Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1600-Lek12ANAT-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 65 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 65 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 65 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Anatomia prawidłowa” realizowany w trakcie pierwszego roku studiów ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy i czynności ciała ludzkiego. Stanowi to podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów klinicznych. Wiadomości przyswojone przez studentów będą niezbędne m. in. do interpretacji i oceny różnic między prawidłowymi i patologicznymi obrazami makroskopowymi. Przedmiot jest podzielony na osiem (preparatów): kończyna górna, klatka piersiowa, brzuch i miednica, kończyna dolna, czaszka, głowa, szyja i narządy zmysłów, mózgowie i drogi nerwowe, anatomia topograficzna.

Strona przedmiotu
1600-Lek12BCHE-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 39 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 39 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 39 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do nauki przedmiotów klinicznych, a także do pracy w przyszłym zawodzie. Przekazane treści pozwalają na poznanie struktury najważniejszych biomolekuł (białka, węglowodany, witaminy, lipidy), ich fizjologiczne funkcje, a także wpływ patologicznych modyfikacji tych cząsteczek na przebieg metabolizmu człowieka. Wiedza z zakresu budowy enzymów, ich działania i metod regulacji jest niezbędna do zrozumienia przemian metabolicznych w stanach fizjologii i patologii. Kolejne cele nauczania przedmiotu to poznanie przebiegu podstawowych szlaków metabolizmu, a także sposobów ich regulacji oraz specyfiki przemian biochemicznych w głównych tkankach i układach organizmu człowieka, a także zrozumienie roli zaburzeń tych procesów w rozwoju podstawowych chorób metabolicznych o podłożu środowiskowym i genetycznym.

Strona przedmiotu
1600-Lek12HIST-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Histologia jest nauką o budowie, rozwoju i funkcji tkanek, narządów i układów. Umożliwia poznanie elementów budowy mikroskopowej i funkcji poszczególnych rodzajów tkanek oraz narządów w powiązaniu z ich czynnościami. Poznanie i doskonalenie zasad prawidłowego prowadzenia obserwacji mikroskopowych i poprawnej interpretacji obrazu spod mikroskopu stanowi również podstawę do poszerzania wiedzy z innych przedmiotów np. patomorfologii, czy fizjologii.

Strona przedmiotu
1600-Lek12PRAK-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pracą oddziałów szpitalnych, w szczególności z pełnym zakresem czynności pielęgniarskich związanych z obsługą chorych oraz zajęciami administracyjnymi i ogólnoporządkowymi.

Opiekę nad studentem w oddziale sprawuje lekarz/pielęgniarka.

Strona przedmiotu
1600-Lek12PSYL-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz zdrowia w kontekście komunikacji lekarz-pacjent oraz w zakresie psychologicznych aspektów powstawania, przebiegu i leczenia chorób somatycznych.

Strona przedmiotu
1600-Lek12TECH-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot techniki zabiegów medycznych ma na celu kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych niezbędnych w codziennej pracy każdego oddziału w strukturach wielospecjalistycznego szpitala.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)