Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
9000-OG-BK-RK-ZZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności liderskie niezbędne do efektywnego zarządzania projektem i zespołem. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli rozwijać szereg kompetencji: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności. Wszystkie te aspekty będą rozwijane w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży, często na stanowiskach menadżerskich.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-WP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-TSA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-PP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-MOC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- komunikacja w zespole pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność.

Dzięki temu zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy i tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
4000-CHOR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Strona przedmiotu
2800-OG-SLIFE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i zajęć w terenie jest zaprezentowanie osobliwości województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot ma dwudzielny charakter. Na wykładzie zaprezentowana zostanie charakterystyka regionu, jego atrakcje turystyczne oraz przykłady produktów turystycznych, jak również omówiona zostanie strategia marketingu terytorialnego regionu. Na zajęciach terenowych uczestnicy zajęć zapoznają się z przykładami wykorzystania walorów przyrodniczych dla turystyki aktywnej (spływ kajakowy rzeką Drwęcą) oraz z kreowaniem produktów turystyki miejskiej i przemysłowej w Bydgoszczy.

Strona przedmiotu
2800-OG-KKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej współczesnego klimatu kuli ziemskiej oraz jego zmian od początku powstania Ziemi aż do chwili obecnej oraz spodziewanych zmian w przyszłości. Poznanie metod rekonstrukcji paleoklimatów i metod stosowanych do konstrukcji scenariuszy przyszłego klimatu.

Strona przedmiotu
2800-OG-EZKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie mechanizmów formowania się ekstremalnych zdarzeń przyrodniczych obszarów oraz częstości ich występowania. Straty spowodowane wystąpieniem ekstremalnych zdarzeń i katastrof przyrodniczych. Zapobieganie, prognozowanie i ograniczanie skutków wystąpienia ekstremalnych zdarzeń i katastrof przyrodniczych.

Strona przedmiotu
2751-OG-PUKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwoju kinematografii światowej w XX w., a także ukazanie ich związku z tendencjami i zjawiskami zachodzącymi w świecie polityki. Przedmiotem analizy pozostaje w szczególności kino europejskie, jak i amerykańskie. Jej zasadniczym celem jest natomiast zwrócenie uwagi słuchaczy na stałą obecność i zarazem zmienność problematyki politycznej w kinematografii, a także jej znaczne, warunkowane kulturowo i społecznie, zróżnicowanie.

Strona przedmiotu
2751-OG-PKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do podstaw wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej oraz zapoznanie ich z psychologicznymi mechanizmami związanymi z karaniem, szczególnie w postaci uwięzienia.

Strona przedmiotu
2751-OG-PDSZD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak rozumieć świat reżimów politycznych: podstawowe siatki kategorii teoretycznych.

Casusy ewolucji reżimów politycznych.

W stronę totalnej inwigilacji?

Między jedwabnym totalitaryzmem a populistycznym autorytaryzmem?

Strona przedmiotu
2751-OG-GBE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie „Bałkanów Eurazji” i problemy definicyjne. Zróżnicowanie Bałkanów Eurazji (aspekt etniczno-językowy oraz wyznaniowy) oraz rola dziedzictwa historii: tradycje państwowe, obecność i ciążenie obcej dominacji. Bałkany Zachodnie; trzy państwa „podwyższonego politycznego ryzyka” pozostające poza strukturami euroatlantyckimi (UE i NATO): Serbia, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. Turcja i jej otoczenie geopolityczne; polityka zagraniczna Turcji prez. Erdogana. Kwestia kurdyjska. Poradzieckie Zakaukazie: Gruzja, Armenia i problem Górskiego Karabachu oraz Azerbejdżan. Iran; podstawy irańskiej mocarstwowości regionalnej. Afganistan; cechy szczególne państwa i jego geopolitycznej pozycji. Poradziecka Azja Środkowa: zróżnicowanie wewnętrzne regionu, ewolucja społeczno-gospodarcza i polityczna poszczególnych państw oraz miejsce w porządku międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2600-OG-WTCZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omówi obecne w żywności związki chemiczne, które mogą wpływać na zdrowie człowieka. Omówione zostaną różne klasy ksenobiotyków. Studenci będą krytycznie interpretować dane ze źródeł naukowych i popularnych mediów.

Strona przedmiotu
2600-OG-WOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy biologicznej o tym, co i w jaki sposób umożliwia nam wrodzoną skłonność do rozmnażania, co jest podstawą naszego istnienia. Zakres i sposób podawanej wiedzy umożliwia jej zrozumienie nie tylko studentom kierunków biologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów kształcenia. W trakcie wykładów, wiedza popularnonaukowa jest poddana konfrontacji z rzetelną wiedzą naukową. Możliwe są dyskusje, podczas których studenci mają okazję do skonfrontowania własnych poglądów w odniesieniu do faktów naukowych, przy czym wartość nadrzędna jest jasno sprecyzowana – jest nią biologia.

Głównym założeniem wykładu jest to, aby każdy biorący w nim udział student, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju człowieka, zainteresowania naukowe, czy światopogląd i związane z nim normy etyczne, potrafił rozróżnić trzy podstawowe kwestie: wiedza, wiara i mit.

Strona przedmiotu
2600-OG-SPC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat i pasożyty człowieka – nie tylko dla turystów w proponowanym zakresie 15h dedykowany jest studentom różnych kierunków w celu zapoznania ich z tematyką pasożytów o medycznym znaczeniu. W ramach wykładów oprócz prezentacji zagrożeń parazytologicznych obecnych w różnych rejonach świata skonfrontowane zostaną obiegowe informacje o pasożytach z naukową wiedzą o tych organizmach i ich wpływie na zdrowie i życie ludzi.

