Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2751-MON-ASM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-ER brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-ESH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-FO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-HBW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej genezy i rozwoju systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw w poszczególnych okresach historycznych. Za istotne uznano ukazanie procesu kształtowania się instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście konkretnych wydarzeń historycznych. Analizie zostały poddane: administracja centralna i lokalna, sądownictwo, instytucje policyjne, ochrona granic państwa i ochrona przeciwpożarowa.

Strona przedmiotu
2751-MON-HMP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką historii myśli politycznej, rozwojem i dynamiką przemian ideologii zaadoptowanych w poszczególnych epokach z zakresu europejskiego kręgu kulturowego. Przygotowanie do pracy naukowo - badawczej tj. kształtowanie umiejętności stawianie tez, ukazywania problemów, odnajdywania związków przyczynowo - skutkowych i czasowo - przestrzennych, zapoznanie z warsztatem pisarskim.

Główne zagadnienia tematyczne: problematyka ustroju państwa, wizje ładu społecznego, problem wolności, relacje miedzy władzą świecką i ruchami religijnymi

Strona przedmiotu
2751-OG-MRP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wgląd w obraz świata (kosmologia, metafizyka) i człowieka (antropologia, prawo naturalne) oraz duchowość Szekspira, w związku z koncepcją polityki, władzy i ustroju, dającą się odczytać w świecie przedstawionym jego dramatów, zwłaszcza tragedii i sztuk historycznych.

Strona przedmiotu
2751-MON-MOS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji międzynarodowego prawa ochrony środowiska; przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
2751-MON-MSG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-NHPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-NATO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje analizę funkcjonowania NATO od okresu Zimnej Wojny do czasów obecnych.

Strona przedmiotu
2751-MON-OM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-PUiKA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest zagadnieniu konfliktów asymetrycznych i państw upadłych, jako nowej kategorii rozwijanej w stosunkach międzynarodowych. Na zajęciach przedmiotowych studenci uzyskują wiedzę na temat uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji związanych z kształtowanymi w świecie konfliktami asymetrycznymi i państwami upadłymi. Nacisk zostanie położony na państwa upadłe, które w ogromnej mierze generują konflikty i zagrożenia asymetryczne. W ramach wykładu uwaga zostanie także poświęcona regulacjom międzynarodowo-prawnym zjawiska państw upadłych.

Strona przedmiotu
2751-MON-PG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-PT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w krytyczną analizę działalności współczesnej telewizji pod kątem: (1) charakterystyki współczesnych mechanizmów i narzędzi wpływu telewizji na odbiorcę, (2) wprowadzenia w zagadnienia krytycznego interpretowania przekazów telewizyjnych, (3) oceny roli telewizji w kształtowaniu światopoglądu odbiorcy oraz jego wizji rzeczywistości społeczno-politycznej, (4) konfrontacji jej działalności z zagadnieniami obiektywizmu dziennikarskiego oraz niezależności i apolityczności mediów. Wykład ma rozwinąć w studentach nie tylko znajomość mechanizmów działania telewizji oraz umiejętności analizy i interpretacji jej wytworów, ale przede wszystkim pobudzić do krytycznej postawy względem tego medium.

Strona przedmiotu
2751-MON-PDUE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z nieformalnymi zasadami procedowania w Unii Europejskiej oraz wpływem jaki one wywierają na proces podejmowania decyzji w instytucjach tej organizacji międzynarodowej.

Strona przedmiotu
2751-MON-PWBS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony problematyce jednej z polityk UE jaką jest Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Celem kursu jest przybliżenie wiedzy z tej szczególnej i dynamicznie rozwijającej się problematyki.

Strona przedmiotu
2751-MON-PKW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do podstaw wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej oraz zapoznanie ich z psychologicznymi mechanizmami związanymi z karaniem, szczególnie w postaci uwięzienia.

