Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
1202-OG-ZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z pojęciem geopolityki i procesów geopolitycznych zachodzących na świecie w przeszłości i współcześnie. Na tym tle zaprezentowane będzie miejsce Polski i wpływ jaki na jej losy w ujęciu historycznym i obecnie miało położenie i układ sił w regionie i na świecie.

Strona przedmiotu
2400-OG-ZKMA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład koncentruje się na wyzwaniu katastrofy klimatycznej i analizie retoryki debaty na temat planaetarnego kryzysu środowiskowego (antropocenu). Dlaczego zmiana klimatyczna to największe wyzwanie egzystencjalne XXI stulecia? Jakie będą konsekwencje destabilizacji hydrosfery, utraty żyznych gleb i wielkiego szóstego wymierania? Jak przeprowadzić bojkot marazmu i denializmu? Jak powinna wyglądać klimatyczna korekta kapitalizmu? Co nowego oferuje nam ekologiczna ekonomia dewzrostu? Wykład został przygotowany jako wprowadzenie dla studentów różnych kierunków.

Strona przedmiotu
1800-OG-ZIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia odgrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnym postrzeganiu problemów związanych ze zdrowiem i jego ochroną. W ramach wykładu studenci zapoznają się z treściami, które pozwolą im zrozumieć: dlaczego do lekarzy czekamy w długich kolejkach; jak ważna dla naszego zdrowia jest medycyna; ile wydajemy na leczenie i czy wydając więcej bylibyśmy zdrowsi.

Strona przedmiotu
0800-OG-ZDONA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poznanie najważniejszych odkryć fizyki XX i XXI wieku, oraz ich licznych zastosowań; w medycynie, naukach o Ziemi, kosmologii, chemii. Omówione zostaną, w poszczególnych tematach: i) przesłanki odkrycia, ii) droga rozwojowa, iii) sylwetki odkrywców, iv) sens fizyczny i uproszczony opis matematyczny, v) zastosowania praktyczne, vi) możliwe dalsze linie rozwojowe nauk przyrodniczych w kontekście zastosowań fizyki.

Korzystamy z osiągnięć fizyki współczesnej w każdej chwili - konsultując informacje w internecie, włączając i-phone, podgrzewając potrawy w kuchence mikrofalowej. Warto wiedzieć, jak efektywnie te urządzenia wykorzystywać. To jest główny cel wykładu - zapewnić słuchaczom komfort rozumienia współczesnej techniki.

Wykład jest oparty na projekcie UE "Physics is Fun" prof. G. Karwasza, licznych artykułach popularno-naukowych i stronach internetowych autora, oraz książce G. Karwasz "Toruński po-ręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna"

Strona przedmiotu
1710-OG-ZNNI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia związane z dziedziną nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania różnego rodzaju nanostruktur (jak nanocząstki nieorganiczne czy materiały węglowe) w farmacji i kosmetologii.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-ZZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności liderskie niezbędne do efektywnego zarządzania projektem i zespołem. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli rozwijać szereg kompetencji: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności. Wszystkie te aspekty będą rozwijane w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży, często na stanowiskach menadżerskich.

Strona przedmiotu
1100-OG-ZarzWlKar brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem kariery zawodowej w perspektywie całożyciowego procesu podejmowania decyzji. Jego celem jest poznanie wymagań współczesnego rynku pracy, zdiagnozowanie i uświadomienie uczestnikom ich potencjału w zakresie kompetencji osobistych, merytorycznych i społecznych, poznanie skutecznych narzędzi zarządzania karierą. Zajęcia przygotowują studentów do dobrego startu na rynku pracy.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-WP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
0600-OG-WoW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z jednym najważniejszych związków chemicznych występujących na Ziemi. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynujących właściwości wody od Wielkiego Wybuchu, aż do dnia dzisiejszego. Zostaną także przedstawione unikatowe właściwości wody i jej znaczenie dla otaczającej przyrody. Omówione zostaną także techniki badania właściwości wody oraz jej pozytywne/negatywne znaczenie w technologii i przemyśle. W końcowej części wykładu zostaną podjęte kontrowersyjne tematy, takie jak „żywa woda, „woda plazmowana”, „pamięć wody”, czy „homeopatia”.

Strona przedmiotu
2600-OG-WOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy biologicznej o tym, co i w jaki sposób umożliwia nam wrodzoną skłonność do rozmnażania, co jest podstawą naszego istnienia. Zakres i sposób podawanej wiedzy umożliwia jej zrozumienie nie tylko studentom kierunków biologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów kształcenia. W trakcie wykładów, wiedza popularnonaukowa jest poddana konfrontacji z rzetelną wiedzą naukową. Możliwe są dyskusje, podczas których studenci mają okazję do skonfrontowania własnych poglądów w odniesieniu do faktów naukowych, przy czym wartość nadrzędna jest jasno sprecyzowana – jest nią biologia.

