Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1402-DBA-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do opracowania wyników z badan architektonicznych realizowanych podczas praktyki terenowej.

Strona przedmiotu
1402-DHZ-2Z-K-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-KRZA-1L-K-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z zasadami i metodami postępowania stosowanymi w konserwacji i restauracji zabytków architektury

Strona przedmiotu
1402-FPK-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Finansowanie

Ćwiczenia służą zapoznaniu studenta z aktualnymi w danym roku kalendarzowym programami finansowania opieki nad zabytkami oraz sposobami pozyskiwania środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na inne działania związane z ochroną dziedzictwa.

2. Kosztorysowanie

Ćwiczenia służą zapoznaniu studenta z podstawowymi zasadami kosztorysowania prac budowlanych w obiektach zabytkowych oraz prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych.

Strona przedmiotu
1402-OWK-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają z metodologią identyfikacji, analizy i ochrony wartości miejskich układów przestrzennych oraz funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego. Kształcą umiejętność wykorzystania własnego aparatu badawczego do analizy struktur urbanistycznych w kontekście rewaloryzacji, ochrony i planowania przestrzennego układów miejskich. Uwrażliwiają na problematykę odpowiedzialnego podejścia do ochrony układów urbanistycznych.

Praktycznym uzupełnieniem wiedzy z wykładu są ćwiczenia, podczas których studenci są zapoznani szczegółowo z formami dokumentacji zawierającymi elementy waloryzacji i wnioski konserwatorskie dotyczące układów urbanistycznych. Analizują wybrane wnętrza urbanistyczne i formułują ogólne wnioski konserwatorskie na podstawie analizy materiałów ikonograficznych oraz w terenie.

Studenci wykonują samodzielnie skrócone studium urbanistyczno-konserwatorskie wybranego układu urbanistycznego. Wyniki przedstawiają również w formie prezentacji multimedialnej.

Strona przedmiotu
1402-PPA-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zapoznaje się z procesem analityczno-projektowym związanym z adaptacją obiektów zabytkowych.

Pod okiem prowadzącego student wybiera odpowiedni obiekt zabytkowy, samodzielnie zbiera i opracowuje informacje na jego temat (historię, rysunki), tworząc podstawę do projektu adaptacji zabytku do nowej funkcji. Następnie wykonuje koncepcję architektoniczną poszerzoną o aranżację wnętrz, realizując przy tym poznane zasady projektowania i przepisy budowlane.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń dla całej grupy a następnie indywidualnych konsultacji uzupełnionych o okresowe prezentacje na forum całej grupy.

Strona przedmiotu
1402-PAD-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie i oswojenie studenta z problematyką konserwatorską architektury drewnianej w zakresie badań, prac projektowych, realizacji i nadzoru.

Strona przedmiotu
1402-SM-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-TNSP-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te przygotują studentów do wykorzystania w swojej przyszłej pracy umiejętności związanych ze wykorzystaniem mechanizmów i zasad skutecznego działania w sferze komunikacji na poziomie interpersonalnym i grupowym. Obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową.

Strona przedmiotu
1402-ZPK-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student po ukończeniu kursu powinien znać podstawowe materiały budowlane, przyczyny i mechanizmy zniszczeń zabytków na architektonicznych, umieć rozpoznawać objawy i formy zniszczeń, a także sposób badania i zabezpieczania profilaktycznego różnych elementów zabytkowej architektury.

Strona przedmiotu
1402-ZZDzK-2Z-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany wg metodyki "zorientowania na rzeczywisty projekt", tj. student przygotowuje koncepcję planu zarządzania przedsięwzięciem rewitalizacyjnym obiektu zabytkowego, którym zajmował się w ramach przedmiotu "Adaptacja obiektów zabytkowych".

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)