Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
1700-F4-BMOL-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Biologia molekularna jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat budowy genomu człowieka oraz metod analizy kwasów nukleinowych. Program obejmuje wykłady i seminaria mające na celu zapoznanie studentów z podstawami genetyki klasycznej, populacyjnej

i molekularnej.

Strona przedmiotu
1724-F4-FARMF-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi grupami leków, ich mechanizmami działania, dawkowaniem, interakcjami międzylekowymi, między lekami a pożywieniem, oraz działaniami niepożądanymi towarzyszącymi terapii. Wykłady skupione będą głównie na leczeniu farmakologicznym chorób związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego, ponieważ zagadnienie to wymaga dogłębnego wytłumaczenia mechanizmów przez prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia obejmą dodatkowo grupy leków stosowane w chorobach zakaźnych, leki działające poprzez receptory układów współczulnego i przywspółczulnego, leki wpływające na mięśnie gładkie i szkieletowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nacisk nauczania będzie kładziony na leki szeroko dostępne w sprzedaży wydawane bez recepty, na interakcje między wieloma lekami wydawanymi na receptę oraz między lekami wydawanymi na receptę a lekami OTC.

Strona przedmiotu
1719-F4-SITS-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod

poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod

otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również

przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w

Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje

fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu

aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Strona przedmiotu
1720-F4-TEPL-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z przemysłowym sporządzaniem leków – postacie leków sporządzanych przemysłowo, jednostkowe procesy technologiczne, wymagania, metody, technologia, problemy technologiczne, kontrola

Strona przedmiotu
1700-F4-TOKS-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu Toksykologia jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstawowych pojęć toksykologicznych, mechanizmów działania toksycznego ksenobiotyków oraz zagrożeń dla zdrowia (zatrucia ostre i przewlekłe, skutki odległe) stwarzanych przez substancje chemiczne. Szczególną uwagę zwraca się na toksyczność środków leczniczych, a przede wszystkim na leki, które są najczęstszą przyczyną zatruć i uzależnień. Ponadto przedstawiane są zagadnienia dotyczące interakcji substancji toksycznych z lekami oraz rola ustrojowych układów metabolicznych, głównie enzymów mikrosomalnych, w biotransformacji substancji chemicznych i wpływ tych procesów na efekty toksycznego działania ksenobiotyków. Studenci poznają zasady BHP obowiązujące przy pracy z substancjami toksycznymi i materiałem biologicznym oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom zatrutym, łącznie z prawidłowym doborem odtrutek i metodami oceny narażenia na substancje toksyczne.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)