Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 12 - kulturoznawstwo s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 12 - kulturoznawstwo s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
2555-s1KUL1L-AK-K
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium stanowi uzupełnienie wykładu z Antropologii kultury, pogłębiając i uszczegóławiając poruszane tam zagadnienia. W trakcie zajęć omawiane są w układzie problemowym główne problemy podejmowane przez antropologię kulturową oraz wypracowane na jej gruncie teorie.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-AK-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza podstawowe pojęcia oraz pola problemowe antropologii kulturowej. Jego celem jest systematyzacja wiedzy z zakresu historii, teorii i metodologii tej dyscypliny naukowej.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-AW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone najważniejszych zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby).

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-HISC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja Chin w kontekście ich najnowszej historii oraz sytuacji politycznej ze zrozumieniem źródeł historycznych.

Studenci zapoznają się z miejscem i rolą Chin w świecie współczesnym, poznają cechy wyróżniające współczesne społeczeństwo Chin i realia życia.

Zajęcia poświęcone są także sytuacji wybranych grup etnicznych w Chinach i polityce etnicznej i edukacyjnej Chin.

Integralną częścią zajęć jest analiza tekstów, materiałów audiowizulanych oraz zjawisk dot. Chin współczesnych.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-JC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach. Student osiąga poziom zaawansowania odpowiadający HSK 3.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-WDJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu podzielonego na dwa semestry jest dostarczenie studentom podstawowych i przekrojowych informacji krajoznawczych dotyczących Japonii, w szczególności dotyczących tradycyjnej kultury i sztuki, tej wysokiej, jak i tej popularnej.

W drugim semestrze po krótkim zarysowaniu historii literatury i sztuki z omówieniem charakterystycznych kategorii estetycznych, przekrojowo omówione i opisane są na przykładach podstawowe zjawiska kultury materialnej, jak i niematerialnej. Następnie przedstawione są informacje nt. współczesnej Japonii i Japończyków - państwowości i społeczeństwa, życia codziennego i zjawisk kultury popularnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)