Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2022/23Z
2751-BW-S1-2-A-AS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych w analizie statystycznej, rozszerzony opis słowny otrzymanych wyników. Badanie współzależności między cechami statystycznymi. Testy statystyczne nieparametryczne. Pakiet SPPS - informacyjnie.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-3-A-BRF brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BW-KONJA-15-CPR brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will introduce students to the key issues in cybersecurity and

privacy management in Internet. At the end of the course, the students will understand the set of common cybersecurity and privacy-related business challenges. This course features lectures, discussion and

analysis of real world examples/case studies, and a cybersecurity crisisresponse simulation project. Further emphasis will be placed on technologies that help to prevent, detect, and respond to cybersecurity incidents.

Strona przedmiotu
2751-BW-KONJA-15-IT brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is the acquisition by students of knowledge, skills and competences in the conduct of the interrogation. They will learn the legal, psychological and forensic determinants of this process. The essence of the classes are the interrogation techniques of the FBI.

Knowledge acquired during this course may be useful for law enforcement, military and security personnel as well as in everyday life in order to detect a lie.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-3-A-PZSG brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

1. Wprowadzenie studentów w problematykę podstaw zarządzania systemami gospodarczymi.

2. Zapoznanie studentów z systemami gospodarczymi (systemy gospodarcze w ujęciu: mikro, mezo, makro, mega oraz globalnym).

3. Zapoznanie studentów z aspektami podstaw zarządzania mikrosystemami gospodarczymi. W ramach przedmiotu omówione zostaną cele zarządzania i funkcje zarządzania oraz aspekty związane z procesem zarządzania i skutecznością zarządzania.

Strona przedmiotu
2751-BW-KONJA-15-PUK brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System polityczny i społeczny Wielkiej Brytanii; siły policyjne - historia, podstawy prawne, organizacja, funkcjonowanie.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-2-Z-SMP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu działalności polskich służb mundurowych.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-2-Z-SS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rolą i znaczeniem służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-2-Z-SBPE brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie Studenta z systemami bezpieczeństwa poszczególnych państw europejskich, w tym: Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, państw wyszehradzkich, bałtyckich, nordyckich. Student zyska wiedzę z zakresu elementów tworzących system: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki i strategii bezpieczeństwa, cywilnej i wojskowej organizacji ochrony i obrony, infrastruktury bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa, sojuszy i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa jak również funkcjonowania samego systemu. Po ukończeniu kursu Student będzie potrafił identyfikować i interpretować problemy systemów bezpieczeństwa poszczególnych państw.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-2-A-SBUE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie Studenta z systemami bezpieczeństwa tworzonymi przez Unię Europejską oraz Organizację Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Student zyska wiedzę z zakresu elementów tworzących poszczególne systemy, ich prawnych podstaw, strategii bezpieczeństwa określonych przez UE i NATO, ich zasobów, działań cywilnych i wojskowych, sojuszy i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej przez organizacje, jak również funkcjonowania poszczególnych systemów, w tym wyzwań i zagrożeń jakie przed nimi stoją. Po ukończeniu kursu Student będzie potrafił identyfikować i interpretować problemy systemów bezpieczeństwa NATO i UE, wskazywać przykłady i płaszczyzny współpracy między organizacjami.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-3-Z-TOiZ brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BW-S1-2-A-WA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BW-S1-3-Z-WzM brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)