Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
2525-s1ETN1Z-EP-E1

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnik zapoznaje się z fenomenem polskiej kultury ludowej w jej formie tradycyjnej oraz w ujęciu współczesnym. Kultura ludowa rozumiana jako ewoluujące zjawisko kulturowe oraz obszar badawczy, zostaje ukazana na tle historycznym oraz w ujęciu problemowym. Student zapoznaje się z sylwetkami najważniejszych badaczy kultury ludowej, poznaje obszary zainteresowań oraz metody badawcze, jak również poznaje podstawowe elementy kultury materialnej, społecznej i duchowej dawnej wsi.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-FS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zapoznaje studenta z zagadnieniami dotyczącymi folkloru słownego (literatury ludowej) społeczności wiejskiej przełomu wieku XIX i XX, jak też wybranych form folkloru miejskiego i współczesnego folkloru internetowego.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-PFK brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest przegląd wybranych zagadnień z filozofii kultury z silnym akcentem położonym na filozoficzne uwikłania nauk o kulturze: ontologię kultury, problematykę wyjaśniania zjawisk kulturowych, etyczne uwikłanie badania kultury, kulturowe usytuowanie badacza/ki. Przedmiot zorientowany jest na problematykę współczesną, toteż nad niewielką ilością ujęć klasycznych dominować będą odniesienia do współczesnych dociekań dotyczących kultury prowadzonych zarówno w obrębie filozofii, jak i dyscyplin pozafilozoficznych (socjologii, antropologii/etnologii, kulturoznawstwa, cultural studies itd.). Szczególna uwaga zostanie także poświęcona dynamice kultury współczesnej.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-TIMBE

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do technik badawczych stosowanych w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem technik prowadzenia etnologicznych/antropologicznych badań terenowych, analizy ich wyników i przedstawiania rezultatów.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-TINF

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do efektywnego wykorzystania z technologii cyfrowych w warsztacie badawczym współczesnej humanistyki i nauk społecznych.

Główny nacisk położony został na zapoznanie studentów z przetwarzaniem, analizą i opracowaniem cyfrowych zasobów sieciowych w tym wyspecjalizowanych repozytoriów i silników wyszukiwarek zasobów naukowych w tym pracę z różnymi modułami baz danych w aspekcie sieciowym. Bloki tematyczne:

 • wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy badacza humanisty: bazy danych, aplikacje graficzne, edycja audio i wideo,

 • efektywne wykorzystanie sieci (kwerenda cyfrowa) i obróbka informacji naukowej,

 • specyficzne funkcje podstawowych aplikacji biurowych, które znajdują swoje zastosowanie w pracy humanisty (zasady przygotowania i obróbki materiału do druku),

 • popularyzacji dyscypliny.

 • Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WE/AK

  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2017/18
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2018/19
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z dziejami i ewolucją etnologii/antropologii kulturowej - dyscypliny wyrosłej z zainteresowania obcością, odmiennością kulturową.

  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WDHK brak brak brak

  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem zajęć jest prezentacja w formie wykładu wybranych, fundamentalnych zagadnień z historii kultury polskiej i światowej. Mają one w założeniu stanowić wstęp do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań nad dziejami kultury. Cykl zajęć obejmuje zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju kultury w poszczególnych okresach, jej podziału na mniejsze jednostki chronologiczne (i stylistyczne) oraz sposoby transmisji informacji i wiedzy w kulturze dawnej (do końca epoki oświecenia).

  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WHS

  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2017/18
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2018/19
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Wykład obejmuje historię historii sztuki, towarzyszące jej od zarania podstawowe teorie artystyczne i filozoficzne oraz elementy terminologii podstawowych dziedzin sztuki i nauk pokrewnych (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuki performatywne i multimedialne).

  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-ZWA-F/T brak brak brak

  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2020/21
  • Laboratorium - 30 godzin
  Semestr zimowy 2021/22
  • Laboratorium - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Laboratorium - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

  Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej.

  Zawodowe warsztaty antropologiczne: Techniki audiowizualne

  Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z technikami audiowizualnymi, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej.

  Zajęcia do wyboru

  Strona przedmiotu
  ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)