Głównym założeniem wykładu jest to, aby każdy biorący w nim udział student, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju człowieka, zainteresowania naukowe, czy światopogląd i związane z nim normy etyczne, potrafił rozróżnić trzy podstawowe kwestie: wiedza, wiara i mit.

Strona przedmiotu
0800-OG-WDW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

każdy z pięciu wykładowców astronomii omówi jeden z bloków tematycznych, powiązanych z prowadzonymi przez niego badaniami:

Ziemia i sfera niebieska, Układ Słoneczny

Słońce i gwiazdy

Pozasłoneczne układy planetarne, poszukiwanie życia pozaziemskiego

Obserwacje od fal radiowych do gamma

Droga Mleczna, galaktyki, struktura Wszechświata

Strona przedmiotu
0600-OG-BioWZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wytwarzania materiałów przeznaczonych dla potrzeb medycznych, charakterystyki ich struktury, a także wyboru odpowiednich badań, np. materiałowych, fizykochemicznych, biologicznych. Szczególnie ważnym elementem wykładu będzie omówienie problemów związanych z zależnością struktury i właściwości fizykochemicznych wytwarzanych biomateriałów, a ich aktywnością biologiczną. Omówione zostaną również problemy związane z perspektywami rozwoju biomateriałów oraz ich wykorzystania w medycynie.

Strona przedmiotu
1400-OG-WSzA-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma celu zapoznanie uczestników z wybranymi zjawiskami podejmowanymi we współczesnej sztuce krajów Afryki Subsaharyskiej (oraz artystów stamtąd pochodzących tworzących poza granicami krajów), dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu, globalizacji. Za pośrednictwem metod dydaktycznych podjęta zostanie próba przełamania stereotypów, które utrwaliły wyobrażenie o Afryce jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej. Prezentując wybrane zagadnienia społeczne znajdujące oddźwięk w sztuce współczesnej, podjęta zostanie dyskusja nad celami i rolą działań artystycznych służących przełamywaniu barier i uprzedzeń, także przez ukazanie kontrastu między sztuką afrykańską a zjawiskami społecznymi także w Polsce oraz poszukiwanie uniwersaliów; podjęta zostanie dyskusja o stereotypach kulturowych, w celu wyrobienia postaw tolerancji społecznej, zachowań proekologicznych, otwarcia na dorobek kultur pozaeuropejskich, świadomości ras i kultur.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-WKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii europejskiej kultury muzycznej w XX i XXI wieku. Poszczególne zagadnienia dotyczące rozwoju teorii, koncepcji, ośrodków, szkół i stylów muzycznych ukazywane są w kontekście specyfiki kulturowej każdej epoki, z uwzględnieniem różnic w zakresie tradycji narodowej, historii społecznej, artystycznej. religijnej, politycznej, a także antropologii kultury.

Strona przedmiotu
2400-OG-WZHPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony wnioskowaniom zawodnym, swoistym meandrom myślenia, bezdrożom, na które zbacza nasz refleksyjny umysł. Prowadzi na nie wiele ścieżek: 1) automatyzm lub przyzwyczajenie (mechanizmy psychologiczne, m.in. heurystyki), 2) trudności pojęciowe lub zwodniczość intuicji (paradoksy, antynomie), 3) nieostrożność lub ignorancja (sofizmaty rozumiane jako nieświadome błędy argumentacyjne), 4) sofistyka lub wyrafinowanie (sofizmaty rozumiane jako świadome błędy argumentacyjne o intencji perswazyjnej). Wykład stanowi szerokie, gdyż interdyscyplinarne, omówienie tych ścieżek, osadzone w ogólnych, przystępnie przedstawionych ramach teoretycznych, głównie psychologicznych – koncepcja dwóch systemów myślenia: szybkiego (automatycznego, peryferyjnego, nieświadomego, niewymagającego wysiłku ani skupienia uwagi) oraz wolnego (analitycznego, centralnego, świadomego, wymagającego wysiłku, skupienia uwagi).

Strona przedmiotu
1100-OG-WFKpK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu ,,Własna firma- krok po kroku’’ jest zapoznanie studentów z procedurami zakładania działalności gospodarczej. Treści prezentowane na przedmiocie pozwolą wykształcić umiejętność utworzenia własnej firmy i jej rozwoju.

Strona przedmiotu
1400-OG-W3D-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z możliwościami programu komputerowego Autodesk 3D Studio Max i wykorzystanie tych umiejętności w procesie wizualizacji architektury w 3D.

