Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
0600-OG-BioWZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wytwarzania materiałów przeznaczonych dla potrzeb medycznych, charakterystyki ich struktury, a także wyboru odpowiednich badań, np. materiałowych, fizykochemicznych, biologicznych. Szczególnie ważnym elementem wykładu będzie omówienie problemów związanych z zależnością struktury i właściwości fizykochemicznych wytwarzanych biomateriałów, a ich aktywnością biologiczną. Omówione zostaną również problemy związane z perspektywami rozwoju biomateriałów oraz ich wykorzystania w medycynie.

Strona przedmiotu
0600-OG-ChH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Strona przedmiotu
0600-OG-ChZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Strona przedmiotu
0600-OG-CMwM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Strona przedmiotu
0600-OG-DŻOCh brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zaleceniami zdrowej diety, jak również energetyczną i odżywczą wartością pożywienia. Ważnym elementem zajęć jest budowanie świadomości, że odpowiednio zbilansowana dieta, zapewniona przez odpowiedniej jakości pożywienie, jest obok wysiłku fizycznego podstawowym elementem prewencji chorób cywilizacyjnych.

Wykład obejmuje także praktyczną ocenę samej żywności, również tej modyfikowanej na różne sposoby.

Strona przedmiotu
0600-OG-KM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z naukowymi podstawami Kuchni Molekularnej. Wykład przedstawia pokrótce związki Chemii i Biologii z wybranymi problemami i zjawiskami spotykanymi podczas przyrządzania potraw. Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o nowej dziedzinie naukowej jaką jest gastronomia molekularna. Poznanie współczesnych metod fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w kuchni w celu zrozumienia zachodzących zjawisk.

Strona przedmiotu
0600-OG-KPZC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią; dyskusja na temat toksycznego działania różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku, które mają wpływ na organizmy żywe. Ponadto, celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, możliwości ich neutralizacji.

Strona przedmiotu
0600-OG-MJiK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje z właściwościami metali i minerałów stosowanych jako materiały jubilerskie i zdobnicze. Prezentowane są różne wyroby jubilerskie oraz słynne klejnoty. Omawiane są czynniki kształtujące cenę materiału i wyrobu. Porównywane są właściwości materiałów naturalnych i syntetycznych. Omawiane jest naśladownictwo kamieni szlachetnych.

Strona przedmiotu
0600-OG-NTBK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi chemii kosmetyków oraz nowymi trendami obecnymi w branży. Zdobyta wiedza umożliwi krytyczną ocenę informacji na temat produktów kosmetycznych.

Strona przedmiotu
0600-OG-PFS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z szeroko rozumianą Chemią pojazdów samochodowych. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami dręczącymi użytkowników aut, od wyboru kosmetyków do pielęgnacji do wyboru paliwa.

Strona przedmiotu
0600-OG-SdO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodami statystycznymi i interpretacja danych analitycznych.

Strona przedmiotu
0600-OG-UPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z odkryciami/wynalazkami, których rola w życiu codziennym jest znacząca i niezaprzeczalna. Uwaga zostanie skupiona głównie na „przypadkowych” odkryciach/wynalazkach, których nierzadko dokonano w dramatycznych okolicznościach. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynującego wpływu „przypadkowości” na rozwój cywilizacji ludzkiej, rozwój pełen „ślepych uliczek” oraz „katastrof”. Jak się okazuje „uczenie się na błędach” niesie też pozytywne aspekty. Zostaną także przedstawione przykłady „pecha”, dzięki któremu wybitne uczone oraz uczeni zostali zapomniani. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na tle epoki, której dotyczą. Duży nacisk zostanie położony też na podstawy naukowe badanych zagadnień.

Strona przedmiotu
0600-OG-WoW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z jednym najważniejszych związków chemicznych występujących na Ziemi. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynujących właściwości wody od Wielkiego Wybuchu, aż do dnia dzisiejszego. Zostaną także przedstawione unikatowe właściwości wody i jej znaczenie dla otaczającej przyrody. Omówione zostaną także techniki badania właściwości wody oraz jej pozytywne/negatywne znaczenie w technologii i przemyśle. W końcowej części wykładu zostaną podjęte kontrowersyjne tematy, takie jak „żywa woda, „woda plazmowana”, „pamięć wody”, czy „homeopatia”.

