Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
1500-OG-KGW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest propozycją dla osób, które w poezji szukają opisu własnych doświadczeń: emocji, uczuć i przeżyć, i są gotowe o tym rozmawiać. Wybrane teksty piosenek Wojciecha Młynarskiego staną się punktem wyjścia, by na te doświadczenia spojrzeć w świetle Biblii.

Strona przedmiotu
1500-OG-BOJCZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“Biblio Ojczyzno moja” są to słowa R. Brandstaettera, jednego z największych polskich pisarzy XX wieku. Posłużyły one za motto wykładu, którego celem będzie wprowadzenie studenta w lekturę Biblii. Jest ona nie tylko fundamentem wiary dla Żydów i chrześcijan, ale także jednym z fundamentów całego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Byłoby bardzo trudno zrozumieć europejską kulturę bez odniesienia do Biblii. Stąd istnieje nieustanna potrzeba pogłębiania wiedzy na temat Biblii, nie tylko jako księgi, ale także jako złożonego zjawiska, którego oddziaływanie na kulturę jest ciągle aktualne.

Strona przedmiotu
2500-OG-PPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z życiem, twórczością oraz światopoglądem Fiodora Dostojewskiego.

Strona przedmiotu
1300-OG-SMW-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa rodzinnego i spadkowego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji instytucji prawa rodzinnego i spadkowego oraz zgłaszanych postulatów de lege ferenda. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianego prawa rodzinnego i spadkowego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Strona przedmiotu
1401-OG-ASZ-Z-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy – plastyczny i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych i zagranicznych, krajowych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Stałym źródłem dostarczanego w postaci foto- i video- rejestracji materiału poglądowego wykładu są ostatnie:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Kolor w grafice” w Toruniu, Yach Film w Gdańsku.

Strona przedmiotu
1401-OG-AKR-L-DX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu Antropologia karnawału jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru ludyczności, śmiechu, gry, zabawy. W tym kontekście będzie mowa o karnawale nie tylko jako konkretnej formie zabawy, ale szerzej: jako fenomenie kulturowym, podstawowym składniku świata kultury śmiechu i praktykowanym od wieków oryginalnym sposobie twórczej ekspresji człowieka. Antropologiczny charakter tak rozumianego karnawału przedstawiony zostanie studentom poprzez odwołanie się do tradycji sztuki i kultury Zachodu (od starożytności poprzez średniowiecze aż do współczesnej kultury popularnej).

Strona przedmiotu
1401-OG-ASZ-3Z-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologiczny charakter sztuki przedstawiony zostanie studentom poprzez odwołanie się do dorobku wybranych twórców sztuki i kultury, których dokonania mają głęboki wymiar humanistyczny, a przy tym wciąż bardzo aktualny. Student po zajęciach ma więc dysponować nie tylko określonym zasobem wiedzy na ten temat, ale powinien również umieć wykorzystać zdobyte wiadomości dla osobistej refleksji nad antropologicznym wymiarem sztuki w świecie współczesnym.

Strona przedmiotu
1500-OG-ARBW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje poszerzony aspekt archeologii biblijnej i chrześcijańskiej na terytorium Egiptu, Jordanii, Syrii, Libanu oraz Mezopotamii. Poprzez wykopaliska archeologiczne, ich opracowywanie i sięganie po źródła literackie poznaje się dzieje i odtwarza społeczno-kulturową przeszłość człowieka.

Strona przedmiotu
1201-OG-AHWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy niektórych, wybranych zagadnień podejmowanych w ramach archeologii historycznej. Celem zajęć jest przedstawienie zróżnicowanej problematyki badawczej oraz prezentacja współczesnej archeologii historycznej jako dyscypliny funkcjonującej na pograniczu nauk. Część zagadnień wiąże się bezpośrednio z konkretnymi przedsięwzięciami mającymi polepszyć funkcjonowanie społeczeństwa i państwa, np. prace podejmowane przed tzw. wielkimi inwestycjami. Dużo nowych danych wniosły prace archeologiczno-ekshumacyjne polskich ofiar NKWD prowadzone w Rosji i na Ukrainie, czy prace badawcze podjęte w Polsce, na terenie byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady oraz obozów jenieckich. Przedsięwzięcia te były realizowane w ramach tzw. archeologii sądowej, będąc w przypadku Zbrodni Katyńskiej częścią postępowania prokuratorskiego. Poza walorem dowodowym źródeł pozyskanych w trakcie tego rodzaju badań, bardzo istotna jest również identyfikacja ofiar oraz ich godny pochówek.

Strona przedmiotu
1201-OG-APAA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących archeologii podwodnej Ameryki i Azji.

Strona przedmiotu
1201-OG-ASDZK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami badań archeologicznych związanych z zakonem krzyżackim, a zwłaszcza z pruską częścią jego władztwa. Zostaną omówione wybrane, niekiedy słabo zbadane elementy kultury Zakonu. Duża część wykładów będzie nawiązywać do wojskowości, szczególnie miejsc bitew stoczonych przez Krzyżaków, budownictwa obronnego oraz uzbrojenia. Przedstawiony zostanie obrządek pogrzebowy u Krzyżaków. Omówiony będzie też obraz komturstw, wójtostw, prokuratorstw oraz innych jednostek administracyjno-terytorialnych i o charakterze gospodarczym, a także niektóre aspekty życia codziennego. Podjęta zostanie ponadto próba konfrontacji części informacji zawartych w kronikach Piotra Dusburga i Wiganda z Marburga z danymi archeologicznymi.

Strona przedmiotu
2500-OG-BDWSPKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych jakie zachodzą na Bałkanach w XXI w.

