Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. letni- malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. letni- malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1401-ASZ-4L-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych, zagranicznych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Źródłami materiału poglądowego wykładu są:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Kolor w grafice” w Toruniu, Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu, Yach Film Festival w Gdańsku, Dzieło Roku ZPAP – Toruń w Toruniu.

Strona przedmiotu
1401-AKS-4L-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej). Jednocześnie ukazane zostaną związki i zależności występujące pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnym kształtem funkcjami kultury i sztuki rozumianych jako społeczny konstrukt.

Strona przedmiotu
1401-MAL-uz-2L-3L-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Malarstwo sztalugowe (specjalność uzupełniająca) jest przedmiotem obowiązkowym . Buduje podstawy myślenia plastycznego, ma charakter interdyscyplinarny i pozostaje w ścisłej korelacji z innymi przedmiotami

plastycznymi. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego przedmiotu są fundamentem rozwoju świadomości artystycznej studenta.

Strona przedmiotu
1401-MAL-uz-4L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program nauczania w zakresie przedmiotu Malarstwo ma przede wszystkim na celu wykształcenie studenta, który nie tylko warsztatowo przygotowany jest do samodzielnego wykonywania prac malarskich, ale także powinien być artystą świadomym, potrafiącym werbalizować zagadnienia artystyczno-technologiczne, wynikłe z pracy twórczej artysty malarza. Celem dydaktyki jest wykształcenie osobowości twórcy – artysty malarza – mogącego samodzielnie podejmować wszelkie zadania malarskie ze szczególnym naciskiem na malarstwo sztalugowe. Absolwent kończący studia na tym kierunku, dzięki nabytej tu wiedzy i umiejętnościom, powinien być przygotowany zarówno do podjęcia zadań malarskich i projektowych, ale także posiąść umiejętność swobodnego dyskursu na tematy przedmiotowe, jak i przekazywania wiedzy z tego zakresu.

Strona przedmiotu
1401-MAC-L-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PKZ-AR-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa ma na celu wsparcie przygotowania absolwentów Kierunku Malarstwa w specjalności Malarstwo w Architekturze o specjalizacja malarstwo ścienne oraz witraż i szkło artystyczne - do późniejszego funkcjonowania w zawodzie artysty oraz umiejętności organizowania i tworzenia usług artystycznych i edukacyjnych, a także imprez kulturalnych, wystaw ich oprawy i logistyki.

Strona przedmiotu
1401-RYS-3-4L-MA-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek jest to przedmiot realizujący w formie ćwiczeń autonomiczny proces kształcenia artystycznego w zakresie szeroko pojętej tradycji, zarówno co do techniki jak i wyboru tematów. Przedmiot konstytuuje wszystkie podstawowe wartości gramatyczne, stopniując skalę trudności i złożoności stawianych problemów co do formy i treści przekazu. Przedmiot jest również szeroko zakrojonym polem działań artystycznych w zakresie eksperymentów technicznych, formalnych, pojęciowych, doświadczalnych i

wyobrażeniowych. Rysunek jako jeden z najstarszych komunikatorów międzyludzkich jest wstępem do wszelkiego typu rozważań projektowych w większości dyscyplin artystycznych. Przedmiot aktywnie wspiera i pomaga w określaniu i poszukiwaniu tożsamości artystycznej , jest niezwykle ważny i istotny

w całościowym procesie kształcenia artystycznego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)