Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2024/25Z
2751-BN-S1-1-EL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia logiki ze szczególnym uwzględnieniem logiki formalnej.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-FAB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-GPiE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-KS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

przekazanie podstawowej wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

kształtowanie postaw i zachowań asertywnych;

wypracowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych);

nabycie lub podniesienie przez słuchaczy umiejętności właściwej autoprezentacji.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-OC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Podstawy socjologii" zmierza do wprowadzenia studentów w podstawy socjologicznego spojrzenia na świat społeczny oraz wyposażenia ich w podstawowy zasób wiedzy z tej dziedziny.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-PBG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagrożeniami bezpieczeństwa gospodarczego państw, wskazanie znaczeniem procesów globalizacji i integracji w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego oraz nauka rozumienia wpływu zachodzących procesów i zdarzeń na poziom bezpieczeństwa gospodarczego.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-PPB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów:

– poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa;

– dostrzegania związków i zależności pomiędzy

prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym;

– oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-SZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-TIP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza w zakresie technologii informacyjnych. W szczególności student zostanie zapoznany z podstawowym oprogramowaniem.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-TB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem przedmiotu jest przybliżenie studentom teorii bezpieczeństwa: realnej, neorealnej, konstruktywistycznej, radykalnej, liberalnej i neoliberalnej. Ponadto znaczenie pierwotne i współczesne bezpieczeństwa narodowego. Podmiotową i przedmiotową teorię bezpieczeństwa i jego zmienne na przestrzeni wieków. Student nauczy się właściwie interpretować zjawiska z zakresu bezpieczeństwa narodowego i dokonywać ich gradacji.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-WB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala zrozumieć specyfikę bezpieczeństwa, jego dynamikę, różne podejścia od statycznego do dynamicznego. Umiejscowić bezpieczeństwo w naukach społecznych. Poznać głównych aktorów, zagrożenia i wyzwania.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-WG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Refleksja geopolityczna do końca XIX wieku

2. Halford Mackinder i pozostali klasyczni twórcy geopolityki

3. Eurazjatyzm międzywojenny

4. Doktryna MAD, koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego i Henry'ego Kissingera

5. Teorie imperialne

6. Metropolie a terytoria podporządkowane

7. Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

8. Współczesna myśl geopolityczna Rosji

9. Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne (Jacek Bartosiak)

10. Geopolityka czasu wojen hybrydowych

11. Mierzenie potęgi mocarstw

12. Casus USA

13. Casus Rosji

14. Casus Chin

15. Problem mocarstwowości Polski

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-WSM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-WNPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do problematyki związanej z funkcjonowaniem państwa i prawa, zapoznanie z siatką pojęciową występującą na gruncie nauk o państwie i prawie.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-1-WPB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów:

– poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa;

– dostrzegania związków i zależności pomiędzy

prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym;

– oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)