Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia - zajęcia fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia - zajęcia fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2404-P-MF-ZPTW-sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą technikom wzbogacającym pracę terapeuty systemowego w kontekście pracy indywidualnej, pracy z rodziną czy parą. Uczestnicy zapoznają się poprzez doświadczenia własne, z wybranymi formami pracy wykorzystywanymi w procesie terapeutycznym.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-AF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; elementy prymatologii, ewolucja człowieka, determinacja i fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, ekologia człowieka, autekologia i synekologia człowieka, auksologia, elementy biodemografii i epidemiologii oraz kliniki człowieka.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-AF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-ASCN-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-BJwNS-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta wydziału FiNS UMK w umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu procesów społecznych w tym zakresie psychologii klinicznej: 1) utrwalenie wiedzy z zakresu procesów społecznych, 2) rozwijanie umiejętności korzystania z obowiązujących klasyfikacji procesów społecznych, 3) utrwalenie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń psychicznych i rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania patologicznych zjawisk w strukturach społecznych 4) planowanie interwencji w trakcie przeprowadzania badań jakościowych, 6) wybrane aspekty etyczne w relacjach z badanymi osobami.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-BJwPK-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-CPCS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-ED-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele zajęć/przedmiotu:

• Zdobycie wiedzy z zakresu edukacji dorosłych, poznanie najważniejszych pojęć i modeli edukacji wypracowanych na gruncie psychologii i andragogiki

• Nabycie kompetencji psychologicznej analizy procesu uczenia się i nauczania dorosłych.

• Zdobycie wiedzy o uwarunkowaniach procesu uczenia się dorosłych

• Orientacja w metodach rozwojowych, sposobach organizacji środowiska uczenia dla osób dorosłych

Strona przedmiotu
2404-P-MF-4/5-sj brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przedmiotu „Emisja głosu” służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Celem zajęć jest:

- przygotowanie studentów do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego,

- poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi,

- dostarczenie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-ET-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia i zadania

Na kursie studenci uczą się obserwacji, rejestracji i analizy zachowania zwierząt w warunkach naturalnych.

Używania sprzętu badawczego typowego dla badań terenowych, a więc używania GPSów, fotopułapek, kamery termowizyjnej, radionadajników i odbiorników do namierzania pozycji oznakowanych osobników. Podstawy pracy z dronem.

Studenci uczą się także analizy pozyskanego materiału.

Praca ma miejsce w różnych warunkach atmosferycznych oraz różnych porach dnia i nocy.

Ćwiczymy umiejętności rozpoznawania śladów, tropów i odchodów pozostawionych przez zwierzęta.

Warunkiem zaliczenia kursu jest zrealizowanie zadań rozpisanych na 7 dni przez 4 osobowe grupy studentów.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-EZP-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zachowania prospołeczne, w ścisłym znaczeniu tego terminu, to zachowania, które przynoszą korzyść innemu osobnikowi. Jak mają się do nich altruizm, empatia czy kooperacja? Tymi i podobnymi zagadnieniami zajmiemy w ramach niniejszych zajęć.

Zajęcia będą miały charakter konwersatorium i obejmować będą elementy wykładu, dyskusję dotyczącą przeczytanych tekstów oraz pracę w małych grupach. Studenci referować (w parach) wybrany artykuł naukowy.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-FP-sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej pamięci, zwłaszcza tej, dotyczącej różnego rodzaju zniekształceń pamięci. Omówione zostaną typy zniekształceń pamięci, czynniki prowadzące do ich powstawania, wpływ fałszywych wspomnień na różne dziedziny naszego życia (np. pamięć naocznych świadków, psychoterapię, zachowania konsumenckie) oraz to, czy można zapobiegać lub redukować poziom zniekształceń pamięci.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-FS-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-GSM-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka procesów urbanizacyjnych,, forma miasta i jej anatomia; przestrzeń społeczno-ekonomiczna miasta, modele struktury przestrzennej miast; preferencje i zachowania przestrzenne; postawy społeczne; percepcja i wyobrażenia przestrzeni miejskiej; waloryzacja przestrzeni; kształtowanie i postrzeganie ładu przestrzennego w miastach; jednostki sąsiedzkie, getta i gettoizacja, warunki i jakość życia; patologie społeczne i patologie miasta; świadomość i tożsamość lokalna, terytorialna; zbiorowości-społeczności miejskie; integracja społeczna; społeczności lokalne oraz formy integracji w miastach; aspekty formowania się społeczności lokalnej; miejskie społeczności oparte na różnorodności – potencjały i wyzwania; konflikty w miastach jako wyraz/przejaw zróżnicowania: politycznego, statusu społecznego i ekonomicznego, narodowościowego, etnicznego itp.; miasto/miasta- w kontekście współczesnych wyzwań

