Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie)

Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Język angielski
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
4800-WL-lek-ja-2n-z brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Medical English ma na celu:

a. Wprowadzenie angielskiej medycznej terminologii fachowej używanej w komunikacji z innymi specjalistami i potocznego słownictwa medycznego używanego w komunikacji z pacjentem w środowisku międzynarodowym.

b. Wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ w/g ESOKJ w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych, przygotowanie własnych referatów, odczytów, prezentacji oraz komunikowanie się z pacjentem anglojęzycznym.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-fiz-ja-2n-Z brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język angielski jest nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka angielskiego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-AU-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nastawiony na nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu audiofonologii. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy operowania leksyką i frazeologią języka angielskiego dla audiofonologii. w kontakcie z pacjentami, lekarzami jak i ze studentami w kraju i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla audiofonologii w mowie i piśmie na poziomie B2 

Strona przedmiotu
4800-NoZ-AU-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nastawiony na nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu audiofonologii. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy operowania leksyką i frazeologią języka angielskiego dla audiofonologii. w kontakcie z pacjentami, lekarzami jak i ze studentami w kraju i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla audiofonologii w mowie i piśmie na poziomie B2 

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-1N-L brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-2N-L brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIEJAUSM1L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.  

Strona przedmiotu
4800-NoZ-ELEK-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-ELEK-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-FIZ-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Obcy jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-FIZ-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Obcy jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-FIZ-JA2N-L brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Obcy jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-P-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nauczenie studentów/tek specjalistycznego języka ang. z zakresu pielęgniarstwa. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy/czek jak operować leksyką i frazeologią języka angielskiego dla pielęgniarstwa w kontaktach z pacjentami, lekarzami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla pielęgniarstwa w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-P-JA-USM1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-P-JA-USM2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-POL-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie położnictwa. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym, pacjentami i ich rodzinami

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-POL-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie położnictwa. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym, pacjentami i ich rodzinami

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-POLJAUSM1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-RAT-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język angielski ma na celu wprowadzenie słownictwa medycznego używanego na w/wym. kierunku, nauczenie posługiwania się piśmiennictwem fachowym w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych oraz nauczenie porozumiewania się w języku angielskim w środowisku międzynarodowych fachowców. Zakłada się , ze student kierunku ratownictwo medyczne po ukończeniu 120 godzinnego kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2 (+) znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-RAT-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język angielski ma na celu wprowadzenie słownictwa medycznego używanego na w/wym. kierunku, nauczenie posługiwania się piśmiennictwem fachowym w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych oraz nauczenie porozumiewania się w języku angielskim w środowisku międzynarodowych fachowców. Zakłada się , ze student kierunku ratownictwo medyczne po ukończeniu 120 godzinnego kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2 (+) znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-TZ-JA-1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczanie specjalistycznego języka angielskiego w zakresie słownictwa i odnośnych struktur

gramatyczno-leksykalnych, w stopniu umożliwiającym

swobodne wypowiadanie się na tematy z zakresu terapii zajęciowej na poziomie B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Strona przedmiotu
4800-NoZ-TZ-JA-2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczanie specjalistycznego języka angielskiego w zakresie słownictwa i odnośnych struktur

gramatyczno-leksykalnych, w stopniu umożliwiającym

swobodne wypowiadanie się na tematy z zakresu terapii zajęciowej na poziomie B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Strona przedmiotu
4800-NoZ-ZDPJAUSM1-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 30 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-au-ja-2-Z brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nastawiony na nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu audiofonologii. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy operowania leksyką i frazeologią języka angielskiego dla audiofonologii. w kontakcie z pacjentami, lekarzami jak i ze studentami w kraju i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla audiofonologii w mowie i piśmie na poziomie B2 

Strona przedmiotu
4800-NoZ-die-ja-2-Z brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-die-ja2n--Z brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka niemieckiegoo prowadzone jest na poziomie B1 (B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego) oraz opiera się na bazie językowej zdobytej w trakcie nauki w szkole średniej.

Celem procesu dydaktycznego jest dążenie do uzyskania biegłości językowej porzez rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej. Program kursu obejmuje naukę języka niemieckiego w celu uzyskania sprawności pozwalających na::

- rozumienie tekstów popularno-naukowyc o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- własne wypowiedzi na zadany temat z uwzględnieniem zwrotów i

słownictwa medycznego,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-diejausm2-z brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język obcy obejmuje następujące języki zachodnie: angielski, niemiecki i francuski; języki łaciński oraz polski dla obcokrajowców i lektorat języka angielskiego dla słuchaczy Studium Doktoranckiego. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń w wymiarze 120 godz. w ciągu 1 i 2 roku studiów na każdym kierunku. Liczba godzin zajęć z języka łacińskiego wynosi 60 w ciągu 1 roku studiów.

Ad.1. Zajęcia z języków obcych realizowane są w dużej mierze w języku obcym. Treści nauczane w trakcie zajęć z języków obcych są ściśle powiązane z treściami nauczania na poszczególnych kierunkach studiów w CM UMK i obejmują: anatomię i fizjologię człowieka, podstawowe układy narządów i ich funkcjonowanie, opisy chorób, zbieranie wywiadu chorobowego, leczenie, farmakologię, genetykę, botanikę, opiekę nad chorym w warunkach domowych i szpitalnych, system lecznictwa w Polsce i na świecie, udzielanie pierwszej pomocy, leczenie nagłych przypadków, troska o niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, i inne.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-elek-ja-2-Z brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)