Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kognitywistyka - s1- 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kognitywistyka - s1- 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2401-K-S1-2-FU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prowadzony jest głównie z pozycji filozofii analitycznej, lecz uwzględnia także aktualne podejścia wykraczające poza ściśle pojętą analityczną filozofie umysłu. U studenta zakłada się znajomość wstępnych zagadnień z filozofii (teorii poznania), psychologii i teorii sztucznej inteligencji (przynajmniej w zakresie zdobytym na wykładach kursorycznych na kierunku Kognitywistyka).

Celem wykładu jest zapoznanie studentów w sposób systematyczny z podstawowymi koncepcjami umysłu i problematyką filozofii umysłu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-LPK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia logiki, w szczególności pojęcie znaku, języka, kategorii syntaktycznej, indeksu Ajdukiewicza, ponadto dyskutowane będą: problematyka budowy języków, funkcji języka, zagadnienie błędów logicznych, definiowania, argumentowania, omówione zostaną struktury języków formalnych.

Przedstawione będą podstawowe działy logiki, w szczególności: teoria mnogości, elementy klasycznego rachunku zdań, sylogistyki Arystotelesa, klasycznego rachunku kwantyfikatorów oraz logiki modalne.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-NB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Procesy neurobiologiczne stanowią materialną podstawę zjawisk opisywanych przez nauki kognitywistyczne. Przedmiot przekazuje zasadnicze informacje dotyczące wybranych zagadnień neurobiologicznych (w tym także neurobiologii związanej z patologiami układu nerwowego). Znajomość procesów i mechanizmów neurobiologicznych jest niezbędna do zrozumienia i krytycznej interpretacji innych działów naukowych w obrębie nauk kognitywistycznych.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-NWPPU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą mózgowych podstaw procesów percepcji i uwagi oraz najważniejszych współczesnych metod badania mózgu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-NEURO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu neuropsychologii klinicznej i poznawczej. Omawiane zagadnienia dotyczą związku mózg-zachowanie, funkcjonowania układu nerwowego człowieka, organizacji funkcjonalnej mózgu, mózgowej organizacji procesów psychicznych. Studenci opanowują wiedzę z zakresu zaburzeń i chorób mózgu oraz ich neuropsychologicznych konsekwencji. Poznają przykłady przypadków klinicznych, proces diagnozy neuropsychologicznej, terapii neuropsychologicznej a także najnowsze doniesienia naukowe dotyczące omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-PROG2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają języki programowania Python oraz R. Podczas tej nauki szczególny nacisk będzie położony na poznanie tych elementów języka Python, które umożliwiają łatwe i efektywne rozwiązywanie skomplikowanych zadań.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-PE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs opowiada o tym, dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do wyewoluowania ludzkiej psychiki oraz naturalnych wzorców zachowań społecznych. Opowiada o antropogenezie na EEA, adaptacyjnej budowie umysłu, ewolucyjnych uwarunkowaniach socjalizacji, pochodzeniu religii, sztuki i kultury, o inteligencji, emocjonalnym zarządzaniu pracą umysłu, o ewolucyjnej genezie chorób psychicznych, estetyce środowiskowej i konkurujących z psychologią ewolucyjną koncepcjach antropogenetycznych. Jest to przy tym kurs autorski, co oznacza, że zostanie na nim zaprezentowana wariacja prowadzącego na temat psychologii ewolucyjnej, nie do końca zgodna z kanonami obecnymi na poziomie najpopularniejszych podręczników.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-SEMLI1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-TP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

U podstaw prezentowanych treści z zakresu teorii poznania (epistemologii) leży założenie o możliwości rozwijania tej dyscypliny jako filozoficznej, w kontekście kognitywistyki.

Celem wykładu jest (1) zapoznanie studentów z charakterystyką samej epistemologii, tj. określenie jej statusu metodologicznego (przede wszystkim jej stosunku do innych dyscyplin filozoficznych oraz naukowych, szczególnie do psychologii oraz do kognitywistyki), (2) zapoznanie studentów z wybranymi podstawowymi zagadnieniami teoriopoznawczymi i prowadzonymi wokół nich debatami i polemikami..

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)