Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. letni -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. letni -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1402-KM-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z obszaru muzealnictwa (ustalanych w dyskusji, na sugestię prowadzącego lub studentów ), które są następnie opracowywane przez studentów w postaci studiów przypadków przez nich wybranych

Strona przedmiotu
1402-KS-1L-MA-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PA-1L-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem ochrony dziedzictwa kulturowego - na przykładzie prawa krajowego i prawa międzynarodowego.

Omówienie genezy prawa ochrony zabytków w Europie, określenie katalogu aktów prawnych regulujących tą gałąź prawa, z uwzględnieniem dokumentów organizacji międzynarodowych, które mają wpływ na treść aktów prawnych.

Szczególny nacisk kładziony będzie na to, aby omawiane zagadnienia miały swoje uzupełnienie w przykładach z praktyki - w szczególności z praktyki urzędowej, muzealnej i konserwatorskiej, a także w odniesieniu do orzecznictwa sądowego.

Analiza aktu prawnego (decyzji, postanowienia), odwołania od decyzji oraz z kazusu mają pomóc przyswoić zdobytą wiedzę w praktyce oraz przybliżyć specyfikę pracy urzędnika zajmującego się ochroną dziedzictwa, pracownika placówki muzealnej czy dysponenta zabytku, zobowiązanego do zapewnienia właściwej opieki nad nim, będącego stroną postępowania administracyjnego.

Strona przedmiotu
1402-PEM-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Edukacja we współczesnym muzealnictwie należy do podstawowych, statutowych działań muzeum. Wpisana w jego definicję, jest jednym z kluczowych aspektów pracy muzealników. Zajęcia przybliżą teoretyczny i praktyczny zakres problematyki edukacyjnej w muzeach.

• Zajęcia w formie wykładowej dotyczące praktycznego aspektu problematyki edukacji w instytucjach muzealnych

• Prezentacja i analiza praktyk z zakresu edukacji muzealnej

• Zajęcia terenowe

Ćwiczenia (M. Baka):

• Zajęcia w formie warsztatowej i analizy tekstów teoretycznych oraz ustawodawstwa dotyczącego zagadnień edukacji muzealnej.

• Analiza tekstów teoretycznych z zakresu historii edukacji muzealnej.

• Ćwiczenia kończy kolokwium ustne.

Strona przedmiotu
1402-SM-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-WMW-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w problematykę związaną z wykorzystaniem wirtualnej, oraz mieszanej (AR i AV) rzeczywistości we współczesnych praktykach galeryjnych i muzealnych. Zajęcia stanowią wprowadzenie zarówno w sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu rzeczywistych (materialnych) instytucji kultury, jak i w prezentację i gromadzeniem (a raczej archiwizacją) efektów działań artystycznych, których naturalnym środowiskiem jest cyberprzestrzeń [Internet, media cyfrowe, nowe formy komunikacji i satelitarnej lokalizacji], czyli egzystujących w dużej części poza bytem materialnym.

Strona przedmiotu
1402-ZC-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-ZTA-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozpoznawanie różnych rodzajów i typów utworów tekstylnych, europejskich i bliskowschodnich,, szczególnie tkanin jedwabnych, tapiserii, kobierców; podssawowe informacje o historycznym rozwoju tkactwa.

Strona przedmiotu
1402-ZRS-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką związaną z rynkiem dzieł sztuki, także w ujęciu historycznym, wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą na swobodne poruszanie się po świecie antykwarycznym oraz pobudzenie do aktywnej dyskusji na tematy związane z przedmiotem zajęć.

Strona przedmiotu
1402-ZS-1L-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)