Wszystkie wykłady wzbogacone są prezentacją konkretnych przykładów.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-JDK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu wprowadzona zostania terminologia i przedstawione będą wiadomości niezbędne do zrozumienia matematycznych modeli komputera.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-JDK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-JCPCS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Journal club, klub czytelniczy poświęcony czytaniu i dyskusji współczesnych publikacji naukowych z z dziedzin psychologii, kognitywistyki, neuronauki itp.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KZP-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta zainteresowanego specjalnością kliniczną w wiedzę z zakresu podstaw psychopatologii: 1) podstawowe pojęcia i terminy, 2)obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych, 3)podstawowe kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych 4) przebieg procesu diagnostycznego, 5) wybrane aspekty etyczne procesu diagnostycznego, w tym szczególnie znaczenie podmiotowości pacjenta w relacji pacjent- klinicysta.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KN-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w świat naukowy poprzez pokazanie, jak badacze komunikują wyniki swoich badań innym naukowcom oraz popularyzują je wśród szerszej laickiej publiczności.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KZMMPI-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w zagadnienia konstrukcji i stosowania jednej z najbardziej rozbudowanych metod badania osobowości zaburzonej- Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości. Obejmuje wprowadzenie specyfiki psychometrycznej konstrukcji MMPI, treść poszczególnych skal i zasady interpretacji. Oprócz części wykładowej kurs obejmuje pracę w grupach nad analizą przypadków i formułowanie diagnozy klinicznej.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie jego uczestnikom konsultacji społecznych jako jednej z form partycypacji społecznej. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami i pojęciami teoretycznymi, w tym również normami prawnymi dotyczącymi partycypacji i konsultacji społecznych. Ponadto, celem zajęć będzie przedstawienie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji oraz aktywnego włączania mieszkańców w ten proces. Studenci zapoznają się również z rolą psychologa oraz psychologii społecznej i środowiskowej w partycypacji i konsultacjach społecznych. Podczas zajęć studenci zaplanują i przeprowadzą proces konsultacji społecznych, którego zwieńczeniem będzie raport pisemny lub prezentacja.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-MBR-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia badań w obszarze psychologii rozwoju, w szczególności zapoznają się oni ze strategiami i planami badań oraz ze specyfiką technik badawczych wykorzystywanych w badaniach zmiany rozwojowej. Przedstawione zostaną wybrane narzędzia badawcze, których psychologowie rozwoju używają w badaniach eksperymentalnych, jak i diagnostycznych. Uczestnicy kursu będą mogli nabyć podstawowe kompetencje niezbędne do prowadzenia badań z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Strona przedmiotu
2404-P-MF-MS-sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zagadnieniami analizy wariancji w modelu obejmującym jedną lub wiele zmiennych zarówno w przypadku danych niezależnych jak i zależnych.

Nabycie praktycznych umiejętności analizy danych z wykorzystaniem analizy wariancji w programie SPSS.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-MPWUZP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zaproponowanego przedmiotu jest odpowiedź na pytanie, na czym polega wpływ tego co społeczno-kulturowe na umysł i poznanie? (Żuromski 2020a,b) Pytanie to będzie dotyczyć:

(i) natury relacji między tym, co społeczne i kulturowe a umysłem, zdolnościami poznawczymi i rozwojem poznawczym;

(ii) aspektów umysłu, zdolności poznawczych i rozwoju poznawczego, na które wpływ ma to co społeczne i kultura

(iii) procesów, w których to, co społeczne i kulturowe staje się częścią indywidualnego funkcjonowania poznawczego (Gauvain, Perez 2015).

Strona przedmiotu
2404-P-MF-MPWUZP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Potrzeba więcej niż jednego mózgu, by stworzyć umysł” (Barrett 2020: 211)

Celem zaproponowanego przedmiotu jest odpowiedź na pytanie, na czym polega wpływ tego co społeczno-kulturowe na umysł i poznanie? Treścią wykładu będzie propozycja przedstawienia koncepcji Międzyosobowego poziomu wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych, dzięki której można będzie udzielić odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

Główny zarys idei:

Żuromski D. (2020), The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation, “Logic and Logical Philosophy”, doi.org/10.12775/LLP.2020.004 (PDF: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP/article/view/LLP.2020.004).

Żuromski, D. (2020). Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych. Filozofia Nauki, 28(2), 47-74. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009 (PDF: https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/article/view/1133).

Strona przedmiotu
2404-P-MF-MK-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia badań naukowych dotyczących problematyki myślenia krytycznego, w tym tzw. odporności na wiedzę (knowledge resistance, Klintman, 2019) i postawy krytycznej (critical stance, Mills, 2013). Uczestniczy kursu zapoznają się z koncepcjami rozwoju myślenia krytycznego (np. Kuhn, 2000), jak i naukowego (np. Koerber et al., 2017) planując opracowanie własnych pomysłów badawczych dotyczących stymulowania refleksyjnej postawy wobec wiedzy i roli teorii umysłu w rozwoju myślenia krytycznego. Kurs może stanowić przygotowanie do udziału w seminarium magisterskim w roku akademickim 2022/2023 lub rok później.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-NPK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą pracować z pacjentami z zaburzeniami funkcji poznawczych. Dokonają oceny stanu poznawczego pacjentów i przeprowadzą zaprojektowane przez siebie treningi funkcji poznawczych. Studenci napiszą raport końcowy z pracy z pacjentem.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-NPP-sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do rozumienia chorób psychicznych z perspektywy neuropsychologicznej oraz ma dać podstawy pracy diagnostycznej z chorymi z zaburzeniami psychicznymi.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-NEURO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji. Zostaną przestawione mechanizmy plastyczności mózgu, metody rehabilitacji procesów poznawczych: uwagi i funkcji wykonawczych, pamięci, języka, percepcji, a także specyfika rehabilitacji neuropsychologicznej osób starszych oraz dzieci z deficytami poznawczymi.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-OMN-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)