Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2022/23Z
1402-HIT-4Z-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historyczne przykłady przedsięwzięć o charakterze konserwatorskim są ujmowane są ujmowane z perspektywy współczesnej wiedzy o funkcjach społecznych materialnych znaków pamięci i ich znaczeniu dla procesu kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Jednym z podstawowych celów jest ukazanie ewolucji poglądów i zasad towarzyszących restauracji dzieł sztuki, zabytków, dóbr kultury. Omówione są najważniejsze etapy rozwoju teorii konserwatorskich w XIX i XX w., a zwłaszcza przemiany postaw wynikające z poszerzenia zakresu rzeczowego i czasowego ochrony i opieki konserwatorskiej. W oparciu o przekazaną wiedzę kształtowane są podstawy teoretyczne konserwacji i restauracji artefaktów jako istotnej części dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-HTA-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 90 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 90 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 90 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z szerokim wachlarzem stosowanych na przestrzeni wieków w malarstwie ściennym technik i technologii malarskich.

Strona przedmiotu
1402-KZM-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie charakterystyki metali i stopów stosowanych w rzemiośle artystycznym, dawnych technik kształtowania ich i zdobienia, typowych objawów niszczenia w różnych środowiskach korozyjnych oraz metod konserwacji.

Strona przedmiotu
1402-PKRzP-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne zapoznanie studentów z przyczynami i objawami zniszczeń drewna, warstw zapraw, polichromii i złoceń, stanowiących integralne składniki rzeźby drewnianej, polichromowanej. Zajęcia prowadzone są na obiektach zabytkowych, dla których indywidualnie opracowywane są programy prac konserwatorsko-restauratorskich, realizowane następnie w trakcie zajęć.

Strona przedmiotu
1402-PKMŚ-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego, nabycie umiejętności malowania oraz wykonania pozłoty według tradycyjnych zasad

Strona przedmiotu
1402-PRiMD-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci wykonują studium malarskie autoportretu wzorowanego na reprodukcji wybranego portretu autorstwa jednego z mistrzów malarstwa z okresu od XVI w. do I poł. XX w. Zajęcia te stanowią kontynuację ćwiczeń realizowanych w semestrze letnim, na III roku studiów w ramach zajęć w Pracowni Rysunku, które kończą się m.in. wykonaniem studium rysunkowego autoportretu, na podstawie którego realizowane jest studium malarskie.

Strona przedmiotu
1402-PKP-3L-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostaje wyposażony w specjalnie do zajęć przygotowany, autorski formularz "Bilans dobrostanu zabytku" oraz list przewodni z prośbą do właściciela obiektu o udostępnienie i pomoc w przygotowaniu oceny. Dokonuje przeglądu obiektu, dokumentując fotograficznie zauważone problemy i zniszczenia. Wykonana w obiekcie ocena jest następnie przedmiotem wspólnej analizy w trakcie zajęć.

Strona przedmiotu
1402-PK-M-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia studentowi ugruntowanie i znaczne rozwinięcie wiedzy zdobytej w trakcie wcześniejszych wykładów z historii i teorii

konserwacji zabytków, z profilaktyki oraz pracowni konserwatorskich dla umiejętnego stawiania diagnozy konserwatorskiej, a następnie przygotowania projektu konserwatorskiego. Student uczy się także ogólnych zasad konstruowania kosztorysów, co jest umiejętnością niezbędną dla wejścia na rynek pracy.

Strona przedmiotu
1402-TDŚ-4Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 105 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student wykonuje zabiegi przenoszenia dekoracji ściennych metodami stacco i strappo. Po oddzieleniu dekoracji od murowanego podłoża wykonuje niezbędne zabiegi konserwatorskie i restauratorskie. Oddzielone dekoracje ścienne są osadzane na podłożach zastępczych, umożliwiających przemieszczanie dekoracji ściennych i eksponowanie w dowolnych lokalizacjach.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)