Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2501-s1KLS1L-GOJL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te mają pomóc studentom w poznaniu nomenklatury gramatycznej i systemu języka łacińskiego, ale także ukształtować umiejętności praktycznego stosowania zasad gramatycznych, niezbędne w tłumaczeniu oryginalnych tekstów łacińskich.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-HDIT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu od starożytności po wiek XVII.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-HF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładów jest historia filozofii . Przedstawiany materiał obejmie omówienie działów filozofii: ontologię, epistemologię, etykę, filozofię polityki i estetykę oraz wybrane nurty z historii filozofii. Jako przygotowanie do kursu wskazane jest przypomnienie podstawowych informacji na temat historii, literatury i sztuki europejskiej na poziomie szkoły średniej.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-HGA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone najważniejszym zagadnieniom historii starożytnej Grecji (od epoki brązu po podbój państw hellenistycznych przez Imperium Rzymskie) z naciskiem na zapoznanie studentów z metodami krytyki i interpretacji tekstów źródłowych.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1L-HLR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest historia literatury rzymskiej okresu augustowskiego i epoki cesarstwa (I w. przed Chr. – IV. w po Chr.) Kurs obejmuje omówienie twórczości najważniejszych pisarzy łacińskich tworzących w tych okresach.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-HLR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje dwie epoki literatury rzymskiej: okres archaiczny (od początków piśmiennictwa łacińskiego w VII i VI w. przed Chr., poprzez powstaniei literatury rzymskiej pod wpływem kultury greckiej ok. 240 r. przed Chr., następnie rozwój w II poł. III i w II w. aż po przełom II i I w. przed Chr.) oraz okres cyceroński (obejmujący okres od lat osiemdziesiątych I w. przed Chr. do śmierci Cycerona w 43 r. przed Chr.). W okresie archaicznym szczególne miejsce zajmują zachowane kompletnie komedie Plauta i Terencjusza, w okresie cycerońskim poza mowami, dialogami, listami i pozostałą twórczością Marka Tuliusza zwraca się szczególną uwagę również na lirykę i epylion Katullusa oraz nowatorski epos filozoficzny Lukrecjusza.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1L-HLS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie literatury greckiej okresu hellenistycznego (tj. od ostatniej ćwierci IV w. do 30 r. p.n.e.) i cesarstwa rzymskiego (od przełomu er do V w. n.e.).

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-HLS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zarys dziejów literatury starogreckiej w epoce archaicznej i klasycznej.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1L-HRZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie zagadnień z dziejów Rzymu od początków do upadku cesarstwa na Zachodzie oraz przetrwania i transformacji w Cesarstwo Bizantyńskie na Wschodzie w VI-VIIw. Wykład obejmuje tematykę z szeroko pojętej historii politycznej, ustrojowej, społecznej i religijnej Rzymu zarówno w okresie republiki jak i cesarstwa. Szczególny nacisk położono na umiejętności adaptacyjne państwa i społeczeństwa rzymskiego do zmieniających się realiów politycznych, co umożliwiło Rzymowi zachowanie na wiele wieków hegemonii w basenie Morza Śródziemnego.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1L-JLAC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z języka łacińskiego jest

zapoznanie uczestników z leksyką, fleksją i składnią języka łacińskiego umożliwiającą lekturę tekstów oryginalnych;

zapoznanie uczestników z terminologią i podstawowymi zagadnieniami gramatyki opisowej i historycznej języka łacińskiego;

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i tworzenia różnych form fleksyjnych i syntaktycznych;

doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-JLAC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z języka łacińskiego jest

zapoznanie uczestników z leksyką, fleksją i składnią języka łacińskiego umożliwiającą lekturę tekstów oryginalnych;

zapoznanie uczestników z terminologią i podstawowymi zagadnieniami gramatyki opisowej i historycznej języka łacińskiego;

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i tworzenia różnych form fleksyjnych i syntaktycznych;

doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1L-RMGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są religiom i mitologii Grecji i Rzymu.

Strona przedmiotu
2501-s1KLS1Z-WPF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student poznaje elementy metodologii nauk humanistycznych, zagadnienia teorii literatury i kultury oraz filozofii nauki, kluczowe dla studiów filologicznych. Studenci zapoznają się też z instrumentarium potrzebnym do studiów filologicznych, w tym przede wszystkim cyfrowego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)