Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2751-KON-ABWP brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania, analizowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej czy bezpieczeństwa, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy. Co więcej, będę mieli okazję zapoznania się z całym spektrum poglądów w danym temacie, spierania się z innymi uczestnikami zajęć i bronienia swych racji na forum grupy.

Strona przedmiotu
2751-KON-BFJP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-DEGK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są najważniejsze elementy z zakresu dyplomacji europejskiej XXI wieku. Celem jest zrozumienie przez studentów specyfiki dyplomacji Europy współczesnej oraz umiejętność interpretacji zmian zachodzących w niej w XXI wieku.

Strona przedmiotu
2751-KON-EP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie źródeł ekstremizmu prawicowego w świecie. Ukazane zostaną także struktury organizacyjne oraz wpływy polityczne partii skrajnej prawicy. Omówione zostaną stosowane środki ekspresji a szczególnie symbolika ruchów skrajnych m.in. neonazistowskiego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na na metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych. Omówione zostaną działania klubu breneńskiego skupiającego siły specjalne państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii.

Strona przedmiotu
2751-KON-ESH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z pojęciem "Europy Środkowej" w ujęciu geopolitycznym, historycznym, kulturowym i tożsamościowym. Istotą przedmiotu jest poszukiwanie kryteriów definiujących to pojęcie i zrozumienie konsekwencji związanych z ich stosowaniem.Konwersatorium składa się z dwóch bloków tematycznych, z których pierwszy dotyczy Europy Środkowej jako całości, drugi zaś wybranych państw regionu

Strona przedmiotu
2751-KON-FPP brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2021-2027. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Strona przedmiotu
2751-KON-GNK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie globalnych negocjacji klimatycznych. W toku zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się zarówno z ich genezą oraz podstawą prawną, jak i najbardziej aktualnymi punktami zapalnymi procesu. Poznają także stanowiska najważniejszych graczy.

Strona przedmiotu
2751-KON-HPZ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią przestępczości zorganizowanej

Strona przedmiotu
2751-KON-JCO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu omówienie nowoczesnych trendów w praktykach upamiętniających w Polsce oraz wybranych krajach, zarówno na poziomie państwowym jak i lokalnym. Celem zajęć jest wskazanie stosowanych rozwiązań i ich dyskutowanie, ocena, diagnozowanie ewentualnych problemów i próba zaproponowania optymalnego wzorca.

Strona przedmiotu
2751-KON-KSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy. Co więcej, będę mieli okazję zapoznania się z całym spektrum poglądów w danym temacie, spierania się z innymi uczestnikami zajęć czy bronienia swych racji na forum grupy.

Strona przedmiotu
2751-KON-KZWP brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mozaika Kościołów i wyznań religijnych we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich historii i tradycji, demografii, organizacji i struktur, działalności duszpasterskiej, roli społecznej oraz relacji z władzami państwowymi.

Strona przedmiotu
2751-KON-KKWPBM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza aktywności, obecności i wkładu Kościoła katolickiego na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2751-KON-MT brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-WTC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Strona przedmiotu
2751-KON-OP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podzielone zostały na dwie części. W pierwszej - teoretycznej - uczestnicy poznają specyfikę sektora pozarządowego oraz podstawowe akty prawne, które regulują jego funkcjonowanie w Polsce. W drugiej - praktycznej, uczą się diagnozować przykładowy problem społeczny, który mogłaby rozwiązać organizacja pozarządowa, poznają proces rejestracji organizacji pozarządowej oraz uczą się aplikować o środki przyznawane NGO przez gminy.

Strona przedmiotu
2751-KON-PSRP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są partnerstwa strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2023.

Strona przedmiotu
2751-KON-PM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęca się problemowi szeroko rozumianych relacji pomiędzy mediami a światem polityki. Uczestnicy kursu przed każdym spotkaniem muszą obejrzeć polecony odcinek serialu i zapoznać się z tekstem. Te źródła będą stanowić przedmiot rozważań na temat konkretnych problemów w relacjach media - polityka.

Strona przedmiotu
2751-KON-PTPWSW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie współczesnych polskich teoretyków i praktyków sztuki wojennej, zrozumienie ich roli teoretycznej i praktycznej w rozwoju sztuki wojennej

Strona przedmiotu
2751-KON-PMW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wytypowanie i poznanie przedstawicieli polskiej myśli wojskowej XX i XXI wieku, zrozumienie ich wpływu na teorię i praktyczny w rozwoju sztuki wojennej

Strona przedmiotu
2751-KON-PSWS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- poznanie na konkretnych przykładach bojów/operacji i rozstrzygnięć strategicznych rozwoju polskiej sztuki wojennej od średniowiecza do współczesności,

- zrozumienie roli teoretycznej i praktycznej w rozwoju sztuki wojennej

Strona przedmiotu
2751-KON-PKP brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie przybliżyć studentom polską kinematografię i jej problematykę w kontekście politycznym. Zajęcia zakładają zaprezentowanie głównych etapów rozwoju kina w Polsce, kierunków, szkół filmowych, najważniejszych reżyserów i najbardziej znaczących twórców, co stanowić będzie punkt wyjścia dla omówienia wybranych aspektów powojennej historii społecznej i politycznej Polski.

Strona przedmiotu
2751-KON-PPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie studentowi podstawowej, praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy - zapoznanie z wybranymi normami i instytucjami tego prawa, które znajdują częste zastosowanie w stosunkach pracy i których znajomość może być szczególnie przydatna dla przyszłych pracowników.

Strona przedmiotu
2751-KON-PSBM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-PRP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Public relations w praktyce” jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wybranych elementów komunikacji PR i sponsoringu, zrozumienia zjawisk związanych z reprezentowaniem interesów oraz zarządzaniem sprawami publicznymi.

Strona przedmiotu
2751-KON-RSW brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja najważniejszych elementów historii, doktryn i kultu hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Te różnorodne elementy stanowić będą inspirację dla ukazania roli i znaczenia religii w stosunkach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-KON-RUWH brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy wybranych aspektów wojny hybrydowej toczącej się między Rosją i Ukrainą od 2014 roku.

Strona przedmiotu
2751-KON-STUE brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-SPK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium omawiane będą zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL. Analizowane będą cele polityki władz PRL wobec Kościoła katolickiego; prześladowania; represje administracyjne i szykany; naciski ideologiczne; okresy pozornej „odwilży” w relacjach z Kościołem; stanowisko Kościoła katolickiego wobec kryzysów społeczno-politycznych; wpływ Kościoła katolickiego na społeczeństwo; metody i techniki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa Polski ludowej wobec Kościoła katolickiego; sposoby przeciwdziałania Kościoła katolickiego wrogiej polityce reżimu komunistycznego.

Strona przedmiotu
2751-KON-SZW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-TW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)