Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok -sj- sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok -sj- sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L 2024/25L
2403-PPW-119a-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2403-PPW-118-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy proceduralnej oraz praktycznych umiejętności z zakresu twórczej komunikacji interpersonalnej niezbędnej w bezpośredniej pracy i kontakcie z drugim człowiekiem m.in. uczniem, nauczycielem, rodzicem.

Strona przedmiotu
2403-PPW-116-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja i zarządzanie przedszkolami i szkołami określona jest w prawie oświatowym; ustawach i aktach wykonawczych. wymagania dla kandydatów na dyrektorów jednostek oświatowych zostały określone w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Strona przedmiotu
2403-PPW-113-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Utrwalenie podstawowej wiedzy teoretycznej obejmującej proces tworzenia się myśli pedagogicznej z zakresu edukacji przedszkolnej wraz z historyczno-epistemologicznymi przesłankami tworzenia się wiedzy naukowej pedagogiki przedszkolnej i wkładu naukowego (teoretycznego i praktycznego) jej wybitnych twórców. Celem zasadniczym programu jest stworzenie sytuacji zadaniowo-problemowo-refleksyjnej w celu osiągnięcie przez studenta niezbędnych kompetencji merytorycznych potrzebnych do planowania, organizowania i realizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu oraz stwarzanie sytuacji problemowych konstytuujących samodzielną pracę intelektualną studenta w zakresie dydaktyczno- wychowawczych aspektów działalności nauczycielskiej w przedszkolu oraz doskonalenia warsztatu pracy.

Strona przedmiotu
2403-PPW-114-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna

2. Orientacje paradygmatyczne w pedagogice wczesnoszkolnej.

3. Edukacja wczesnoszkolna jako dydaktyka szczegółowa. Zintegrowany model kształcenia.

4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień wielorakich u dzieci - w stronę indywidualizacji kształcenia.

5. Treści kształcenia - ich dobór i układ w specyficznych warunkach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej wraz z planowaniem procesu dydaktyczno-wychowawczego w edukacji wielostronnej.

7. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
2403-PPW-117-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki zabawy jako formy pracy z grupą. Przekazana zostanie wiedza potrzebna do stosowania metod aktywnych w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

Strona przedmiotu
2403-PPW-120-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka śródroczna ma na celu wprowadzenie studenta w zakres obowiązków w przedszkolu i szkole. Pozwala zaznajomić się z dokumentacją placówki, w tym: statutem, programami profilaktycznymi, które są realizowane na terenie placówki, Doskonali umiejętności studenta pozyskane w czasie zajęć: wykłady i ćwiczenia.

Strona przedmiotu
2403-PPW-115-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji prawnych studentów i studentek, przy czym obszarem na bazie którego są rozwijane te kompetencje jest problematyka praw dziecka.

Strona przedmiotu
2403-PPW-111-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z rozwojem dziecka, w szczególności z tymi aspektami, które mogą okazać się przydatne w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2403-PPW-112-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie osoby studiujące z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych badań nad dzieciństwem, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
2403-PPW-119b-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci na zajęciach poznają efektywne metody i formy pracy z uczniem w szkole w ramach pracy świetlicy i zajęć poza lekcyjnych oraz zdobędą kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb i możliwości uczniów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)