Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
2751-PL-S2-1-DP-ABWP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-DP-BOP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-A-FP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia nt. Finansów publicznych przybliżają istotę i rolę finansów publicznych, wielkość i strukturę finansów publicznych w Polsce, różny zakres finansów publicznych w wybranych państwach na świecie, a także zasady finansowania Unii Europejskiej oraz wydatkowania unijnych środków, wielkość unijnego budżetu, wysokość płaconych składek na jego rzecz przez poszczególne państwa członkowskie, wysokość wsparcia z budżetu UE dla poszczególnych obszarów, a także salda każdego z państw w rozliczeniach finansowych z UE.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-A-FEAP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest tematyce tworzenia aplikacji do funduszy strukturalnych w wymiarze praktycznym.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-A-PL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci dowiedzą się, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej, czym różni się lobbing europejski od amerykańskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, polskich i amerykańskich oraz jakie regulacje prawne normują tę sferę działalności.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-A-PSA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-PL-S2-1-A-PEP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej analizowanych z perspektywy regulacji prawnych. Dodatkowym celem jest wskazanie tych rozwiązań (elementów wiedzy teoretycznej), które będą mogły znaleźć zastosowanie w praktyce.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-A-PEP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-A-SA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-DP-SP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-DP-TMJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami manipulacji w polityce w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-A-TZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy zostaną zapoznani z wieloma zagadnieniami, składającymi się na zbiór kwestii istotnych w toku zarządzania instytucją publiczną. Począwszy od powtórzenia wiedzy z zakresu tradycyjnego modelu biurokracji, będą wdrażani w skomplikowane strategie projektowania, zarządzania, rozwoju oraz funkcjonowania instytucji publicznych.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-A-WFS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest tematyce tworzenia aplikacji do funduszy strukturalnych w wymiarze praktycznym.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-DP-WMS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-DP-WMS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te wskażą studentom w jaki sposób właściwie przygotować komunikację polityczną w Internecie oraz rozpoznają najistotniejsze elementy działalności reklamowej w Internecie. Będą je odpowiednio kategoryzować, aby następnie dostosować właściwe do przygotowywanego przez siebie projektu. Dzięki temu zostaną zmobilizowani do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-A-ZMP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy dotyczącej prawnej koncepcji mienia publicznego, podmiotów zarządzających mieniem publicznym i regulacji dot. zarządzania mieniem publicznym. Analizowane będą przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian (2019) oraz ich przyczyn i znaczenia. Obszar zainteresowań dotyczy państwa polskiego.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-DP-ZPP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest nabycie przez uczestników laboratorium umiejętności dotyczących zarządzania zasobami finansowymi i ludzkimi w partiach politycznych w okresie kampanii wyborczych, a zwłaszcza w okresie międzywyborczym. Uczestnik laboratorium, po tym kursie, zdobędzie przygotowanie do praktycznego działania w ramach różnych organizacji politycznych (głównie w partiach), jak również praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem metod i mechanizmów zarządzania partiami politycznymi.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)