Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
2506-s1POL2Z-GHJP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gramatyka historyczna (diachroniczna) języka polskiego zajmuje się analizą i opisem języka polskiego w jego rozwoju. Obejmuje swymi badaniami język polski na przestrzeni lat 900 - 1920, z tym, że źródła z pierwszych 500 lat są skąpe i wyrywkowe, gdyż dopiero od drugiej połowy XIV w. istnieją zabytki językowe w takiej liczbie, że pozwalają przedstawić cały system językowy, nie zaś pojedyncze i ułamkowe fakty. Drugi semestr zajęć gramatyki historycznej języka polskiego poświęcony jest fleksji historycznej.

Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-GOJP-K
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia trzeciego semestru gramatyki opisowej poruszają problemy fleksyjnego opisu języka polskiego. W ramach zajęć prowadzony jest wykład (15 godzin), w trakcie którego omawia się teoretyczne podstawy klasyfikowania leksemów oraz problemy ich odmiany, oraz ćwiczenia o charakterze praktycznym (30 godzin), podczas których studenci nabywają umiejętności wyróżniania i analizy form wyrazowych.

Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-GOJP-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka wykładu (podobnie jak lista lektur) jest ściśle powiązana z problematyką konwersatorium z gramatyki opisowej języka polskiego w semestrze 1. na II roku studiów. Celem wykładu jest przedstawienie wybranych zagadnień polskiej fleksji w sposób pogłębiony, z położeniem nacisku na teoretyczną stronę zagadnień, co ma pomóc studentom w przyswojeniu sobie podstawowych pojęć i terminów oraz współczesnych metod opisu deklinacji i koniugacji.

Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-HLPPZ-K brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-HLPPZ-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-HLPRM-K brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią część kursu historii literatury polskiej, poświęcone są literaturze epoki romantyzmu. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką historycznoliteracką, horyzontem ideowym oraz zagadnieniami estetycznymi i genologicznymi reprezentatywnymi dla literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku.

Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-HLPRM-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-LWPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów odczytań jak i funkcjonowania literatury w perspektywie kulturowej. Na zajęciach wybrane teksty literackie interpretowane są za pomocą narzędzi związanych ze "zwrotem kulturowym", przez pryzmat antropologii kulturowej oraz w powiązaniu z mediami (zagadnienia oralności, piśmienności itd.).

Strona przedmiotu
2506-s1POL2Z-PDL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują trzy semestry i dotyczą, odpowiednio, poetyki utworów epickich, lirycznych i dramatycznych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)