Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2800-AJS-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie środowiska geograficznego, przyrodniczego i krajobrazu. Struktura i jakość środowiska na przestrzeni wieków. Modele i struktura krajobrazu. Metodyka oceny krajobrazu. Metody opisowe i ilościowe analizy jakości środowiska. Syntezy krajobrazowe. Pojęcie potencjału środowiska i krajobrazu. Usługi ekosystemowe. Hemerobia. Zagrożenia środowiska przyrodniczego. Rekultywacja. Standardy jakości środowiska. Ocena przekształceń środowiska przyrodniczego w regionie kujawsko-pomorskim na podstawie wybranych przykładów.

Strona przedmiotu
2800-APKB-G-2-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości aplikacyjnego wykorzystania wiedzy uzyskanej na studiach geograficznych na temat środowiska i organizacji przestrzeni. Wykład, oprócz omówienia problemów tworzenia zintegrowanych baz danych oraz interpretacji ich zróżnicowania przestrzennego, koncentruję się na prezentacji opracowań geograficzno-ekonomicznych o charakterze aplikacyjnym, zwłaszcza dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego, biur planowania przestrzennego oraz wybranych instytucji państwowych.

Strona przedmiotu
2800-APG-G-1-S1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia astronomii ogólnej i praktycznej oraz elementy heliofizyki i astrofizyki w zakresie wpływu Słońca i Drogi Mleczneji na Ziemię. Omawiane są astronomiczne układy współrzędnych w powiązaniu ze współrzędnymi geograficznymi. Wyjaśniona jest rachuba czasu oraz kalendarz w oparciu o położenie Słonca oraz położenia gwiazd na sferze niebieskiej. Wiedza astronomiczna koncentruje się na zjawiskach w układzie Słońce-Ziemia-Księżyc i ich wpływie na Ziemię (pływy, pory roku, cykle Milankovicia). Pokazana jest ogólna złożoność wpływu aktywności słonecznej i pól magnetycznych oraz promieniowania kosmicznego za Ziemię i planety.

Strona przedmiotu
2800-CORPP-3-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: podstawy z zakresu geografii fizycznej, geologii i geografii społeczno-ekonomicznej

Cele nauczania (co chcemy uzyskać): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z poszczególnymi regionami i środowiskiem geograficznym Polski Południowej.

Strona przedmiotu
2800-CRPN-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z komponentami środowiska geograficznego Polski Północnej w oparciu o stanowiska prezentowane w terenie, przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącej zróżnicowania hydrograficznego, morfologicznego, geologicznego oraz rozwoju rzeźby Polski Północnej. Poznanie specyfiki społeczno-gospodarczej i kulturowej regionów Polski Północnej. Nabycie umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.

Strona przedmiotu
2800-CTSP-G-1-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 34 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 34 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 34 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badań terenowych stosowanych w geologii, geomorfologii, gleboznawstwie, hydrologii oraz klimatologii i meteorologii. Ponadto studenci zaznajamiają się z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas wyjazdu terenowego studenci oceniają współczesny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wytypowanego do badania w kontekście kształtowania polityki lokalnej/regionalnej przez samorządy.

Strona przedmiotu
2800-CTSR-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 72 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 72 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z metodyką badań środowiska w ujęciu kompleksowym, ze szczególnym uwzględnieniem zależności i powiązań geoekosystemowych. Przeprowadzenie analizy głównych komponentów środowiska przyrodniczego.

Strona przedmiotu
2800-CTGSE-G-1-S1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przeprowadzenie badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w oparciu o kwerendę terenową.

Strona przedmiotu
2800-DFBT-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22 Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

U progu XXI wieku fotografia cyfrowa stała się ogólnie dostępna a przygotowanie do publikacji i przesyłanie wykonanych zdjęć odbywa się za pośrednictwem komputera i Internetu. W wielu gałęziach nauki istotnym elementem prac jest dokumentacja fotograficzna. Dla poprawnego efekty końcowego niezbędna jest odpowiednia edukcja fotografujących. Winna ona dotyczyć zarówno technicznej jak i estetycznej strony fotografii oraz zagadnień związanych z tzw. postprocessing (późniejszą obróbką).

Strona przedmiotu
2800-GKSO-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z najcenniejszymi kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi Polski i Świata. Zdobędą wiedzę dotyczącą ich występowania, metod wydobywczych oraz rozpoznawania w sposób makroskopowy.

Strona przedmiotu
2800-GE-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących geografii ekonomicznej, jej teoretycznych podstaw, jak i kwestii związanych ze współczesnymi przemianami gospodarczymi na świecie i w Polsce

Strona przedmiotu
2800-GFPOL-G-3-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie szczegółowych wiadomości o środowisku fizycznogeograficznym Polski, jego poszczególnych komponentach, ich ewolucji i stanie współczesnym, w ujęciu całościowym i regionalnym.

Strona przedmiotu
2800-GLIO-G-1-S1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć dotyczy:

1. geografii ludności, a zatem liczby i dynamiki liczby ludności oraz rozmieszczenia ludności na ziemi. Podjęte zagadnienia obejmują analizy demograficznych struktur ludności, a także struktur etnicznych i kulturowych oraz zawodowych.

