Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
1800-OG-ZIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia odgrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnym postrzeganiu problemów związanych ze zdrowiem i jego ochroną. W ramach wykładu studenci zapoznają się z treściami, które pozwolą im zrozumieć: dlaczego do lekarzy czekamy w długich kolejkach; jak ważna dla naszego zdrowia jest medycyna; ile wydajemy na leczenie i czy wydając więcej bylibyśmy zdrowsi.

Strona przedmiotu
1500-OG-KGW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest propozycją dla osób, które w poezji szukają opisu własnych doświadczeń: emocji, uczuć i przeżyć, i są gotowe o tym rozmawiać. Wybrane teksty piosenek Wojciecha Młynarskiego staną się punktem wyjścia, by na te doświadczenia spojrzeć w świetle Biblii.

Strona przedmiotu
1500-OG-BOJCZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“Biblio Ojczyzno moja” są to słowa R. Brandstaettera, jednego z największych polskich pisarzy XX wieku. Posłużyły one za motto wykładu, którego celem będzie wprowadzenie studenta w lekturę Biblii. Jest ona nie tylko fundamentem wiary dla Żydów i chrześcijan, ale także jednym z fundamentów całego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Byłoby bardzo trudno zrozumieć europejską kulturę bez odniesienia do Biblii. Stąd istnieje nieustanna potrzeba pogłębiania wiedzy na temat Biblii, nie tylko jako księgi, ale także jako złożonego zjawiska, którego oddziaływanie na kulturę jest ciągle aktualne.

Strona przedmiotu
1500-OG-ARBW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje poszerzony aspekt archeologii biblijnej i chrześcijańskiej na terytorium Egiptu, Jordanii, Syrii, Libanu oraz Mezopotamii. Poprzez wykopaliska archeologiczne, ich opracowywanie i sięganie po źródła literackie poznaje się dzieje i odtwarza społeczno-kulturową przeszłość człowieka.

Strona przedmiotu
1500-OG-BSZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wskazanie na teologiczny fundament wielu dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby, motywów architektonicznych), które wypływają z autorskiej interpretacji obrazów biblijnych, jakich podjęli się ich twórcy. W ramach zajęć zostaną przedstawione podstawy teoretyczne rozumienia sztuki w tradycji chrześcijańskiej, jej roli i znaczenia jako nośników idei teologicznych, co zamyka się w koncepcji sztuki jako „wizualnej egzegezy”. Stanowi to przyczynek do rozwijania teologii kultury, a więc odkrycia jej głębokiego znaczenia dla przekazu chrześcijańskiego orędzia. W drugiej części wykładów zostaną poddane analizie wybrane obrazy biblijne i ich różnorodne prezentacje w malarstwie czy rzeźbie. Głębsza znajomość teologii (od teologii systematycznej przez liturgię po teologię biblijną) jest niezbędna dla właściwego odczytania programu wielu przejawów artystycznych i nie pozwala na poprzestawiania na jedynie aspektach formalnych.

Strona przedmiotu
1500-OG-DKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mężczyźni są dominującymi postaciami w większości opowiadań biblijnych. Ale tylko nieliczni są bohaterami historii, składającej się z tylu epizodów, aby mogły utworzyć jakiś zarys biografii. Taką osobą jest Dawid, którego losy można śledzić w opowieściach zawartych w 1 Sm 16-1 Krl 2. W ich trakcie musi on jako mężczyzna sprostać różnym wyzwaniom wynikającym ze zmian społecznych, religijnych i politycznych, zachodzących w jego narodzie.

Strona przedmiotu
1500-OG-DEK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najpierw zagadnienia wstępne związane z zagadnieniem Dekalogu. Następnie prezentowane są kwestie moralne związane z poszczególnymi przykazaniami z uwzględnieniem ich ważnej roli w realizacji wolności.

Strona przedmiotu
1500-OG-DML brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Troska o rozwój duchowy młodzieży jest aktualnym wymogiem w procesie wychowania młodego pokolenia. Od początków istnienia Kościoła młodzi ludzie zawsze zajmowali istotne miejsce w zakresie troski rozwój duchowy, co w naturalny sposób równało się z ich formacją i posłaniem do apostolstwa. Dlatego z nadzieją na duchowość młodzieży patrzy także papież Franciszek

Strona przedmiotu
1500-OG-MSSK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie modelu solidarnego społeczeństwa w oparciu o nauczanie Kościoła. Dokumenty papieskie stanowią stronę w dialogu z światem, w którym upowszechnianie są ideologie pragmatyzmu i liberalizmu. Zdolność człowieka do kształtowania solidarnych relacji stanowi antidotum na poczucie osamotnienia i bezsensu, generujące kolejne patologie społeczne. Zasada solidarności znajduje zastosowanie w obszarach działalności jednostki takich jak polityka, gospodarka i kultura. Humanizacja świata w kontekście solidarnych odniesień odpowiada koncepcji „cywilizacji miłości”.

