Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Architektura informacji - I rok s1 - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Architektura informacji - I rok s1 - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
2401-AI-CB-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo informacji i zasobów cyfrowych w Sieci jest obecnie jednym z największych priorytetów i wyzwań jakie napotykają firmy, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. W ramach przedmiotu (wykład i laboratorium) zostaną omówione podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych. W szczególności przedstawione zostaną rodzaje zagrożeń oraz sposoby ich unikania.

Strona przedmiotu
2401-AI-OW-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z pojęciem i funkcją prawa autorskiego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2401-AI-IBR-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem działalności informacyjnej dla sektora gospodarczego.

Strona przedmiotu
2401-AI-PT-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-AI-NM-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z ekspansją nowych mediów i ich wpływem na społeczeństwo

Strona przedmiotu
2401-AI-DOI-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na zróżnicowanie współczesnego społeczeństwa, w którym ogromną rolę odgrywa informacja. Studenci zapoznają się z barierami na jakie napotykają różne grupy społeczne (określane czasami jako grupy zagrożone wykluczeniem) w dostępie do informacji. Ponadto z potrzebami wspomnianej kategorii odbiorców w zakresie formy przekazu informacji. Nade wszystko jednak z technikami i standardami udostępniania informacji, by była ona dostępna dla każdego bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, stopień znajomości języka itp.

Strona przedmiotu
2401-AI-THK-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują wieloaspektowe bogactwo kultury europejskiej oraz kultur pozaeuropejskich (Azja, Ameryka Płn., Ameryka Płd., Afryka – w tym Arabia) w ujęciu historycznym, poprzedzonym wprowadzeniem z zakresu terminologii i teorii kultury. Analizie poddane są zarówno zagadnienia kultury wysokiej (literatura i sztuka, filozofia), religia, jak i wszelkie aspekty kultury materialnej i życia codziennego. Osobna uwaga poświęcona jest kulturze polskiej, w której akcentowane są z jednej strony jej swoistości, z drugiej zaś związki z kulturą ogólnoeuropejską.

Strona przedmiotu
2401-AI-UIE-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zakresem charakterystykę użytkowników informacji elektronicznej, zróżnicowanych socjodemograficznie oraz pod względem umiejętności pozyskiwania informacji. Omawia też potrzeby i zachowania informacyjne różnych typów użytkowników oraz psychologiczne aspekty percepcji informacji. Na spotkaniach omówione zostaną także psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji nieradzenia sobie z nadmiarem informacji oraz uzależnienia od niej i innych cyberpatologii.

Strona przedmiotu
2401-AI-WM-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć wprowadzone zostaną podstawy teoretyczne z zakresu przetwarzania obiektów cyfrowych. W zdecydowanej większości laboratorium to posiadać będzie wymiar praktyczny poświęcony wprowadzeniu do narzędzi i technik stosowanych w grafice rastrowej i bitmapowej.

Strona przedmiotu
2401-AI-WSI-12-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia charakteryzują środowisko informacyjne Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem typów, cech, funkcji i zastosowań narzędzi wyszukiwawczych.

Strona przedmiotu
2401-AI-ZPT-12/22-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka obsługi programów do edycji tekstu na podstawie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)