2. geografii osadnictwa - zapoznanie z głównymi problemami badawczymi oraz przyswojenie wiedzy z zakresu geografii osadnictwa; poczynając od analizy czynników kształtujących osadnictwo (rozwój społeczny, gospodarczy i cywilizacyjny, rola i znaczenie środowiska przyrodniczego), poprzez zagadnienia związane z osadnictwem wiejskim i miejskim, kończąc na formach i strukturach wielkich miast i zintegrowanych systemach osadniczych.

Strona przedmiotu
2800-GPLT-G-1-S1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć z geografii politycznej koncentruje się wokół przestrzennego wymiaru wewnętrznych i międzynarodowych procesów politycznych

Strona przedmiotu
2800-GRS-G-3-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu geografii regionalnej świata oraz określenie związków zachodzących między środowiskiem geograficznym a życiem i działalnością człowieka.

Strona przedmiotu
2800-GS-G-1-S1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć dotyczy: zjawisk i procesów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych składowych jakości życia w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Tematyka obejmuje ponadto zagadnienia:

zbiorowości terytorialnych oraz społeczności lokalnych;

społecznego wytwarzania przestrzeni;

percepcji i waloryzacji przestrzeni.

Strona przedmiotu
2800-GSST-G-1-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym wymiarem badań z zakresu geografii społecznej, ich aplikacyjnym charakterem i możliwościami zastosowania w rozwoju społeczno-gospodarczym na poziomie regionalnym i lokalnym.

Strona przedmiotu
2800-GSEPOL-G-3-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie wszystkich podstawowych segmentów badań przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski (ludność, demografia, osadnictwo, rolnictwo, przemysł, komunikacja i in.), ze szczególnym uwzględnieniem okresu członkostwa w UE; uwzględnia objaśnienie szeregu zjawisk i procesów na przykładzie wybranych układów przestrzennych (gminy, powiaty, podregiony, województwa).

Strona przedmiotu
2800-G-G-1-S1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: powstanie i budowa Ziemi, pola potencjałowe Ziemi, ziemski strumień cieplny, procesy endogeniczne i egzogeniczne, geneza i klasyfikacja skał, datowanie względne i bezwzględne – metody biostratygrafii, teoria dryfu płyt litosfery, tektonika, orogenezy, wietrzenie – transport i sedymentacja, zarys analizy facjalnej, diageneza, metamorfizm, elementy tektoniki, metodyka badawcza w geologii historycznej, ewolucja przyrody ożywionej, elementy paleontologii.

Strona przedmiotu
2800-GFK-G-1-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi formowania przewodnich form krajobrazu na Ziemi.

Strona przedmiotu
2800-GEOLS-G-1-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: gruntoznawstwa, mechaniki gruntów, parametrów geotechnicznych podłoża budowlanego, rozkładu naprężeń w gruncie, teorii konsolidacji gruntów i osiadania budowli, stateczności zboczy, zabezpieczeń obiektów inżynierskich przed ruchami masowymi. Podstawowe wiadomości na temat ośrodków wodonośnych, klasyfikacje hydrogeologiczne wód podziemnych, bilanse i zasoby wód podziemnych oraz zasady ich eksploatacji, migracji zanieczyszczeń i ochrony wód podziemnych.

Geneza i występowanie złóż kopalin. Metodyka dokumentowania złóż, dokumentacje zasobowe złóż.

Strona przedmiotu
2800-GMF-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geomorfologia ogólna zawiera treści wprowadzające do poznania głównych procesów kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi. Do głównych zagadnień należy; miejsce geomorfologii w systemie Nauk o Ziemi, zarys historii jej rozwoju, główne kierunki badawcze w geomorfologii, przedmiot i metody badań, charakterystyka głównych procesów endogenicznych i egzogenicznych kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi, analiza krzywej hipsograficznej rzeźby, związki form rzeźby terenu z ich budową geologiczną, antropogeniczne formy terenu, współczesne procesy geomorfologiczne i ich przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania.

Strona przedmiotu
2800-GMFS-G-2-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z zastosowaniem wyników badań geomorfologicznych dla celów związanych z zaspokajaniem potrzeb społecznych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
2800-GISGG-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22 Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GISGG-G-2-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22 Semestr zimowy 2022/23 Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GISGL-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22 Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia obejmujące sposoby gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych z zakresu hydrologii i glacjologii z zastosowaniem technik GIS.

Strona przedmiotu
2800-GISHM-G-2-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22 Semestr zimowy 2022/23 Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GISMK-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia obejmujące sposoby pozyskania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych z zakresu meteorologii i klimatologii z zastosowaniem technik GIS.

Strona przedmiotu
2800-GISZADM-G-2-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22 Semestr zimowy 2022/23 Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GGG-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele nauczania: Zaznajomienie z budową, właściwościami, genezą i geograficznym rozmieszczeniem gleb w Polsce i na kuli ziemskiej

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)