Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zim (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019))

Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zim
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2020/21Z
2752-BW-N1-2-BE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, rozumianego jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-BEu brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-BI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa informacyjnego, rozumianego jako ochrona informacji, obejmująca wszystkie formy wymiany informacji (także werbalne). A następnie przejście do zapoznania studentów w szczególności z bezpieczeństwem teleinformacyjnym i teleinformatycznym.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-BM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwu współczesnego środowiska międzynarodowego (XXI w.), m. in. warunkującym go procesom politycznym, ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym i kulturowym oraz odpowiedzialnym za jego stan podmiotom i instrumentom służącym jego zachowaniu. Wykad ma charakter problemowy. Przedmiot ma ścisły związek z głównym tematem studiów. Studenci powinni dysponować znajomością historii wspólczesnej, geografii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-eU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-EZFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza stanu prawnego i faktycznego na przykładzie etyki zawodowej policji i innych wybranych służb.

Strona przedmiotu
2052-BW-N1-2-IE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych mechanizmów rządzących procesami związanymi z integracją europejską. W trakcie jego trwania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z genezą integracji europejskiej, funkcjonowaniem głównych instytucji, procesem decyzyjnym, systemem prawnym, wybranymi politykami Unii Europejskiej oraz członkostwem w UE.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-MTBB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój badań bezpieczeństwa wewnętrznego. Bezpieczeństwo a inne dyscypliny badawcze. Metody badania bezpieczeństwa wewnętrznego. Specyfika badania bezpieczeństwa wewnętrznego.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-OiSW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest służbom mundurowym stanowiącym specyficzną część administracji publicznej, posiadających szerokie uprawnienia władcze, a przede wszystkim prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego. Od ich sprawności, kompetencji i zakresu działania w dużym stopniu zależy zaspakajanie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, a więc podstawowych potrzeb jednostki. W toku wykładu problem omówiony jest w sposób problemowy, a nie podmiotowy. Służby są pokazane w relacji z innymi organami państwa. Przedmiot ma ścisły związek głównym tematem studiów. Pomocna będzie rudymentarna znajomość historii o państwie i prawie na poziomie przewidzianym w programie szkoły średniej.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-PA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi prawa administracyjnego oraz przedstawienie im aktualnych regulacji w zakresie: ustrojowego prawa administracyjnego i materialnego prawa administracyjnego. Elementem wykładu jest także prezentacja i dorobek polskiego orzecznictwa w zakresie administracji publicznej (Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne).

Strona przedmiotu
2052-BW-N1-2-SI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-2-ZwSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez uczestników zajęć podstawowej wiedzy oraz wybranych umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)