Zestawienie faktów oraz mitów powtarzanych w środkach przekazu na temat organizmów pasożytniczych pozwoli słuchaczom na świadome podejmowanie decyzji w obliczu potencjalnych i realnych problemów zdrowotnych.

Strona przedmiotu
2600-OG-PRGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi porostów czyli grzybów zlichenizowanych; a w szczególności z ich definicją, taksonomią, biologią, ontogenezą oraz znaczeniem dla człowieka i rolą biowskaźnikową w środowisku przyrodniczym. Celem wykładu jest przedstawienie charakterystyki tej ciekawej grupy ekologicznej grzybów o specyficznej strategii pokarmowej, polegającej na korzystaniu przez grzyby z produktów fotosyntezy ich samożywnego partnera – glonów. Zakłada się również zapoznanie słuchaczy z miejscami występowania porostów, identyfikacją taksonomiczną oraz ich znaczeniem bioindykatorowym zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także jako potencjalnego źródła substancji farmakologicznie czynnych. W ramach wykładu planowane jest również wyjście w teren - zapoznanie studentów z miejscami występowania porostów.

Strona przedmiotu
2600-OG-FEZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami ekologicznymi toksyn i jadów produkowanych przez zwierzęta (głównie kręgowe) oraz ich znaczeniem w życiu człowieka.

Treści wykładów:

Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące jadowitości i toksyczności zwierząt

Różnice pomiędzy jadowitością i toksycznością

Źródła toksyczności/jadowitości u zwierząt

Różnice w składzie i toksyczności jadów, ich przyczyny oraz konsekwencje

Funkcje ekologiczne jadów i toksyn zwierzęcych

Przegląd jadowitych i toksycznych zwierząt kręgowych

Koszty produkcji jadów/toksyn – podłoże i konsekwencje

Znaczenie jadów i toksyn pochodzenia zwierzęcego dla człowieka

Strona przedmiotu
2600-OG-BMK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem nauczania jest złożoność budowy i funkcjonowania podstawowej jednostki życia, jaką jest komórka oraz zaburzenia, które mogą w niej występować prowadząc do wielu różnych chorób trapiących człowieka. Student zapoznaje się więc z procesami zachodzącymi w komórce i różnorodnością typów komórek w organizmie. Nabywa wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania informacji genetycznej, a więc podstawowych mechanizmów regulujących tłumaczenie informacji z języka genów na język białek oraz podziałów i śmieci komórki umożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Poznaje także skutki zaburzeń tych złożonych i fascynujących procesów biologicznych. Treści przedmiotu dotyczą również molekularnego podłoża procesów patologicznych zachodzących w komórkach różnych narządów człowieka. Celem zajęć jest więc wykształcenie umiejętności wiązania procesów i ich zmian patologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji (komórka, tkanka, narząd, organizm).

Strona przedmiotu
2600-OG-BHNC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy budowy i funkcji hormonów roślinnych i zwierzęcych, roli hormonów w procesach chorobowych, znaczeniu hormonów roślinnych w kontroli upraw.

Strona przedmiotu
2500-OG-SSMENP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest charakterystyce różnych aspektów funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce. Choć mniejszości narodowe i etniczne stanowią mniej niż 5% populacji naszego kraju, ich życie społeczne i kulturowe jest bogate. Podczas zajęć studenci poznają sytuację językową badanych grup, ich problemy społeczne, a także sytuację prawną i stosunki z polską większością

Strona przedmiotu
2500-OG-SSBLM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za posługiwanie się przez człowieka językiem naturalnym oraz przyswajania języka rodzimego przez dziecko, poczynając od momentu narodzin aż do uzyskania przez nie umiejętności komunikacyjnych pozwalających na sprawne porozumienie z otoczeniem w języku ojczystym (wiek wczesnoszkolny). Na wykładzie omawiane są też wybrane zaburzenia rozwoju mowy oraz czynniki warunkujące rozwój mowy i ich wpływ na sprawność komunikacyjną człowieka w późniejszym życiu.

Zajęcia są ubogacone przez wykorzystanie licznych materiałów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych innego typu (m.in. neuroanatomicznego modelu mózgu człowieka).

Strona przedmiotu
2500-OG-PWID brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z duchowością prawosławną, specyfiką Kościoła prawosławnego w Rosji.

Strona przedmiotu
2500-OG-PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Strona przedmiotu
2500-OG-PPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z życiem, twórczością oraz światopoglądem Fiodora Dostojewskiego.

Strona przedmiotu
2500-OG-MWIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zjawiskami z zakresu kultury rosyjskiej XX wieku.

Strona przedmiotu
2500-OG-KOLR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie odmiennego od tradycyjnych ujęć spojrzenia na kulturę rosyjską jako przestrzeń świadomego i celowego działania twórczego kobiety.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-WKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii europejskiej kultury muzycznej w XX i XXI wieku. Poszczególne zagadnienia dotyczące rozwoju teorii, koncepcji, ośrodków, szkół i stylów muzycznych ukazywane są w kontekście specyfiki kulturowej każdej epoki, z uwzględnieniem różnic w zakresie tradycji narodowej, historii społecznej, artystycznej. religijnej, politycznej, a także antropologii kultury.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-RMGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są poznaniu różnych aspektów religii i mitologii starożytnych Greków i Rzymian.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-HDIT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu od starożytności po wiek XVII.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)