Strona przedmiotu
0800-OG-BEZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przedstawienie i analiza podstawowych zasad i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych, informacji i systemów komputerowych w życiu codziennym, jak i w działalności organizacji. Przedstawione zostanie znaczenie informacji oraz danych w dzisiejszym świecie. Bezpieczeństwo potraktowane zostanie bardzo szeroko a równocześnie w sposób podstawowy. Omówione zostaną różne zagrożenia danych i systemów komputerowych od zagrożeń fizycznych, sprzętowych i programowych, poprzez zagrożenia w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, czy prywatności i ochrony danych osobowych. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno danych prywatnych użytkowników, jak i instytucji i biznesu. Każdy słuchacz znajdzie tu coś dla siebie, gdyż wszyscy skazani jesteśmy na korzystanie z systemów komputerowych, od komputerów osobistych, telefonów komórkowych, poprzez usługi oferowane przez Internet, w tym e-bankowość, e-biznes, e-administracja.

Strona przedmiotu
0800-OG-NTS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ten (30h) ma charakter prowadzonego w dużym tempie, intensywnego wykładu humanistycznego poświęconego roli nauki i techniki we współczesnym społeczeństwie.

Przedstawiona jest krótko metoda naukowa, historyczny rozwój nauki, rola doświadczeń i przełomów w rozumieniu świata. Dyskutowane jest pojęcie "scientific literacy". Omawiane jest współczesna struktura nauki, system „peer review”, systemy finansowania badań, korzyści z patentów. Omawiane są dawne i najnowsze odkrycia i wynalazki, kontrowersje w nauce, rola przypadku w nauce. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami i anegdotami, przerywany dialogami ze studentami, celem wykładu jest uświadomienie słuchaczom jak wiele zawdzięczają naukom ścisłym i jak rozwój technologii, zwłaszcza informatycznych, od badań podstawowych zależy. Studenci – przyszli fachowcy, powinni nauczyć się jak sprawić, by nauka i technika były bardziej zrozumiała dla przeciętnego obywatela.

Strona przedmiotu
0800-OG-TWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Myślą przewodnią tego wykładu niech będzie zdanie prof. Krzysztofa Ernsta, autora książki “Fizyka sportu”: żaden sportowiec nie żałował że uczył się fizyki a fizyk że uprawiał sport. Nasz wykład idzie dalej i prócz samej fizyki i rozumienia jej wykład ten skupi się również na fenomenie społecznym sportu, zmieniającym nasze codzienne zwyczaje (żywienie, rozrywka). Wykład adresowany jest do nie-fizyków, odnajdzie się w nim zarówno student nauk przyrodniczych, matematyk jak i humanista. Gościnnie do prowadzących wykład fizyków (prof. Żuchowski i prof. Karwasz) dołączy socjolog - prof. Dominik Antonowicz.

Strona przedmiotu
0800-OG-WDW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

każdy z pięciu wykładowców astronomii omówi jeden z bloków tematycznych, powiązanych z prowadzonymi przez niego badaniami:

Ziemia i sfera niebieska, Układ Słoneczny

Słońce i gwiazdy

Pozasłoneczne układy planetarne, poszukiwanie życia pozaziemskiego

Obserwacje od fal radiowych do gamma

Droga Mleczna, galaktyki, struktura Wszechświata

Strona przedmiotu
0800-OG-ZDONA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poznanie najważniejszych odkryć fizyki XX i XXI wieku, oraz ich licznych zastosowań; w medycynie, naukach o Ziemi, kosmologii, chemii. Omówione zostaną, w poszczególnych tematach: i) przesłanki odkrycia, ii) droga rozwojowa, iii) sylwetki odkrywców, iv) sens fizyczny i uproszczony opis matematyczny, v) zastosowania praktyczne, vi) możliwe dalsze linie rozwojowe nauk przyrodniczych w kontekście zastosowań fizyki.

Korzystamy z osiągnięć fizyki współczesnej w każdej chwili - konsultując informacje w internecie, włączając i-phone, podgrzewając potrawy w kuchence mikrofalowej. Warto wiedzieć, jak efektywnie te urządzenia wykorzystywać. To jest główny cel wykładu - zapewnić słuchaczom komfort rozumienia współczesnej techniki.

Wykład jest oparty na projekcie UE "Physics is Fun" prof. G. Karwasza, licznych artykułach popularno-naukowych i stronach internetowych autora, oraz książce G. Karwasz "Toruński po-ręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna"

Strona przedmiotu
1000-OG-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi. Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi algorytmami data-miningu oraz wykształcenie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO (IBM SPSS Statistics).

Strona przedmiotu
1000-OG-ICT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Strona przedmiotu
1000-OG-PMAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw współczesnej matematyki w sposób poglądowy, nie wymagający od słuchaczy głębszego przygotowania matematycznego. Równolegle przedstawianie założeń matematyki teoriomnogościowej i matematyki konstruktywnej pozwala przedstawić liczne dylematy i różne sposoby ich rozstrzygnięcia.

Strona przedmiotu
1000-OG-PPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem składu tekstu LaTeX. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów matematycznych w LaTeX-u (prac magisterskich, referatów seminaryjnych itp.).

