Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie)

Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Język angielski
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
4800-WL-lek-ja-2n-z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Medical English ma na celu:

a. Wprowadzenie angielskiej medycznej terminologii fachowej używanej w komunikacji z innymi specjalistami i potocznego słownictwa medycznego używanego w komunikacji z pacjentem w środowisku międzynarodowym.

b. Wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ w/g ESOKJ w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych, przygotowanie własnych referatów, odczytów, prezentacji oraz komunikowanie się z pacjentem anglojęzycznym.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-fiz-ja-2n-Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język angielski jest nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka angielskiego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-AU-JA-1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nastawiony na nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu audiofonologii. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy operowania leksyką i frazeologią języka angielskiego dla audiofonologii. w kontakcie z pacjentami, lekarzami jak i ze studentami w kraju i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla audiofonologii w mowie i piśmie na poziomie B2 

Strona przedmiotu
4800-NoZ-au-ja-2--Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nastawiony na nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu audiofonologii. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy operowania leksyką i frazeologią języka angielskiego dla audiofonologii. w kontakcie z pacjentami, lekarzami jak i ze studentami w kraju i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla audiofonologii w mowie i piśmie na poziomie B2 

Strona przedmiotu
4800-NoZ-AU-JA-2-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nastawiony na nauczenie studentów specjalistycznego języka angielskiego z zakresu audiofonologii. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy operowania leksyką i frazeologią języka angielskiego dla audiofonologii. w kontakcie z pacjentami, lekarzami jak i ze studentami w kraju i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla audiofonologii w mowie i piśmie na poziomie B2 

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-1N-L brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-die-ja-2--Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-2-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIE-JA-2N-L brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem dydaktyki jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym specjalistycznym z zakresu dietetyki, a w szczególności przyswojenie terminologii w obszarze tematyki związanej z żywieniem człowieka oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Przedmiot kładzie nacisk na opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-die-ja2n--Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka niemieckiegoo prowadzone jest na poziomie B1 (B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego) oraz opiera się na bazie językowej zdobytej w trakcie nauki w szkole średniej.

Celem procesu dydaktycznego jest dążenie do uzyskania biegłości językowej porzez rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej. Program kursu obejmuje naukę języka niemieckiego w celu uzyskania sprawności pozwalających na::

- rozumienie tekstów popularno-naukowyc o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- własne wypowiedzi na zadany temat z uwzględnieniem zwrotów i

słownictwa medycznego,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-DIEJAUSM1L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Samokształcenie - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.  

Strona przedmiotu
4800-NoZ-ELEK-JA-1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-ELEK-JA-2-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-elek-ja-2-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-elek-ja2n-Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie elektroradiologii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-FIZ-JA-1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Obcy jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-FIZ-JA-2-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Obcy jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-fiz-ja-2-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język angielski jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-FIZ-JA2N-L brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język Obcy jest nauczenie studentów specjalistycznego języka obcego z zakresu fizjoterapii. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów jak operować leksyką i frazeologią języka obcego dla fizjoterapii w kontaktach z pacjentami, fizjoterapeutami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym dla fizjoterapii w mówieniu oraz pisaniu.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-P-JA-1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Przedmiotu: Język obcy specjalistyczny (angielski) jest nauczenie studentów/tek specjalistycznego języka ang. z zakresu pielęgniarstwa. Przedmiot ma na celu nauczenie słuchaczy/czek jak operować leksyką i frazeologią języka angielskiego dla pielęgniarstwa w kontaktach z pacjentami, lekarzami oraz studentami w kraju jak i za granicą. Przedmiot kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla pielęgniarstwa w mowie i piśmie na poziomie B2

Strona przedmiotu
4800-NoZ-p-ja-2-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Język obcy specjalistyczny (angielski) w wymiarze 120 godzin ćwiczeń przez 3 semestry ma na celu nauczenie studentów/tek specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny pielęgniarstwa. Przedmiot przygotowuje studentów/tki do używania specjalistycznego języka obcego z zakresu pielęgniarstwa w środowisku międzynarodowym zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-P-JA-USM1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-p-ja-usm1-Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-P-JA-USM2-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-p-ja-usm2-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma celu przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowania B2+. Podczas 90 godzin kursu student otrzymuje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-p-jausm1n-Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4800-NoZ-POL-JA-1-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie położnictwa. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym, pacjentami i ich rodzinami

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-POL-JA-2-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie położnictwa. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym, pacjentami i ich rodzinami

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
4800-NoZ-pol-ja-2-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie położnictwa. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym, pacjentami i ich rodzinami

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)