Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - III rok 2 semestr - filologia bałkańska s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - III rok 2 semestr - filologia bałkańska s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23L 2023/24L
2511-s1BAL3L-HJA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2511-s1BAL3L-PNJA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zaimki nieokreślone, tryb zaskoczenia, czasowniki bezosobowe, odmiana zaimków dzierżawczych bez rzeczowników, rodzaje przysłówków, okoliczniki, tryb łączący w czasie perfectum i plusquamperfectum

Strona przedmiotu
2511-s1BAL3L-PNJB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na trzecim roku docelowy poziom kursu PNJB jest bliski do poziomu B2 według ESOKJ. Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi albo wykład. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów. Potrafi porozumiewać się z rozmówcą posługującym się bułgarskim językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny opis zakresie tematów z dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat. Potrafi napisać przejrzysty tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Strona przedmiotu
2511-s1BAL3L-PNJS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki (poziom B2). Student powinien osiągnąć umiejętności swobodnego komunikowania się stosownie dla poszczególnych etapów nauki.

Strona przedmiotu
2511-s1BAL3L-SD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej).

Strona przedmiotu
2511-s1BAL3L-WJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty językoznawcze mają na celu uzupełnienie i/lub rozszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach z gramatyki opisowej języków bałkańskich. Jest to połączenie zajęć teoretycznych (wprowadzenie problemu) z zajęciami praktycznymi (analiza materiału językowego).

Strona przedmiotu
2511-s1BAL3L-WT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)