Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1401-AKO-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Strona przedmiotu
1401-FOT-GR-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Strona przedmiotu
1401-GWM-Z-Sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia w pracowni grafiki multimedialnej jest wszechstronny rozwój osobowości artystycznej studentów, wyposażenie ich w umiejętności warsztatowe oraz umiejętności twórczego posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej.

Strona przedmiotu
1401-GWL-Z-Sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grafika Warsztatowa-Litografia jest głównym, dyplomowym przedmiotem dla studentów kierunku Grafika. Przedmiot przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej w obszarze grafiki artystycznej. W jego ramach przekazywana jest specjalistyczna wiedza oraz niezbędne umiejętności umożliwiające świadome rozwiązywanie stawianych sobie zadań na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. W ramach kształcenia z przedmiotu kładzie się nacisk na odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów. Przedmiot prowadzony jest przez 6 semestrów [łącznie: 1080 godzin (6x180h); II—IV rok studiów] Zajęcia realizowane są w formie zajęć praktycznych, na których studenci wykonują swoje grafiki. Poszczególne ćwiczenia mają zróżnicowany stopień trudności

Strona przedmiotu
1401-GWS-Z-Sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-GWD-Z-Sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie przedmiotu Grafika, w Pracowni wklęsłodruku ma na celu wszechstronny rozwój osobowości artystycznej studenta wraz z wyposażeniem go w wysokie umiejętności w zakresie technik trawionych i suchorytu. Stąd konieczność przekazania specjalistycznej wiedzy z zakresu technik trawionych i suchorytu, kształcenia niezbędnych umiejętności oraz gromadzenia doświadczeń umożliwiających świadome podejmowanie działań twórczych w obszarze grafiki

Strona przedmiotu
1401-GWW-Z-Sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w pracowni druku wypukłego jest rozwijanie osobowości twórczej studentów, a w szczególności pobudzanie umiejętności kreatywnego myślenia plastycznego. Przygotowanie do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej w zakresie grafiki warsztatowej, wykształcenie potrzeby poszukiwania oryginalnych, graficznych rozwiązań oraz pogłębianie wrażliwość na bogactwo otaczających nas zjawisk wizualnych. Ogromne znaczenie ma doskonalenie umiejętności świadomego kształtowania materii i formy plastycznej dla uzyskania zamierzonego wyrazu artystycznego, rozwój sprawności manualnej w posługiwaniu się narzędziami graficznymi, a także dążenie do rozwijania własnego indywidualnego warsztatu twórczego.

Strona przedmiotu
1401-HSW-3L-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(dot. architektury-15 godz.)

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych.

(dot. malarstwa-30 godz.)

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w malarstwie po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym.

Strona przedmiotu
1401-LTY-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Liternictwo i typografia prowadzi do praktycznego posługiwania się literą autorską, zapisem kaligraficznym, literą konstruowaną,

zasobem istniejących krojów pism w rozmaitych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji. Jest głównym przedmiotem

uzupełniającym edukację w zakresie projektowania graficznego i prowadzony jest w formie ćwiczeń, które służą realizacji zadań o

zróżnicowanym stopniu trudności.

Treści programowe obejmują następujące zagadnienia:

1. Litera konstruowana.

2. Układy liternicze:

- zależność formy litery (kroju pisma) od treści przekazywanej informacji (druki użytkowe),

- logotyp, znak literniczy,

- związek litery (pisma) z innymi elementami kompozycji,

- podstawowe zasady typografii,

- skład typograficzny,

- zagadnienie stylu w typografii,

- budowa layout’u.

3. Autorskie kroje pism.

4. Plakat i afisz literniczy.

5. Złożona kompozycja typograficzna (np. kalendarz, plakat autorski).

6. System informacji w przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
1401-MAL-3Z-GR-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Malarstwo dla kierunku Grafika to przedmiot realizujący podstawowy kurs kształcenia artystycznego. Jest to przedmiot usługowy dla studentów kierunku: Grafika, specjalności Grafika warsztatowa i specjalności Projektowanie graficzne - obejmujący podstawową problematykę artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego.

Strona przedmiotu
1401-PGR-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot projektowanie graficzne prowadzony dla studentów specjalności grafika poszerza i ugruntowuje nabytą wiedzę ogólną w tym zakresie oraz umożliwia rozwiązywanie prostych zadań z zakresu grafiki użytkowej. Doświadczenia te pogłębiają i uzupełniają edukację artystyczną studenta grafiki warsztatowej, zgodnie z tradycyjnymi powiązaniami tych dyscyplin sztuki. Przedmiot ma na celu przekazanie określonej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych do podjęcia realizacji z zakresu projektowania graficznego. Celem przedmiotu projektowanie graficzne jest także poznanie i opanowanie podstaw warsztatu współczesnego grafika projektanta.

Przedmiot projektowanie graficzne obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

1. Wstęp do projektowania graficznego – wiedza i umiejętności niezbędne do podjęcia konkretnych zadań projektowych,

2. Identyfikacja wizualna,

3. Grafika książkowa,

4. Inne formy użytkowe,

5. Plakat,

6. Zagadnienia realizacyjno-warsztatowe.

Strona przedmiotu
1401-RYS-3Z-GR-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zapoznanie studenta z problematyką sztuki współczesnej i jej autonomii. Należy pobudzać ciekawość i zdolności do postrzegania zjawisk występujących w naturze oraz umiejętności ich nazywania i plastycznego wyrażania .

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)