Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika I rok s1, sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pedagogika I rok s1, sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
2403-PE-104-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka

• zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka

Strona przedmiotu
2403-PE-110-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studenta w zagadnienia etycznie, a zwłaszcza ich egzemplifikację w sferze edukacji, tak aby analizując rzeczywistość edukacyjną i podejmując w niej aktywność, miał świadomość moralnego wymiaru działania pedagogicznego i potrafił uwzględniać dobro powierzonych mu osób.

Strona przedmiotu
2403-PE-101a-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Strona przedmiotu
2403-PE-107-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studentów o zagadnienia z obszaru TI (software, hardware, multimedia, e-learning), wskazanie możliwości oraz zagrożeń wynikających ze stosowania mediów elektronicznych w obszarze edukacji.

Ponadto stwarzanie studentom warunków do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania, organizowania, wykorzystywania i prezentowania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym celu technologią informacyjną. Planuje się to osiągnąć poprzez przygotowanie studentów do posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystywania możliwości sieci Internet.

Najważniejszym kryterium doboru treści oraz efektów kształcenia jest użyteczność nabywanej wiedzy, umiejętności i postaw w procesie studiowania.

Strona przedmiotu
2403-PE-112-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ułatwienie studentom procesu adaptacji do studiowania w uczelni wyższej. Zapoznanie z istotą uczenia się oraz zasadami higieny pracy umysłowej. Wykształcenie umiejętności efektywnego korzystania z zajęć, planowania własnej pracy, wyrażania nabytej wiedzy, pracy z tekstem naukowym, tworzenia prac pisemnych, prowadzenia dyskusji i wygłaszania przemówień.

Strona przedmiotu
2403-PE-111-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze specyfiką filozofii, jej podstawowymi problemami, nurtami i terminologią. Zajęcia prowadzone są online w trybie synchronicznym na platformie Microsoft Teams w wyznaczonym terminie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego (test).

Strona przedmiotu
2403-PE-102-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i metodami badań z zakresu psychologii; uświadomienie roli, jaką odgrywa psychologia w życiu człowieka; ukazanie prawidłowości procesów psychicznych, czynności regulacyjnych istot żywych oraz mechanizmów, które je uruchamiają i kierują nimi.

Strona przedmiotu
2403-PE-106-s1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do socjologii ma na celu zapoznanie studentów z głównymi paradygmatami w socjologii - teoriami, pojęciami i metodami pozwalającymi zrozumieć specyfikę społecznego świata, jego porządku, konfliktów i zmian ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń społeczeństwa polskiego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)