Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2022/23 2023/24
1600-Lek4ALERG-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4CHIRE-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4CHKP-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4CHNA-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4CHWEE-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4RADI-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4ENDO-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 14 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z objawami, diagnostyką i leczeniem chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz cukrzycy.

Strona przedmiotu
1600-Lek4GAST-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 22 godzin
 • Seminarium - 14 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4HEMA-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4KACH-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kardiochirurgia stanowi samodzielną gałąź chirurgii zajmującą się operacyjnym leczeniem choroby niedokrwiennej serca, wrodzonych i nabytych wad serca i dużych naczyń, leczeniem chorób aorty, oraz innych chorób serca. Leczenie operacyjne poprzedzone jest specjalistyczną diagnostyką. Rodzi to konieczność ścisłego współdziałania kardiochirurgów z lekarzami wielu specjalności. Proces leczenia pacjenta kardiochirurgicznego nie kończy się wraz z „wypisem” z Kliniki Kardiochirurgii ale właściwe poprowadzenie pacjenta po operacji w dalszym okresie jest częścią składową sukcesu terapeutycznego. Dlatego istotnym jest przybliżenie problemów związanych z kardiochirurgią, nie zaś przedstawienie szczegółów dotyczących technik operacyjnych. Absolwenci akademii medycznej będą potrzebowali coraz większych umiejętności w rozpoznawaniu , kwalifikacji oraz kierowaniu chorych do leczenia kardiochirurgicznego. Powinni zapoznać się z zasadami postępowania z chorymi po operacjach kardiochirurgicznych.

Strona przedmiotu
1600-Lek4KARD-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Seminarium - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4NEFR-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot nefrologia ma na celu przygotowanie studenta w zakresie podstaw diagnostyki i leczenia pierwotnych oraz wtórnych chorób nerek, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej oraz leczenia nerkozastępczego hemodializami i dializą otrzewnową.

Strona przedmiotu
1600-Lek4NEUR-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w ramach neurologii jest przypomnienie i poszerzenie zagadnień dotyczących anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zapoznanie studentów z objawami zaburzeń jego struktury i funkcji, które leżą u podstaw schorzeń neurologicznych. Część kliniczna poświęcona jest nabywaniu umiejętności badania neurologicznego, a także diagnostyce oraz leczeniu schorzeń układu nerwowego.

Strona przedmiotu
1600-Lek4OKUL-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Seminarium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot okulistyka ma na celu zapoznanie studenta z objawami najczęstszych chorób okulistycznych, z dostępnymi obecnie w okulistyce metodami diagnostycznymi oraz zasadami postępowania terapeutycznego w schorzeniach okulistycznych. Ma także na celu przygotowanie studenta do rozpoznawania stanów nagłych w okulistyce oraz udzielania pierwszej pomocy w urazach oka.

Strona przedmiotu
1600-Lek4ORTO-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ortopedia to dziedzina medycyny zajmująca się całością zagadnień związanych z patologią czynności i kształtu narządu ruchu, powstałych z różnych przyczyn. Zajmuje się etiologią, patogenezą i terapią chorób i deformacji narządu ruchu oraz łagodzeniem ich skutków - fizycznych, psychologicznych, społecznych oraz zawodowych. Natomiast traumatologia to ta część chirurgii narządu ruchu, która w szczególności zajmuje się leczeniem bezpośrednich, jak również odległych, następstw urazów układu kostno-stawowego człowieka. Dlatego przystępując do zajęć konieczna jest dobra znajomość anatomii układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego człowieka oraz ogólne wiadomości z zakresu fizjologii i patofizjologii narządu ruchu.

Strona przedmiotu
1600-Lek4OTOL-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach programu zajęć z zakresu otolaryngologii studenci w okresie dwutygodniowego bloku zajęć zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu otolaryngologii klinicznej. Niezbednym warunkiem odpowiedniego przygotowania sie do zajęć jak równiez właściwego ich realizowania jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii nabytej we wcześniejszych latach studiów. Celem zajęć jest opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu etiologii, objawów chorobowych i metod diagnostycznych, przebiegu klinicznego, metod postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego oraz powikłań najczęstszych chorób nosa i zatok przynosowych, gardła, krtani, narządu słuchu i równowagi. Ważnym zagadnieniem jest wczesna diagnostyka i postępowanie w odniesieniu do nowotworów głowy i szyi. Nauczanie obejmuje również problemy wad rozwojowych, przewodzeniowych i odbiorczych upośledzeń słuchu, szumów usznych

i zaburzeń równowagi różnego pochodzenia.

Strona przedmiotu
1600-Lek4PEDI-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4PRAK-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-LekM4PRK-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Strona przedmiotu
1600-Lek4PULM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 26 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby wewnętrzne - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Strona przedmiotu
1600-Lek4REUM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek4TRAN-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy o transplantacji narządów oraz śmierci mózgu człowieka oraz zapoznanie studenta ze specyfika leczenia w Oddziale Transplantologii

Strona przedmiotu
1600-Lek4UROL-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)