Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1402-AR-Wst-ka-1Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji dzieła architektonicznego, znajomości terminologii z zakresu architektury, podstawowych technik budowlanych oraz podstawowych zagadnień historii architektury i krytyki artystycznej (architektonicznej).

Strona przedmiotu
1402-DSW-1Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje problematykę technik artystycznych i używanych przez twórców sztuki współczesnej materiałów w aspekcie ich warunkowania finalnego efektu wizualnego, przebiegu procesu twórczego, dopełnienia charakterystyki stylistycznej, wpływu na ewentualne zmiany optyczne materiałów pod wpływem starzenia - a wpływające na interpretację dzieła. Jest próbą podjęcia rozumienia dzieła i niesionych przezeń idei widzianych w nierozerwalnym związku z materią, umożliwiająca taką, a nie inną, niepowtarzalną wypowiedź artystyczną.

Strona przedmiotu
1402-E-1Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują podstawowy kurs z klasycznej XVIII i XIX wiecznej estetyki europejskiej, w niewielkim tylko stopniu odwołują się do wcześniejszych koncepcji estetycznych Europy i Azji. Omawiane są koncepcje poszczególnych przedstawicieli i szkół nakierowane są na zrozumienie zjawisk estetycznych oraz informacje przydatne przy zrozumieniu zagadnień z zakresu sztuk pięknych.

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 będą realizowane w trybie tradycyjnym. Można jednak uczęszczać na nie poprzez platformę Teams. Materiały do egzaminu znajdują się na stronie moodle.

Strona przedmiotu
1402-GrWst-ka-1Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu; zaznajamia studentów z technikami grafiki artystycznej w XV – XXI w., terminologią, przemianami w zakresie ikonografii, formy, stylu, technologii i nowych materiałów stosowanych od 2. poł. XX w. do chwili obecnej oraz miejscem grafiki wśród innych dyscyplin sztuki. Zajęcia mają na celu zbudowanie profesjonalnego warsztatu krytyka w zakresie współczesnej grafiki opartej na właściwej interpretacji dzieła / obiektu, znajomości terminologii z zakresu grafiki, technik grafiki warsztatowej i specyfiki tzw. technik mieszanych (własnych), obiektów graficznych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej z tego obszaru.

Strona przedmiotu
1402-HF-1Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu historii filozofii i podstaw estetyki. Przedmiot oparty jest na cyklu wykładów poświęconych określonym momentom w historii ludzkości, kiedy to dochodziły do głosu najważniejsze systemy filozoficzne, a wraz z nimi i myśl estetyczna. Omawiane są zarówno klasyczne pojęcia i kategorie, jak i te bardziej peryferyjne, czy zapomniane idee. Uzupełnienie wykładu stanowią fragmenty słuchowisk, spektakli teatralnych i filmów.

Strona przedmiotu
1402-HSE-1Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Starożytność:

Wykład poświęcony kluczowym zagadnieniom sztuki starożytnej obejmującej swym zasięgiem kultury Mezopotamii, kraje Lewantu, Egipt, obszary egejskie, Grecję, Etrurię i Rzym. Przedstawione zostaną zjawiska artystyczne (rozwój architektury, sztuki reliefowej i portretu) i kulturowe (wpływ religii i mitologii na kształtowanie się języka obrazowego ludów i ich symboliki).

Średniowiecze:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o sztuce średniowiecznej powszechnej od czasów wczesnego chrześcijaństwa do późnego średniowiecza. Zwraca się szczególną uwagę na przemiany, jakim podlega sztuka, począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej – aż do sztuki gotyckiej. Analiza zjawisk artystycznych prezentowana jest w kontekście wydarzeń historycznych determinujących kształtowanie się głównych prądów artystycznych omawianego okresu. Wykład obejmuje także metody badawcze i terminologie dotyczące sztuki średniowiecznej.

Strona przedmiotu
1402-MA-W-KA-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy części – malarstwo

Zajęcia przybliżają najważniejsze zagadnienia dotyczące malarstwa nowoczesnego i współczesnego.

Strona przedmiotu
1402-MalWst-ka-1Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-WKA-1Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Służą wprowadzeniu studentów do problematyki metodologii badania dzieł sztuki, kryteriów oceniania dzieł sztuki, historii wystawiennictwa i krytyki artystycznej. Prezentują wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej od końca XVIII wieku do współczesności. Służą także przedstawieniu elementarnych zasad konstruowania wypowiedzi pisemnych (esejów) z zakresu krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)