Strona przedmiotu
1500-OG-NSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każdy człowiek żyje w określonych warunkach i strukturach społecznych, politycznych, gospodarczych i religijnych. Autorzy biblijni podejmowali w swoich orędziach problem relacji pomiędzy poszczególnym człowiekiem a społecznością. Społeczeństwo jest splotem relacji międzyosobowych, tworem wtórnym wobec pojedynczego człowieka, mającego prymat nad społecznością, która składa się z poszczególnych jednostek. Do rozwoju jednostka potrzebuje różnorodnych środków materialnych i duchowych. Autorzy biblijni w swoim nauczaniu starali się wskazywać, jak powinny funkcjonować struktury społeczne, aby gwarantowały rozwój jednostek, jego podmiotowość i osobowy rozwój. Struktury społeczne Izraela ulegały ewolucji, a często przybierały też formy przekraczające normy właściwej relacji społeczeństwa i jednostki opartej na Prawie Bożym. Ten skomplikowany proces chcemy ukazać w niniejszym wykładzie

Strona przedmiotu
1500-OG-OiO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecnie bardzo wiele małżeństw przeżywa trudności, niejednokrotnie prowadzące do rozbicia związku. Często trudności te są wynikiem braku znajomości podstawowych reguł wzajemnego współżycia, nieznajomości sposobu postrzegania świata przez drugą płeć, nierealnymi oczekiwaniami dotyczącymi związku. Niniejszy wykład ma za zadanie przedstawić te problemy w odniesieniu do elementarnych praw funkcjonowania związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, które to – w nawiązaniu do terminologii stworzonej przez Marka Gungora – określono mianem „fizyki relacyjnej”. Dzięki temu, poprzez interakcję ze słuchaczami i nacisk na praktyczną recepcję materiału, zajęcia pełnić będą rolę nie tylko informacyjną, ale i profilaktyczną.

Strona przedmiotu
1500-OG-RNWK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poruszenie najbardziej nurtujących kwestii dotyczących relacji nauki i wiary, zarówno z punktu widzenia teologii, jak i współczesnego przyrodoznawstwa i fizyki. W ramach zajęć zostaną również przedstawione źródła konfliktu pomiędzy tymi dziedzinami oraz możliwe drogi dialogu.

Strona przedmiotu
1500-OG-RDJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: sytuacja rodziny w świecie współczesnym, zaangażowanie papieża na rzecz rodziny, papieska teologia ciała w oparciu o analizę opisu stworzenia człowieka z Księgo Rodzaju, małżeństwo jako fundament rodziny, społeczna podmiotowość rodziny, jej zadania, zasady społeczne w życiu rodziny, duszpasterstwo rodzin.

Strona przedmiotu
1500-OG-SBR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie Biblii jako źródła nieustających inspiracji dla współczesnych ludzi – nie tylko wierzących. W ramach zajęć zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące antropologii biblijnej, instytucji małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza motyw miłości między dwojgiem ludzi różnej płci.

Strona przedmiotu
1500-OG-TAEW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od pierwszych wieków istnienia Kościoła starano się zachować pamięć o miejscach, które były areną wydarzeń biblijnych. Zainteresowanie miejscami ewangelicznymi istnieje praktycznie od chwili narodzin chrześcijaństwa. Następował proces odkrywania, opisywania i zabezpieczania miejsc świętych Palestyny. Ich autentyczność poparta jest świadectwami historycznymi i naukowymi argumentami. Uwaga skupia się na miejscach wspomnianych w Ewangeliach i związanych z działalnością Jezusa Chrystusa.

Strona przedmiotu
1401-OG-ASZ-3Z-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologiczny charakter sztuki przedstawiony zostanie studentom poprzez odwołanie się do dorobku wybranych twórców sztuki i kultury, których dokonania mają głęboki wymiar humanistyczny, a przy tym wciąż bardzo aktualny. Student po zajęciach ma więc dysponować nie tylko określonym zasobem wiedzy na ten temat, ale powinien również umieć wykorzystać zdobyte wiadomości dla osobistej refleksji nad antropologicznym wymiarem sztuki w świecie współczesnym.

Strona przedmiotu
1400-OG-DF-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się studentów z zasadami wykonywania dokumentacji fotograficznej badań naukowych, zarówno laboratoryjnych jak i terenowych.