Strona przedmiotu
1100-OG-BPdP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem podstawowego narzędzia początkującego przedsiębiorcy, tj. biznesplanu. Jego celem jest przekazanie wiedzy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego studenta, niezależnie od studiowanego przez niego kierunku studiów. Jest realizowany z założeniem, że przygotowanie biznesplanu jest możliwe nawet dla osoby, która z ekonomią i zarządzaniem własną firmą nie miała do tej pory nic wspólnego.

Strona przedmiotu
1100-OG-PUEdK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy UE, a także kompetencji w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne. Jego celem jest przekazanie wiedzy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego studenta, niezależnie od studiowanego przez niego kierunku studiów. Jest realizowany z założeniem, że wiedza o projektach i funduszach UE nie jest „wiedzą tajemną”, a przygotowanie projektu jest możliwe nawet dla laika, który z ekonomią i zarządzaniem nie ma nic wspólnego.

Strona przedmiotu
1100-OG-WFKpK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu ,,Własna firma- krok po kroku’’ jest zapoznanie studentów z procedurami zakładania działalności gospodarczej. Treści prezentowane na przedmiocie pozwolą wykształcić umiejętność utworzenia własnej firmy i jej rozwoju.

Strona przedmiotu
1100-OG-ZarzWlKar brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem kariery zawodowej w perspektywie całożyciowego procesu podejmowania decyzji. Jego celem jest poznanie wymagań współczesnego rynku pracy, zdiagnozowanie i uświadomienie uczestnikom ich potencjału w zakresie kompetencji osobistych, merytorycznych i społecznych, poznanie skutecznych narzędzi zarządzania karierą. Zajęcia przygotowują studentów do dobrego startu na rynku pracy.

Strona przedmiotu
1201-OG-AHWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy niektórych, wybranych zagadnień podejmowanych w ramach archeologii historycznej. Celem zajęć jest przedstawienie zróżnicowanej problematyki badawczej oraz prezentacja współczesnej archeologii historycznej jako dyscypliny funkcjonującej na pograniczu nauk. Część zagadnień wiąże się bezpośrednio z konkretnymi przedsięwzięciami mającymi polepszyć funkcjonowanie społeczeństwa i państwa, np. prace podejmowane przed tzw. wielkimi inwestycjami. Dużo nowych danych wniosły prace archeologiczno-ekshumacyjne polskich ofiar NKWD prowadzone w Rosji i na Ukrainie, czy prace badawcze podjęte w Polsce, na terenie byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady oraz obozów jenieckich. Przedsięwzięcia te były realizowane w ramach tzw. archeologii sądowej, będąc w przypadku Zbrodni Katyńskiej częścią postępowania prokuratorskiego. Poza walorem dowodowym źródeł pozyskanych w trakcie tego rodzaju badań, bardzo istotna jest również identyfikacja ofiar oraz ich godny pochówek.

Strona przedmiotu
1201-OG-APAA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących archeologii podwodnej Ameryki i Azji.

Strona przedmiotu
1201-OG-ASDZK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami badań archeologicznych związanych z zakonem krzyżackim, a zwłaszcza z pruską częścią jego władztwa. Zostaną omówione wybrane, niekiedy słabo zbadane elementy kultury Zakonu. Duża część wykładów będzie nawiązywać do wojskowości, szczególnie miejsc bitew stoczonych przez Krzyżaków, budownictwa obronnego oraz uzbrojenia. Przedstawiony zostanie obrządek pogrzebowy u Krzyżaków. Omówiony będzie też obraz komturstw, wójtostw, prokuratorstw oraz innych jednostek administracyjno-terytorialnych i o charakterze gospodarczym, a także niektóre aspekty życia codziennego. Podjęta zostanie ponadto próba konfrontacji części informacji zawartych w kronikach Piotra Dusburga i Wiganda z Marburga z danymi archeologicznymi.

Strona przedmiotu
1201-OG-BGAD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały charakter praktycznych laboratoriów uzupełnionych odpowiednią dawką wiedzy teoretycznej. Omówione i przetestowane zostaną tutaj podstawowe techniki i narzędzia używane do obróbki różnych typów surowców w prehistorii takich jak: kamień, drewno, skóra, kość, poroże, glina, bursztyn itp., oraz metody zdecydowanie bardziej złożone, takie jak m. in. rozmiękczanie kości i poroża, sucha destylacja kory brzozowej w celu uzyskania dziegciu, rozpalanie ognia, wyrób i wypał naczyń ceramicznych, itp.. We wszystkich prowadzonych pokazach używane będą wyłącznie materiały, techniki i narzędzia dostępne w epoce kamienia. Podstawą do zaliczenia kursu będzie zaplanowanie i wykonanie przez uczestnika poprawnego doświadczenia archeologicznego opierającego się na wiedzy zdobytej w trakcie jego trwania.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)