Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
1401-AkRys-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ważny przedmiot uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu notacji rysunkowych, rysunku intermedialnego o tak istotne elementy rzeczywistości i sztuki jak przestrzeń, ruch i przede wszystkim czas. Ma na celu praktyczne zapoznanie się zdobycie umiejętności projektowania, budowania, realizowania akcji plastycznych - rysunkowych na płaszczyźnie i poza nią - w przestrzeni otwartej - publicznej, z odniesieniem do czasu, wielozmysłowej formy, a także relacji z otoczeniem, ze światem - poczynań jednostkowych, prywatnych oraz grupowo - wspólnotowych.

Strona przedmiotu
1401-ADA-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niezbędna jest wiedza z przedmiotu „Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej”, w tym znajomość i rozumienie podstawowych jakości wizualnych takich jak: barwa, światło, linia, przestrzeń, ruch, faktura, bryła, układ. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o formie plastycznej i umiejętnością przełożenia jej na analizę dzieła sztuki. Forma plastyczna rozumiana jest jako język jakości wizualnych kształtowanych na przestrzeni dziejów sztuki, stąd analizowany jest w kontekście historycznym i współczesnym.

Strona przedmiotu
1401-MPS-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z psychologicznymi uwarunkowaniami twórczości ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej.

Strona przedmiotu
1401-NotRys-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Strona przedmiotu
1401-NMSzW-3L-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest problematyce sztuki nowych mediów i post-mediów w szczególności związkom pomiędzy sztuką, technologią i nauką. Wybrane zagadnienia omówione zostaną w oparciu o historię technologii, historię sztuki oraz teorię kultury, sięgając do XVIII i XIX wiecznych odkryć, poprzez eksperymenty i działania artystów awangardowych, aż do najnowszych projektów artystycznych. Podczas zajęć omówione zostaną aktualne stanowiska i tendencje badaczy, kuratorów i artystów w kontekście proponowanych przez nich praktyk w kontekście poszerzonych koncepcji mediów.

Strona przedmiotu
1401-PPed-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 40 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 40 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 40 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymiar praktyk oraz zasady i ich formy odbywania wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 25, poz.13) oraz Zarządzenia Nr 64 Rektora UMK z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jednolitego modelu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych.

Praktyka przedmiotowa stanowi integralną cześć kształcenia studentów kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, którzy zamierzają uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki/ instruktora zajęć w zakresie edukacji wizualnej. Praktyka przedmiotowa na studiach jednolitych magisterskich obejmuje 120 godzin lekcyjnych.

Strona przedmiotu
1401-OST-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Projektowanie Sytuacji Twórczych" ma na celu przygotowanie do samodzielnej realizacji wszystkich tych form artystycznego przekazu gdzie łączą się sztuka i edukacja (projekty, warsztaty plastyczne, kampanie społeczne, eventy itp.). Student w drodze konsultacji z prowadzącym wybierze jedną z form, sformułuje temat, wykona jego pogłębioną analizę i opracuje scenariusz działania (I semestr). Tak opracowana koncepcja zostanie zrealizowana w placówce edukacyjnej lub kulturalnej w formie działania zespołowego. Zajęcia kończą się przeglądem (wystawą) wszystkich studenckich projektów (II semestr).

Strona przedmiotu
1401-RAV-3L-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Realizacje audio i wideo” służy rozwijaniu umiejętności tworzenia ruchomych obrazów, technik animacji oraz realizacji audiowizualnych. Obejmuje również pracę z kamerą, cyfrowe przetwarzanie obrazu, montaż i udźwiękowienie filmów oraz działania mające na celu wypracowanie umiejętności wykorzystywania mediów w twórczości artystycznej, jak również łączeniu technik cyfrowych z innymi dziedzinami plastycznymi.

Strona przedmiotu
1401-RysAk-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Strona przedmiotu
1401-RysPro-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek zastosowań praktycznych w relacji do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej (m.in. studiach graficznych, wydawnictwach, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach, itp.)

Strona przedmiotu
1401-WMX-3L-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają metodę interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-artystycznych. Przygotowują i realizują autorski projekt dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem trzech różnych przestrzeni: realnej, wirtualnej i wyobrażeniowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)