Strona przedmiotu
2751-MON-SPK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL. Analizowane będą cele polityki władz PRL wobec Kościoła katolickiego; prześladowania; represje administracyjne i szykany; naciski ideologiczne; okresy pozornej „odwilży” w relacjach z Kościołem; stanowisko Kościoła katolickiego wobec kryzysów społeczno-politycznych; wpływ Kościoła katolickiego na społeczeństwo; metody i techniki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa Polski ludowej wobec Kościoła katolickiego; sposoby przeciwdziałania Kościoła katolickiego wrogiej polityce reżimu komunistycznego.

Strona przedmiotu
2751-MON-SOP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-SiP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie związków między sztuką a polityką w XIX -XXI wieku. Istotne będzie wskazanie na sztukę jako źródło myśli politycznej oraz rolę literatury i muzyki w komunikowaniu politycznym. Uwzględnione zostaną teoretyczne aspekty relacji między sztuką a polityką poprzez odwołanie między innymi do koncepcji E. Fromma, A. Blomma, szkoły frankfurckiej czy P. Czaplińskiego (rozróżnienie polityczności w literaturze i polityczności literatury). Związki między sztuką a polityką zostaną zobrazowane na podstawie biografii twórców i ich uwikłań w politykę, jak i poprzez ukazanie znamion polityczności w dziełach sztuki. Zaprezentowane zostaną instrumenty wykorzystania sztuki do działania politycznego, a w szczególności sposoby budowania wizerunku wroga w literaturze pięknej. Także sposoby rozliczenia władzy i sposoby obnażania jej języka. Rola dzieł sztuki w konstruowaniu tożsamości narodowej zostanie zaprezentowana w kontekście sporu o kanon lektur szkolnych oraz pomniki.

Strona przedmiotu
2751-MON-SZW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter monograficzny. Omówione na nim zostaną najistotniejsze kwestie terminologiczne, zasady sztuki wojennej i et5apy rozwoju sztuki wojennej ze szczególnym uwzględnieniem XX i XXI wieku.Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie historii wojskowej i sztuki wojennej, terminologii wojskowej, uzmysłowienie roli wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa - w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym, nauczenie studenta myślenia historycznego, rozbudzenie zainteresowania problematyką wojska i bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
2751-MON-TP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Kwestie metateoretyczne: sens (treść semantyczna) i zakres pojęcia „teologia polityczna / teologia polityki”

2. Typologia teologii politycznych

3. Formy historyczne teologii politycznej:

3.1. Historia pojęcia

3.2. Teologia polityczna biblijnego Izraela

3.3. Teologia polityczna chrześcijaństwa od św. Pawła do św. Augustyna

3.4. Teologia imperialna versus teologia papalistyczna w średniowieczu

3.5. Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu

Strona przedmiotu
2751-MON-TiPD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja teorii i praktyki ustroju dyktatorskiego w ujęciu historycznym oraz systemowym (sens dyktatury oraz typy dyktatur w różnych warunkach społeczno-politycznych i kulturowych).

Strona przedmiotu
2751-MON-WZSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Strona przedmiotu
2751-OG-WUR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typologia wojen, wojny światowe, proxy i regionalne. Pułapki Tukidydesa i Kindlebergera. Teorie starcia cywilizacji. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi. USA a Chiny. Casus uzależniania Rosji od Chin. Przyczyny niepowodzeń Rosji po 24 II 2022. Wojna Rosji z Ukrainą – starcie imperialne i cywilizacyjne. Teoria truel war. Reguły gier reżimów demokratycznych i niedemokratycznych. Niestabilność porządku światowego – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład? Realność scenariuszy III wojny światowej oraz realizacji doktryny MAD.

Strona przedmiotu
2751-MON-WAF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie doktryny nacjonalizmu integralnego (nationalisme intégral), czyli rojalistycznego, we Francji, jako „przypadku głównego” (Arystotelesowski pros hen) oraz wzorcowego dla doktryn narodowych w innych krajach, filozofii politycznej nacjonalizmu, również w kontekście ewolucji ideologicznej ruchów i doktryn narodowych od rewolucyjnej, jakobińskiej lewicy do kontrrewolucyjnej, tradycjonalistycznej prawicy.

Strona przedmiotu
2751-MON-WG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-WPSW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-WWZB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)