Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia II rok sj - zajęcia obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia II rok sj - zajęcia obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2404-P-2-EZP-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstaw etyki zawodu psychologa: 1) podstawowe zasady etyczne zawodu psychologa, 2) uwrażliwienie słuchacza na podmiotowe traktowanie osób uczestniczących w psychologicznych badaniach naukowych oraz etyczne postępowanie w przygotowaniu projektu badawczego, jego realizacji i przygotowanej publikacji, 3) prawa pacjenta/klienta, 4) obowiązujące przepisy regulujące pracę psychologa 5) etyczne aspekty pracy psychologa w wybranych dziedzinach praktyki zawodowej, 6) rozwijanie kompetencji zawodowych psychologa.

Strona przedmiotu
2404-P-2L-KKP-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma umożliwić studentom praktyczne zapoznanie się z podstawowymi problemami psychometrii poprzez: (1) samodzielne skonstruowanie prostego kwestionariusza psychologicznego, (2) przeprowadzenie badań z wykorzystaniem skonstruowanego narzędzia oraz (3) oszacowanie własności kwestionariusza w oparciu o uzyskane wyniki badań.

Strona przedmiotu
2404-P-2Z-KKP-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma umożliwić studentom praktyczne zapoznanie się z podstawowymi problemami psychometrii poprzez: (1) samodzielne skonstruowanie prostego kwestionariusza psychologicznego, (2) przeprowadzenie badań z wykorzystaniem skonstruowanego narzędzia oraz (3) oszacowanie własności kwestionariusza w oparciu o uzyskane wyniki badań.

Strona przedmiotu
2404-P-2-PKP-sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w temat podstaw kontaktu psychologicznego oraz praktyczne ćwiczenie bycia w kontakcie psychologicznym.

Strona przedmiotu
2404-P-2-PPP-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami pomiaru psychometrycznego: konstrukcją testów psychologicznych, oceną ich własności psychometrycznych oraz metodologicznymi i etycznymi zasadami prowadzenia badań z użyciem testów psychologicznych oraz interpretacji ich wyników.

1. Ogólna charakterystyka pomiaru testowego w psychologii

2. Koncepcja mierzonej cechy i jej operacjonalizacja

3. rzetelność testów

4. Trafność testów

5. Analiza pozycji testowych

6. Normalizacja testów

7. Kontrola zmiennych zakłócających pomiar testowy

8. Etapy konstrukcji testów

9. Kulturowa adaptacji testów

10. Kulturowy kontekst konstrukcji i stosowania testów

Strona przedmiotu
2404-P-2-POP-sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia pracy jest stosowaną poddyscypliną psychologii, zajmującą się zachowaniami człowieka w sytuacji pracy i relacjach biznesowych. Obejmuje naukę o czynniku ludzkim (a więc ocenę możliwości i ograniczeń człowieka w wykonywaniu zadań zawodowych, szczególnie w zajęciach trudnych i niebezpiecznych), prewencję stresu psychospołecznego i fizycznego w sytuacjach zawodowych, oraz metodologię selekcji i orzecznictwa zawodowego. Wykład poświęcony będzie tym trzem obszarom wiedzy, z naciskiem na przygotowanie Studentów do realizacji zadań psychologa pracy w warunkach opisanych przez polskie przepisy.

Strona przedmiotu
2404-P-2-PP3-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziedziną nauki na pograniczu językoznawstwa oraz psychologii - psycholingwistyką. W ramach zajęć studenci będą mieli okazję zaznajomić się z podstawowymi problemami badawczymi, jakimi zajmuje się psycholingwistyka.

Strona przedmiotu
2404-P-2-PP4-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest kontynuacją wykładu Psychologia poznawcza I (Percepcja i uwaga), Psychologia poznawcza II (Pamięć) oraz Psychologia poznawcza III: Język. W czwartej części kursu zajmiemy się zagadnieniami związanymi z tzw. złożonymi procesami poznawczymi, w tym myśleniem, podejmowaniem decyzji, intuicją, wyobraźnią, poznaniem społecznym oraz błędami poznawczymi.

Strona przedmiotu
2404-P-2-PR-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat

natury rozwoju, jego uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji. W ramach

wykładów, prezentując podstawowe pojęcia (np. rozwój, zmiana

rozwojowa, cykl życia) oraz główne modele teoretyczne (np. Piaget,

Wygotsky, Bowlby) psychologii rozwoju, ukazana zostanie specyfika badań

rozwojowych (badania longitudinalne i sekwencyjne). Analiza wybranych

współczesnych grup teorii rozwoju (poznawcze, neurobiologiczne,

uczeniowe, społeczno-kulturowe) umożliwi przedstawienie m.in. takich

zagadnień jak: 1) dynamika, ciągłość i sekwencja zmian rozwojowych; 2)

indywidualne ścieżki rozwoju; 3) zaburzenia rozwoju. Najważniejsze

prawidłowości i cechy charakterystyczne rozwoju fizycznego,

motorycznego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka

zostaną przedstawione podczas ćwiczeń.

Strona przedmiotu
2404-P-2-PRI-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu psychologii różnic indywidualnych: podstawowymi pojęciami, modelami teoretycznymi, narzędziami pomiarowymi. Szczególne miejsce wśród prezentowanych treści zajmą koncepcje inteligencji oraz temperamentu, a także szczególnych uzdolnień i upośledzeń intelektualnych. Omówione zostaną również problemy dotyczące uwarunkowań różnic indywidualnych oraz zastosowań podejścia różnicowego w badaniach funkcji poznawczych.

Strona przedmiotu
2404-P-2-SP-sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest kontynuacją wykładu Statystyka w Psychologii 1. O ile podczas poprzedniej części przedstawiono podstawowe narzędzia statystyki klasycznej, to tu zostaną omówione bardziej zaawansowane metody takie jak analiza wariancji, analiza regresji czy metody bootstrapowe.

Strona przedmiotu
2404-P-2-UA-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję posiąść niezwykle ważną umiejętność, jaką jest poprawne i zgodne z zasadami pisanie raportu naukowego. W trakcie kolejnych zajęć zostaną przedstawione zasady dotyczące konstruowania poszczególnych części raportu. Następnie każdy ze studentów będzie przygotowywał kolejne części raportu.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)