Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
2401-D-S1-2-AK brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek).

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-MiTB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenie i cele przedmiotu to zapoznanie Studentów z podstawowymi problemami metodologii badań w komunikologii i naukach społecznych (specyfika przekazu medialnego, społeczeństwo sieci, analiza treści, obserwacja, eksperyment, socjolingwistyka, sondaż, metoda monograficzna, metoda historyczna, metoda dokumentów osobistych), począwszy od klasycznych ujęć zaproponowanych przez antropologię społeczną i Webera, podejście komunikologiczne po metody współczesne.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PSM brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami kształtującymi polski system medialny. Dlatego szczególna uwaga zostanie zwrócona na różne aspekty funkcjonowania polskiego systemu medialnego, głównie na kwestie prawne i ekonomiczne, ale też społeczne i kulturowe. Istotna będzie również analiza współczesnego rynku medialnego: podmiotów i procesów oddziałujących na przedmiotowy system; pozytywnych i negatywnych zjawisk obecnych w polskich mediach; a także wyzwań dla samych nadawców, jak i systemu prawego, jakie pojawiają się w czasach rosnącej popularności nielinearnych przekazów.

Kolejnym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności studentów w samodzielnym poszukiwaniu informacji na temat współczesnych zjawisk i procesów obecnych na polskim rynku medialnym, następnie umiejętności analizowania tych zjawisk i procesów, dyskutowania na ich temat, wyciągania wniosków na przyszłość.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PBM brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procedurami badawczymi w naukach społecznych ze szczególnym naciskiem na medioznawstwo. W konsekwencji słuchacze powinni uzyskać dobrą orientację w odniesieniu do doboru odpowiednich metod, technik, konstruowania narzędzi oraz analizy zebranego materiału empirycznego. W efekcie będą w stanie sami zaprojektować oraz przeprowadzić w grupach własne badania wybranego problemu badawczego, dokonać analizy danych oraz przygotować raport końcowy.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PRAK brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki zawodowej studenta jest przede wszystkim przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet), jak też zapoznanie się z praktyczną stroną wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej- w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Student powinien również utrwalać umiejętności zdobyte w czasie studiów, w tym w zakresie warsztatu dziennikarskiego, doskonalenia form wypowiedzi dziennikarskiej oraz zapoznać się z procesami decyzyjnymi zachodzącymi w instytucjach medialnych. Celem praktyki jest również skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi, zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji oraz zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PiR brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę psychologii społecznej jako dyscypliny naukowej. Głównym celem jest przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji i teorii służących do analizy procesu konstruowania społecznej natury człowieka oraz mechanizmów grupowych.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-SDL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dyplomowe jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student zapoznaje się z celem, konstrukcją pracy oraz techniki pracy związanymi z tworzeniem pracy dyplomowej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na zapoznaniu uczestników z seminarium dyplomowego z zasadami pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-WF brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)