Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
1707-K2-BROM-1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bromatologia, jako interdyscyplinarna nauka, dostarcza wiedzy o wpływie żywności i żywienia na zdrowie i wygląd ciała człowieka oraz dobór, przebieg i ocenę efektów podejmowanych zabiegów kosmetycznych u człowieka.

Strona przedmiotu
1707-K2-BROM-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bromatologia, jako interdyscyplinarna nauka, dostarcza wiedzy o wpły-wie żywności i żywienia na zdrowie i wygląd ciała człowieka oraz do-bór, przebieg i ocenę efektów podejmowanych zabiegów kosmetycznych u człowieka.

Strona przedmiotu
1726-K2-DERM-1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 13 godzin
 • Laboratorium - 17 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zdobywa podstawowe informacje na temat chorób skóry i chorób przenoszonych droga płciową. Uczy się diagnozowania, etiologii oraz różnicowania chorób skóry i przenoszonych droga płciową. Poznaje zastosowanie kosmetologii w zapobieganiu, leczeniu i pielęgnacji w poszczególnych chorobach skóry.

Strona przedmiotu
1726-K2-DERM-L-1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zdobywa podstawowe informacje na temat chorób skóry i chorób przenoszonych droga płciową. Uczy się diagnozowania, etiologii oraz różnicowania chorób skóry i przenoszonych droga płciową. Poznaje zastosowanie kosmetologii w zapobieganiu, leczeniu i pielęgnacji w poszczególnych chorobach skóry.

Strona przedmiotu
1724-K2-FART-1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Farmakologia z toksykologią ma na celu zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi losów leku w organizmie, od momentu jego podania, poprzez dystrybucję, wchłanianie, metabolizm po jego eliminację, ze szczególnym uwzględnieniem skóry jako naturalnej bariery oraz tkanki docelowej leków. Studenci zdobędą wiedzę o podstawowych mechanizmach działania terapeutycznego jak i działań niepożądanych leków oraz różnych rodzajach interakcji. Dowiedzą się także o nowoczesnych metodach oznaczania leków i metabolitów w próbkach biologicznych.

Strona przedmiotu
1724-K2-FART-L-1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Farmakologia z toksykologią ma na celu zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi losów leku w organizmie, od momentu jego podania, poprzez dystrybucję, wchłanianie, metabolizm po jego eliminację, ze szczególnym uwzględnieniem skóry jako naturalnej bariery oraz tkanki docelowej leków. Studenci zdobędą wiedzę o podstawowych mechanizmach działania terapeutycznego jak i działań niepożądanych leków oraz różnych rodzajach interakcji. Dowiedzą się także o nowoczesnych metodach oznaczania leków i metabolitów w próbkach biologicznych.

Strona przedmiotu
1628-WF-KOS-JA-2L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język obcy obejmuje następujące języki zachodnie: angielski, niemiecki i francuski; języki łaciński oraz polski dla obcokrajowców i lektorat języka angielskiego dla słuchaczy Studium Doktoranckiego. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń w wymiarze 120 godz. w ciągu 1 i 2 roku studiów na każdym kierunku. Liczba godzin zajęć z języka łacińskiego wynosi 60 w ciągu 1 roku studiów.

Ad.1. Zajęcia z języków obcych realizowane są w dużej mierze w języku obcym. Treści nauczane w trakcie zajęć z języków obcych są ściśle powiązane z treściami nauczania na poszczególnych kierunkach studiów w CM UMK i obejmują: anatomię i fizjologię człowieka, podstawowe układy narządów i ich funkcjonowanie, opisy chorób, zbieranie wywiadu chorobowego, leczenie, farmakologię, genetykę, botanikę, opiekę nad chorym w warunkach domowych i szpitalnych, system lecznictwa w Polsce i na świecie, udzielanie pierwszej pomocy, leczenie nagłych przypadków, troska o niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, i inne.

Strona przedmiotu
1725-K2-KOSP-1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 85 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 85 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 85 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1725-K2-PRAK-1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1725-K2-PRAK-1/N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1725-K2-TFKGLP-1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Technologia form kosmetyku i zasady GLP obejmuje charakterystykę podstawowych form kosmetyku oraz technologię ich wytwarzania. Istotny temat wykładów oraz ćwiczeń, realizowanych w ramach przedmiotu, stanowią emulsje kosmetyczne (o/w, w/o oraz emulsje wielokrotne) jako optymalne formy kosmetyku. Omawiane są m.in. emulgatory, stanowiące

o typie tworzonej emulsji, stabilizatory, emolienty oraz środki konserwujące. Student zapoznaje się także z podstawowymi zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)