Strona przedmiotu
1400-OG-FDO-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
1400-OG-W3D-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z możliwościami programu komputerowego Autodesk 3D Studio Max i wykorzystanie tych umiejętności w procesie wizualizacji architektury w 3D.

Strona przedmiotu
1400-OG-WSzA-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma celu zapoznanie uczestników z wybranymi zjawiskami podejmowanymi we współczesnej sztuce krajów Afryki Subsaharyskiej (oraz artystów stamtąd pochodzących tworzących poza granicami krajów), dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu, globalizacji. Za pośrednictwem metod dydaktycznych podjęta zostanie próba przełamania stereotypów, które utrwaliły wyobrażenie o Afryce jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej. Prezentując wybrane zagadnienia społeczne znajdujące oddźwięk w sztuce współczesnej, podjęta zostanie dyskusja nad celami i rolą działań artystycznych służących przełamywaniu barier i uprzedzeń, także przez ukazanie kontrastu między sztuką afrykańską a zjawiskami społecznymi także w Polsce oraz poszukiwanie uniwersaliów; podjęta zostanie dyskusja o stereotypach kulturowych, w celu wyrobienia postaw tolerancji społecznej, zachowań proekologicznych, otwarcia na dorobek kultur pozaeuropejskich, świadomości ras i kultur.

Strona przedmiotu
1300-OG-SMW-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa rodzinnego i spadkowego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji instytucji prawa rodzinnego i spadkowego oraz zgłaszanych postulatów de lege ferenda. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianego prawa rodzinnego i spadkowego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Strona przedmiotu
1300-OG-BBR-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczyć będzie problematyki prawnych warunków budowy różnych obiektów budowlanych i warunków ich usytuowania w przestrzeni. Uwaga zostanie zwrócona na zasady procesu inwestycyjno-budowlanego oraz warunki dotyczące poszczególnych obiektów, np. budynków mieszkalnych, dróg czy reklam.

Strona przedmiotu
1300-OG-CP-ZKP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Strona przedmiotu
1300-OG-CZIZ-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie uczestnikom – wspaniałych tradycji związanych z rozwojem rodzimego prawa i wymiaru sprawiedliwości, a także obyczajów z tym związanych.

Strona przedmiotu
1300-OG-DP-PK-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzić studenta do problematyki idei państwa ograniczonego tj. takiego którego funkcjonowanie jest zdeterminowane ochroną praw podmiotowych i ograniczone prawnie treścią norm konstytucyjnych. Problematyka przedmiotu przedstawiana jest z perspektywy filozofii politycznej, filozofii prawa z wykorzystaniem socjologicznych aspektów relacji grupa społeczna-jednostka. Wykład ma charakter interdyscyplinarny z przewagą metodologii nauk humanistycznych ale wykorzystujący również swoiste metody prawne.

Strona przedmiotu
1300-OG-FPPP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców” obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski z zakresu pomocy publicznej. W szczególności analizowane są pojęcie pomocy, formy i rodzaje pomocy, procedury udzielania pomocy oraz procedury związane z odzyskiwaniem nienależnej pomocy lub dotyczące pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Strona przedmiotu
1300-OG-ZP-KS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia nowoczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej, takie jak przyczyny przestępczości, przypisanie sprawcy odpowiedzialności karnej, stosowanie kar kryminalnych i innych środków represji karnej - w świetle poglądów naukowych oraz podstawowych regulacji prawnych XX w.

Strona przedmiotu
1300-OG-KD-NK-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki konstytucyjnej, parlamentarnej i politycznej wybranych systemów ustrojowych, z uwzględnieniem rysu historycznego, ewolucji i aktualnej sytuacji politycznej (USA, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska). Służyć ma nabyciu przez studenta umiejętności komparatystycznego, ale i holistycznego spojrzenia na nowoczesny konstytucjonalizm, jego elementy składowe i stojące przed nim wyzwania.

Strona przedmiotu
1300-OG-NRS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest wpływ najsłynniejszych, najbardziej przełomowych i burzliwych rewolucji na prawo ustrojowe i sądowe państw nowożytnej Europy i świata.

Strona przedmiotu
1300-OG-NS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie dotyczyć najważniejszych spraw rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Uwaga zostanie zwrócona zarówno na sprawy o fundamentalnym znaczeniu ustrojowym (np. Marbury v. Madison, Bush v. Gore), jak i sprawy istotne społecznie, odzwierciedlające zmiany światopoglądowe społeczeństwa Stanów Zjednoczonych w kwestiach segregacji rasowej, dopuszczalności przerywania ciąży, czy też małżeństw osób tej samej płci (Brown v. Board of Education, Roe v. Wade, Obergefell v. Hodges)

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)