Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
2555-s1KUL3L-HIWJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami religijnymi w Japonii na przestrzeni dziejów. Cykl wykładów ma charakter historyczny, ale zarazem problemowy. Pozwoli na uporządkowanie i rewizję dotychczasowych wiadomości z zakresu ewolucji japońskiej myśli religijnej.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3L-JC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poszerzają swoją wiedzę na temat języka chińskiego. Ćwiczą pismo chińskie (wariant uproszczony), tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach. Wprowadzane są chińskie frazeologizmy oraz elementy języka klasycznego. Student osiąga poziom zaawansowania odpowiadający HSK 5 lub wyżej.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3L-JCKB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wykształcenie i rozwijanie niezbędnych kompetencji językowo-komunikacyjnych w sytuacjach biznesowych w zakresie języka chińskiego (putonghua) oraz zaznajomienie studentów z terminologią pozwalającą samodzielne korzystanie z tekstów kultury.

Program zajęć obejmuje m.in. analizę słownictwa i terminów specjalistycznych, poszerzanie znajomości gramatyki j. chińskiego oraz omówienie zasad chińskiej etykiety biznesowej i kulturalnej.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3L-JJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student rozwija kompetencję językową w zakresie stosowania wzorców gramatycznych i konstrukcji zdaniowych na poziomie średnim, poszerza słownictwa w zakresie omawianych podręczników. Głównym celem kursu jest nauczenie studenta języka japońskiego na poziomie w miarę swobodnej komunikacji z native speakerem (zbliżonym do poziomu B2).

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3L-JJKB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami specjalistycznego języka japońskiego z zakresu kultury i biznesu.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3L-SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie kulturoznawstwa oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)