Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2022/23Z
1704-F2-BCHEM-J brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biopolimerów (białka kwasy nukleinowe, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki.

Student przed rozpoczęciem zajęć z biochemii powinien w stopniu co najmniej dostatecznym opanować materiał z chemii ogólnej i organicznej oraz z biologii komórki przewidziany programem studiów dla I roku tego kierunku.

Strona przedmiotu
1710-F2-CHAN-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chemia analityczna jest nauką o pomiarach i obejmuje metody wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, m.in. w medycynie i farmacji. Przedmiot Chemia analityczna obejmuje wykłady, ćwiczenia (laboratoryjne i audytoryjne) oraz seminaria, mające na celu zapoznanie studentów z metodami wykrywania, identyfikacji oraz oznaczania zawartości składników w próbie badanej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w kontroli jakości produktów leczniczych w przemyśle farmaceutycznym.

Opanowanie zagadnień z zakresu chemii analitycznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych semestrach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, biofarmacja.

Strona przedmiotu
1710-F2-CHAN-JW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1708-F2-CHFIZ-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu “Chemia fizyczna” na kierunku Farmacja realizowane są w trzecim semestrze. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu, 60 godzin ćwiczeń laboratoryjnych i 15 godzin seminarium. "Chemia fizyczna" ujmuje zjawiska makroskopowe, atomowe, subatomowe i międzycząsteczkowe w układach chemicznych i biochemicznych uwzględniając prawa i pojęcia fizyki. Poznawane stopniowo reguły formułowane przez chemię fizyczną z ich wzajemnym powiązaniem oraz ilościowym przedstawieniem stanowią podstawy wprowadzające studenta do chemicznej analizy aparaturowej oraz wszelkich metod laboratoryjnych wykorzystywanych podczas syntezy oraz badań

Strona przedmiotu
1708-F2-CHFIZ-JW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu “Chemia fizyczna” na kierunku Farmacja realizowane są w trzecim semestrze. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu, 60 godzin ćwiczeń laboratoryjnych i 15 godzin seminarium. "Chemia fizyczna" ujmuje zjawiska makroskopowe, atomowe, subatomowe i międzycząsteczkowe w układach chemicznych i biochemicznych uwzględniając prawa i pojęcia fizyki. Poznawane stopniowo reguły formułowane przez chemię fizyczną z ich wzajemnym powiązaniem oraz ilościowym przedstawieniem stanowią podstawy wprowadzające studenta do chemicznej analizy aparaturowej oraz wszelkich metod laboratoryjnych wykorzystywanych podczas syntezy oraz badań tożsamości substancji czynnych w lekach oraz surowców roślinnych.

Strona przedmiotu
1711-F2-CHOR-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu Chemia Organiczna jest zapoznanie studenta z zagadnieniami chemii organicznej związanymi z nomenklaturą, budową i reakcjami związków organicznych z ukierunkowaniem na strukturę leku. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych.Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, farmakologia.

Strona przedmiotu
1711-F2-CHOR-JW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 56 godzin
 • Seminarium - 19 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1700-F2-FIZJ-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Strona przedmiotu
1700-F2-FIZJ-JW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1700-F2-HISTF-JW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "historia farmacji" porusza dziesięć zagadnień związanych z

kształtowaniem się i rozwojem farmacji (protofarmacji) od czasów

najdawniejszych cywilizacji (około 3000 - 2500 r. p.n.e.) do początków

XX w. n.e.

Strona przedmiotu
1628-WF-FAR-JA-1L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Angielski Medyczny jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu farmacji. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla farmacji w kontaktach z pacjentami, lekarzami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla farmacji w mowie i piśmie na poziomie B2+

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)