Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1401-AKO-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Strona przedmiotu
1401-CPO-2L-PG-Sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu w drugim semestrze ma na celu zaawansowane przygotowanie studentów do pracy z aplikacjami graficznymi obejmującymi pełny zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny projektant. Poznanie i umiejętność stosowania określonych zaawansowanych narzędzi z wybranych aplikacji graficznych oraz wiedza techniczna studenta zostanie rozszerzona o umiejętności przygotowania projektu do realizacji w najważniejszych rodzajach aktualnych technik drukarskich i w formie interaktywnych publikacji cyfrowych.

Strona przedmiotu
1401-FOT-PG-2L-Sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Strona przedmiotu
1401-GWA-2L-Sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w pracowniach wypukłodruku i technik metalowych mają możliwość kontynuacji doświadczeń warsztatowych obu technik graficznych, mogą je stosować jako indywidualny środek wyrazu artystycznego, a także w realizacjach z zakresu projektowania graficznego wzbogacając je o środki klasycznych technik graficznych.

Bazując na zdobytej przez studentów na pierwszym roku, wiedzy i umiejętnościach, dotyczących podstaw grafiki warsztatowej, dalszy program nauczania, uwzględnia specyfikę wybranej specjalizacji oraz ich zróżnicowane potrzeby i możliwości.

Strona przedmiotu
1402-HSNo-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o malarstwie, rzeźbie i architekturze nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1939 roku. Zajęcia uczą także właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
1401-LIT-2L-Sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Liternictwo i typografia prowadzi do praktycznego posługiwania się literą autorską, zapisem kaligraficznym, literą konstruowaną, zasobem istniejących krojów pism w rozmaitych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji. Jest głównym przedmiotem uzupełniającym edukację w zakresie projektowania graficznego i prowadzony jest w formie ćwiczeń, które służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Treści programowe obejmują następujące zagadnienia:

1. Litera konstruowana.

2. Układy liternicze:- zależność formy litery (kroju pisma) od treści przekazywanej informacji (druki użytkowe),- logotyp, znak literniczy,- związek litery (pisma) z innymi elementami kompozycji,- podstawowe zasady typografii,- skład typograficzny,- zagadnienie stylu w typografii,- budowa layout’u.

3. Autorskie kroje pism.

4. Plakat i afisz literniczy.

5. Złożona kompozycja typograficzna (np. kalendarz, plakat autorski).

6. System informacji w przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
1401-MAL-2L-GR-Sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Malarstwo dla kierunku Grafika to przedmiot realizujący podstawowy kurs kształcenia artystycznego. Jest to przedmiot usługowy dla studentów kierunku: Grafika, specjalności Grafika warsztatowa i specjalności Projektowanie graficzne - obejmujący podstawową problematykę artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego.

Strona przedmiotu
1401-PR-3-SJ-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa ma na celu nabycie umiejętności praktycznych związanych z zawodem grafika oraz wstępne zapoznanie się z rynkiem pracy.

Strona przedmiotu
1401-PGR-L-sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności „projektowanie graficzne” i decyduje o artystycznym i merytorycznym przygotowaniu do zawodu. Przedmiot projektowanie graficzne przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej i zawodowej na obszarze grafiki użytkowej. W ramach przedmiotu przekazywana jest specjalistyczna wiedza oraz niezbędne umiejętności umożliwiające świadome rozwiązywanie zadań projektowych na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. W ramach kształcenia z przedmiotu kładzie się nacisk na odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów. Przedmiot projektowanie graficzne, prowadzony jest przez 6 semestrów [łącznie: 1080 godzin (6x180h); II—IV rok studiów] i obejmuje szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności.

Strona przedmiotu
1401-RYS-2L-Sj

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rok drugi to swego rodzaju wstęp do dojrzałości - łączący harmonijnie, w zakresie rysunku, zagadnienia ogólne ze specyfiką, wymaganiami pracowni specjalistycznych. Student powinien rozwinąć kulturę plastyczną w kilku płaszczyznach - świadomości technicznej, artystycznej, wyrazowej, treściowej. Osiągnąć zdolność przemyślanego i konsekwentnego budowania rysunku klasycznego, planszy graficznej, umiejętność sugerowania przestrzeni, materialności świata, podejmując próby pracy z wykorzystaniem mediów nietradycyjnych.

Strona przedmiotu
1400-PKWAII-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)