Strona przedmiotu
2600-OG-WTCZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omówi obecne w żywności związki chemiczne, które mogą wpływać na zdrowie człowieka. Omówione zostaną różne klasy ksenobiotyków. Studenci będą krytycznie interpretować dane ze źródeł naukowych i popularnych mediów.

Strona przedmiotu
1202-OG-K-WŚ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje zagadnienia związane z genezą, kształtowaniem się i organizacją państw położonych we wschodniej strefie Morza Bałtyckiego. Ukazuje przebieg procesów społecznych, gospodarczych oraz związanych z rozwojem wierzeń.

Strona przedmiotu
0600-OG-UPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z odkryciami/wynalazkami, których rola w życiu codziennym jest znacząca i niezaprzeczalna. Uwaga zostanie skupiona głównie na „przypadkowych” odkryciach/wynalazkach, których nierzadko dokonano w dramatycznych okolicznościach. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynującego wpływu „przypadkowości” na rozwój cywilizacji ludzkiej, rozwój pełen „ślepych uliczek” oraz „katastrof”. Jak się okazuje „uczenie się na błędach” niesie też pozytywne aspekty. Zostaną także przedstawione przykłady „pecha”, dzięki któremu wybitne uczone oraz uczeni zostali zapomniani. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na tle epoki, której dotyczą. Duży nacisk zostanie położony też na podstawy naukowe badanych zagadnień.

Strona przedmiotu
1300-OG-UHM-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze szczególnymi problemami umów handlowych w kontraktach zagranicznych. Omówione zostaną typowe klauzule kontraktowe oraz praktyki związane z zawieraniem i wykonywaniem takich umów.

Strona przedmiotu
2403-OG-UŹFwP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dziejów emancypacji kobiet w Polsce od II połowy XIX do połowy wieku XX.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-TSA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
1500-OG-TAEW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od pierwszych wieków istnienia Kościoła starano się zachować pamięć o miejscach, które były areną wydarzeń biblijnych. Zainteresowanie miejscami ewangelicznymi istnieje praktycznie od chwili narodzin chrześcijaństwa. Następował proces odkrywania, opisywania i zabezpieczania miejsc świętych Palestyny. Ich autentyczność poparta jest świadectwami historycznymi i naukowymi argumentami. Uwaga skupia się na miejscach wspomnianych w Ewangeliach i związanych z działalnością Jezusa Chrystusa.

Strona przedmiotu
2400-OG-TikZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pakietem TikZ służącym do przygotowania grafiki wykorzystywanej w pracach naukowych.

Strona przedmiotu
0800-OG-TWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Myślą przewodnią tego wykładu niech będzie zdanie prof. Krzysztofa Ernsta, autora książki “Fizyka sportu”: żaden sportowiec nie żałował że uczył się fizyki a fizyk że uprawiał sport. Nasz wykład idzie dalej i prócz samej fizyki i rozumienia jej wykład ten skupi się również na fenomenie społecznym sportu, zmieniającym nasze codzienne zwyczaje (żywienie, rozrywka). Wykład adresowany jest do nie-fizyków, odnajdzie się w nim zarówno student nauk przyrodniczych, matematyk jak i humanista. Gościnnie do prowadzących wykład fizyków (prof. Żuchowski i prof. Karwasz) dołączy socjolog - prof. Dominik Antonowicz.

Strona przedmiotu
1300-OG-TFPOS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Strona przedmiotu
1000-OG-ICT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Strona przedmiotu
2400-OG-ŚŚI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zawsze w jakiś sposób rozumiemy już całość naszego doświadczenia i odnosimy się do świata w jakiś, określony sposób. Odniesienie do świata jest podstawową relacją w jakiej człowiek pozostaje od początku do końca swojego życia. Wykład prezentuje naturalne i „fabrykowane” formy światopoglądu oraz odpowiada na pytanie o różnice pomiędzy światopoglądem, światoobrazem i ideologią. Punktem wyjścia (i celem) jest jednak pojęcie świata i jego możliwe sposoby rozumienia: jako całości możliwego doświadczenia, jako struktury określającej sposób bycia człowieka, jako idei rozumu itp.

Strona przedmiotu
2600-OG-SPC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat i pasożyty człowieka – nie tylko dla turystów w proponowanym zakresie 15h dedykowany jest studentom różnych kierunków w celu zapoznania ich z tematyką pasożytów o medycznym znaczeniu. W ramach wykładów oprócz prezentacji zagrożeń parazytologicznych obecnych w różnych rejonach świata skonfrontowane zostaną obiegowe informacje o pasożytach z naukową wiedzą o tych organizmach i ich wpływie na zdrowie i życie ludzi.

Zestawienie faktów oraz mitów powtarzanych w środkach przekazu na temat organizmów pasożytniczych pozwoli słuchaczom na świadome podejmowanie decyzji w obliczu potencjalnych i realnych problemów zdrowotnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)