Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - sj- sem. zim. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - sj- sem. zim.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
2403-PPW-104-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka

• zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka

Strona przedmiotu
2403-PPW-110-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują studenta do samodzielnego prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i szkolnej. Student pozna przepisy prawa oświatowego, organizację pracy przedszkola i szkoły.

Strona przedmiotu
2403-PPW-106-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studenta w zagadnienia etycznie, a zwłaszcza ich egzemplifikację w sferze edukacji, tak aby analizując rzeczywistość edukacyjną i podejmując w niej aktywność, miał świadomość moralnego wymiaru działania pedagogicznego i potrafił uwzględniać dobro powierzonych mu osób.

Strona przedmiotu
2403-PPW-105-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie , ale z możliwością wykorzystania platformy Teams, materiały do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką filozofii ze szczególnym zwróceniem uwagi na antropologię, epistemologię i filozofię społeczną, tak aby student analizując otaczającą go rzeczywistość, w której podejmie w przyszłości pracę, miał świadomość złożoności problemów w niej występujących, oraz ukazanie związków między rozstrzygnięciami dylematów filozoficznych a rozumieniem wychowania i formułowaniem koncepcji wychowania.

Tu znajduje się link do Teams:

Tu znajduje się link do moodle:

Strona przedmiotu
2403-PPW-103-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zawiera treści dotyczące najważniejszyc instytucji edukacyjnych w Polsce, ich charakterystykę, skróconą historię, akty prawne.

Strona przedmiotu
2403-PPW-102-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami rozwoju europejskiej i polskiej myśli pedagogicznej od starożytności do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
2403-PPW-100-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Strona przedmiotu
2403-PPW-101-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia z Podstaw psychologii mają za zadanie wyposażyć studenta w podstawowe zagadnienia z psychologii. Zaprezentowana zostanie współczesna wiedza psychologiczna dotycząca funkcjonowania człowieka, szczególnie funkcjonowania młodego człowieka w środowiskach wychowawczych. Student nabędzie także podstawowe umiejętności konieczne do prowadzenia lekcji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, a także stosowania w pracy wzmocnień pozytywnych i negatywnych.

Strona przedmiotu
2403-PPW-108-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie różnych metod i technik efektywnego uczenia się oraz zasad ich stosowania w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
2403-PPW-107-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie metodyki działań integracyjnych; przedstawienie rożnych form tej aktywności, jak również zarysowanie potencjalnych obszarów jej zastosowania; przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego planowania, prowadzenia i ewoluowania zajęć bazujących na metodach integracyjnych oraz stworzenie im przestrzeni do rozwoju potencjału dydaktycznego, którego wysoki poziom umożliwia efektywne wykorzystanie integracji w procesie edukacyjnym.

Strona przedmiotu
2403-PPW-109-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój osobisty i zawodowy jest jednym z obowiązków nauczyciela określonym w prawie oświatowym. Wynika z potrzeb szkoły, w której nauczyciel pracuje .

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)