Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
1401-Din-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Działania interdyscyplinarne, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne

Strona przedmiotu
1401-Egł-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot odbywa się w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jego ogólne efekty reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z 2019 r.). Ćwiczenia przygotowują studenta do świadomego i efektywnego posługiwania się głosem w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela.

Strona przedmiotu
1401-FotArt-2Z-sm-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Fotografia artystyczna obejmuje szeroko pojętą twórczość, od fotografii klasycznej poprzez techniki szlachetne do działań eksperymentalnych wynikających z indywidualnych poszukiwań w obszarze struktury obrazu fotograficznego. Wykorzystując analogowe oraz cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu fotograficznego studenci rozwijają otwartość na różne media, konwencje, postawy twórcze i środki wyrazu.

Strona przedmiotu
1401HSZ-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z sztuką średniowieczną od czasów Konstantyna Wielkiego do przełomu XV i XVI wieku poprzez okres wczesno- i starochrześcijański, bizantyjski, okres wędrówek ludów, sztukę Ottonów, romańską i gotycką. Omawiane będą zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i architekturą.

Strona przedmiotu
1401-KMA-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Kultura muzyczna i audialna” ma na celu przygotowanie do świadomej percepcji muzyki, a także do pracy z utworem muzycznym w trakcie realizacji filmów i prezentacji multimedialnych. Niezbędne będzie przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu nauki o muzyce oraz zdobycie elementarnej wiedzy z historii muzyki. Zajęcia kształcą również umiejętność słyszenia i analizy procesów zachodzących w utworze muzycznym.

Strona przedmiotu
1401-MetAM-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II i III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Strona przedmiotu
1401-Mul-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Multimedia obejmuje szeroki zakres działań w obszarach nowoczesnych form kształtowania cyfrowego obrazu, statycznego oraz ruchomego. Student zdobywa umiejętność edycji grafiki ruchomej dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Zajęcia obejmują szeroko pojętą twórczość wykorzystującą cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu wideo, edycji trójwymiarowego obrazu oraz dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki obrazu oraz kreacji autorskiej w dziedzinie audiowizualnej.

Strona przedmiotu
1401-PedEdu-2Z-sm-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PodDyd-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PPed-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PWi-2Z-sm-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie wizualne obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnej sztuki projektowej. W oparciu o najnowsze trendy i technologie związane ze sztuką współczesną rozwijać się będzie umiejętności związane szeroko rozumianym komunikatem wizualnym zawierającym zarówno elementy projektowania graficznego, jak i twórczości multimedialnej. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie wiedzy w kierunku świadomego i nakierowanego na konkretny, praktyczny cel działania wizualnego.

Strona przedmiotu
1401-PDI-2Z-sm-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Projekty i działania intermedialne należy do grupy przedmiotów realizowanych w Pracowni Intermediów. Obejmuje, eksploatowane współcześnie w sztuce, intermedialne przekazy wizualne, audiowizualne i multimedialne, łączone z innymi dyscyplinami sztuki, nauki i techniki. Jest to pole stałych poszukiwań i eksperymentów artystycznych, których istotą jest reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w sztuce, kulturze i życiu społecznym. Przedmiot wyposaża studenta w ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie intermediów.

Strona przedmiotu
1401-RAU-2Z-sm-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Realizacje audio” jest przygotowanie studentów do procesu samodzielnego projektowania i wykonywania warstwy dźwiękowej filmów oraz innych dzieł multimedialnych. W skład tego procesu wchodzą takie elementy, jak projektowanie, nagrywanie, i obróbka komputerowa elementów akustycznych, a także łączenie ich w jedną całość i synchronizowanie z warstwą obrazu

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)