Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1401-AKO-4Z-DM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Strona przedmiotu
1401-DAR-4Z-MA-DM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie wykładu konwersatoryjnego poświęcone są najważniejszym tekstom teoretycznym dotyczącym sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej.

Strona przedmiotu
1401-FOT-GW-4Z-DM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Strona przedmiotu
1401-GWM-L-sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia w pracowni grafiki multimedialnej jest wszechstronny rozwój osobowości artystycznej studentów, wyposażenie ich w umiejętności warsztatowe oraz umiejętności twórczego posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej.

Strona przedmiotu
1401-GWM-Z-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia w pracowni grafiki multimedialnej jest wszechstronny rozwój osobowości artystycznej studentów, wyposażenie ich w umiejętności warsztatowe oraz umiejętności twórczego posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej.

Strona przedmiotu
1401-GWL-L-sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grafika Warsztatowa-Litografia jest głównym, dyplomowym przedmiotem dla studentów kierunku Grafika. Przedmiot przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej w obszarze grafiki artystycznej. W jego ramach przekazywana jest specjalistyczna wiedza oraz niezbędne umiejętności umożliwiające świadome rozwiązywanie stawianych sobie zadań na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. W ramach kształcenia z przedmiotu kładzie się nacisk na odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów. Przedmiot prowadzony jest przez 6 semestrów [łącznie: 1080 godzin (6x180h); II—IV rok studiów] Zajęcia realizowane są w formie zajęć praktycznych, na których studenci wykonują swoje grafiki. Poszczególne ćwiczenia mają zróżnicowany stopień trudności.

Strona przedmiotu
1401-GWL-Z-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grafika Warsztatowa-Litografia jest głównym, dyplomowym przedmiotem dla studentów kierunku Grafika. Przedmiot przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej w obszarze grafiki artystycznej. W jego ramach przekazywana jest specjalistyczna wiedza oraz niezbędne umiejętności umożliwiające świadome rozwiązywanie stawianych sobie zadań na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. W ramach kształcenia z przedmiotu kładzie się nacisk na odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów. Przedmiot prowadzony jest przez 6 semestrów [łącznie: 1080 godzin (6x180h); II—IV rok studiów] Zajęcia realizowane są w formie zajęć praktycznych, na których studenci wykonują swoje grafiki. Poszczególne ćwiczenia mają zróżnicowany stopień trudności

Strona przedmiotu
1401-GWS-Z-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 180 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-OWI-5Z-DM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. Oprócz powyższego celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości zawodowej twórcy w zakresie przysługujących praw ochronnych do twórczości plastycznej i możliwości ich praktycznego egzekwowania oraz unikania kolizji z prawem. Ponadto nabycie wiedzy wzmacniającej pozycję twórcy jako strony umów autorskich.

Strona przedmiotu
1401-PWW-4L-DM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie do WWW jest przedmiotem, w którym wykonuje się proces przygotowania i publikacji grafiki cyfrowej w internecie. To przedmiot dla studentów kierunku grafika, obejmujący ćwiczenia z przygotowania i realizacji projektu stron www z aktywnym wykorzystaniem aplikacji: Illustrator, Photoshop i Dreamweaver .

Strona przedmiotu
1401-PGR-4Z-DM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot projektowanie graficzne prowadzony dla studentów specjalności grafika poszerza i ugruntowuje nabytą wiedzę ogólną w tym zakresie oraz umożliwia rozwiązywanie prostych zadań z zakresu grafiki użytkowej. Doświadczenia te pogłębiają i uzupełniają edukację artystyczną studenta grafiki warsztatowej, zgodnie z tradycyjnymi powiązaniami tych dyscyplin sztuki. Przedmiot ma na celu przekazanie określonej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych do podjęcia realizacji z zakresu projektowania graficznego. Celem przedmiotu projektowanie graficzne jest także poznanie i opanowanie podstaw warsztatu współczesnego grafika projektanta.

Przedmiot projektowanie graficzne obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

1. Wstęp do projektowania graficznego – wiedza i umiejętności niezbędne do podjęcia konkretnych zadań projektowych,

2. Identyfikacja wizualna,

3. Grafika książkowa,

4. Inne formy użytkowe,

5. Plakat,

6. Zagadnienia realizacyjno-warsztatowe.

Strona przedmiotu
1401-WTD-4Z-DM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Współczesne Tendencje Dyscyplin Sztuki omawia wiodące kierunki i zjawiska w europejskiej (w tym także polskiej) i amerykańskiej sztuce II połowy XX wieku i początku wieku XXI, zwracając szczególną uwagę na zmiany, jakie zaszły w obszarze dyscyplin artystycznych oraz świadomości artystycznej w okresie po drugiej wojnie światowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)