Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
2502-s1LPC3Z-CR-DAR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-EPDGK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska ekonomiczne, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Prezentowane treści obejmują zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i wykorzystaniem biznes planu.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-FDGK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć student poznaje podstawowe możliwości pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (jednoosobowa lub mała firma) - przede wszystkim w zakresie funduszy unijnych (przygotowywanie projektów, składanie wniosków, procedury itp.).

Dodatkowo zaznajamia się z możliwościami finansowania działalności instytucji kultury, mediów, branży promocyjno-reklamowej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają zaawansowaną obsługę programów Adobe Photoshop (lub analogicznych) oraz bezpłatnych narzędzi graficznych, służących do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej na potrzeby różnorodnych zastosowań związanych z szeroko pojętą grafika komputerową. Zdobyta wiedza umożliwia pracę nad projektami wykorzystywanymi później w materiałach marketingowych. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii i praktyki projektowania atrakcyjnej wizualnie marki oraz kampanii reklamowej w kontekście projektowania graficznego i komunikacji między projektantem i copywriterem.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-KP-JIPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia dążą do przekazania wiedzy z zakresu marketingu w wyszukiwarkach internetowych (SEM) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tekstów, których celem jest zwiększenie widoczności strony internetowej w Sieci.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-KP-JKMM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-KP-KPIP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy studentów o zagadnienia dotyczące sposobu komunikowania treści z dziedziny prawa, a także kształcenie umiejętności rozumienia tekstów zarówno prawnych, jak i wypowiedzi formułowanych na ich temat przez prawników w ramach komunikacji na sali sądowej oraz w orzecznictwie. Program zajęć z komunikacji prawnej i prawniczej uzupełnia realizowane przez studentów LPiC-u obowiązkowo dwa przedmioty z obszaru nauk prawnych, mianowicie prawne otoczenie biznesu oraz prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-CR-KII brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako uporządkowany proces generowania pomysłów i nowych rozwiązań w konkretnych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego tematu. Są one ukierunkowane na działania związane z copywritingiem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania tych procesów w różnych sytuacjach zawodowych. W I części semestru studenci zapoznają się z problematyką kreatywności i innowacyjność od strony teoretycznej wspartej ćwiczeniami praktycznym (8 zajęć), a w II części semestru realizują projekt (7 zajęć). Podzieleni na zespoły rozwiązują kreatywnie wybrany problem odnoszący się do rzeczywistości uniwersyteckiej lub społecznej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-POB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-PAOWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad prawnej ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W trakcie zajęć studenci poznają przedmioty ochrony prawnoautorskiej, rodzaje i cechy praw autorskich, instytucje dozwolonego użytku w prawie autorskim, a także podstawowe cechy pozostałych gałęzi własności intelektualnej. Część zajęć poświęcona jest naruszeniom praw własności intelektualnej, zarówno na płaszczyźnie cywilnej jak i karnej i prawnych sposobach reakcji na nie.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-CR-R-P brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe, w tym możliwe zdalne, z reklamy – praktyki (copywritingu) służą doskonaleniu umiejętności studenta z zakresu tworzenia i realizacji koncepcji kampanii reklamowych. Cykl zajęć w wymiarze 30 godzin eksploruje spektrum zagadnień, z którymi spotyka się copywriter w codziennej pracy, zarówno samodzielnej (freelance), jak i wykonywanej w ramach zespołu kreatywnego w agencji reklamowej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres problemowy zależy od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-ZP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi formami projektów (naukowe, popularnonaukowe, społeczne, krajowe, europejskie), planowaniem i zarządzaniem ich realizacją, a także ze sposobami pozyskiwania funduszy.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)