Strona przedmiotu
1500-OG-BSZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wskazanie na teologiczny fundament wielu dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby, motywów architektonicznych), które wypływają z autorskiej interpretacji obrazów biblijnych, jakich podjęli się ich twórcy. W ramach zajęć zostaną przedstawione podstawy teoretyczne rozumienia sztuki w tradycji chrześcijańskiej, jej roli i znaczenia jako nośników idei teologicznych, co zamyka się w koncepcji sztuki jako „wizualnej egzegezy”. Stanowi to przyczynek do rozwijania teologii kultury, a więc odkrycia jej głębokiego znaczenia dla przekazu chrześcijańskiego orędzia. W drugiej części wykładów zostaną poddane analizie wybrane obrazy biblijne i ich różnorodne prezentacje w malarstwie czy rzeźbie. Głębsza znajomość teologii (od teologii systematycznej przez liturgię po teologię biblijną) jest niezbędna dla właściwego odczytania programu wielu przejawów artystycznych i nie pozwala na poprzestawiania na jedynie aspektach formalnych.

Strona przedmiotu
2400-OG-BIAM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą i strukturą bioetyki i aksjomedycyny w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna na tle (współ-konstytuujących ją) nauk ścisłych, jak również nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce i aksjomedycynie, takich jak, m. in.: ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty oraz znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja przewodnich pryncypiów bioetycznych, koncepcji oraz teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania wybranych dylematów bio/etycznych. Ukazanie korelacji na linii etyka-bioetyka-aksjomedycyna.

Strona przedmiotu
2600-OG-BMK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem nauczania jest złożoność budowy i funkcjonowania podstawowej jednostki życia, jaką jest komórka oraz zaburzenia, które mogą w niej występować prowadząc do wielu różnych chorób trapiących człowieka. Student zapoznaje się więc z procesami zachodzącymi w komórce i różnorodnością typów komórek w organizmie. Nabywa wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania informacji genetycznej, a więc podstawowych mechanizmów regulujących tłumaczenie informacji z języka genów na język białek oraz podziałów i śmieci komórki umożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Poznaje także skutki zaburzeń tych złożonych i fascynujących procesów biologicznych. Treści przedmiotu dotyczą również molekularnego podłoża procesów patologicznych zachodzących w komórkach różnych narządów człowieka. Celem zajęć jest więc wykształcenie umiejętności wiązania procesów i ich zmian patologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji (komórka, tkanka, narząd, organizm).

Strona przedmiotu
1100-OG-BPdP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem podstawowego narzędzia początkującego przedsiębiorcy, tj. biznesplanu. Jego celem jest przekazanie wiedzy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego studenta, niezależnie od studiowanego przez niego kierunku studiów. Jest realizowany z założeniem, że przygotowanie biznesplanu jest możliwe nawet dla osoby, która z ekonomią i zarządzaniem własną firmą nie miała do tej pory nic wspólnego.

Strona przedmiotu
1300-OG-BBR-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczyć będzie problematyki prawnych warunków budowy różnych obiektów budowlanych i warunków ich usytuowania w przestrzeni. Uwaga zostanie zwrócona na zasady procesu inwestycyjno-budowlanego oraz warunki dotyczące poszczególnych obiektów, np. budynków mieszkalnych, dróg czy reklam.

Strona przedmiotu
2600-OG-BHNC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy budowy i funkcji hormonów roślinnych i zwierzęcych, roli hormonów w procesach chorobowych, znaczeniu hormonów roślinnych w kontroli upraw.

Strona przedmiotu
1201-OG-BGAD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały charakter praktycznych laboratoriów uzupełnionych odpowiednią dawką wiedzy teoretycznej. Omówione i przetestowane zostaną tutaj podstawowe techniki i narzędzia używane do obróbki różnych typów surowców w prehistorii takich jak: kamień, drewno, skóra, kość, poroże, glina, bursztyn itp., oraz metody zdecydowanie bardziej złożone, takie jak m. in. rozmiękczanie kości i poroża, sucha destylacja kory brzozowej w celu uzyskania dziegciu, rozpalanie ognia, wyrób i wypał naczyń ceramicznych, itp.. We wszystkich prowadzonych pokazach używane będą wyłącznie materiały, techniki i narzędzia dostępne w epoce kamienia. Podstawą do zaliczenia kursu będzie zaplanowanie i wykonanie przez uczestnika poprawnego doświadczenia archeologicznego opierającego się na wiedzy zdobytej w trakcie jego trwania.

Strona przedmiotu
0600-OG-ChH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej Chemii jak również ważne postacie i wydarzenia z historii Chemii. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami współczesnego świata.

Strona przedmiotu
0600-OG-CMwM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Strona przedmiotu
0600-OG-ChZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Strona przedmiotu
4000-CHOR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Strona przedmiotu
1800-OG-CHOR-CM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane zbiorowo

Poniedziałki i środy - godz. 18.00 - 2015.

2x 3 godziny w tygodniu

Strona przedmiotu
1800-OG-CHOR-CM-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-OG-CHSR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest pokazaniu rozwoju chrześcijaństwa od starożytności do końca średniowiecza. Zostaną w nim omówione zarówno przemiany instytucji kościelnych, jak i rozwój struktur organizacyjnych Kościoła wschodniego i zachodniego. W trakcie wykładu zostanie ponadto zaprezentowana myśl chrześcijańska – filozoficzna i teologiczna.

Strona przedmiotu
2400-OG-CPWW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest próbą przyjrzenia się historycznej złożoności języka moralności oraz relacji jego genealogii do kształtowania się różnorodnych koncepcji etycznych.

Na zajęciach zaprezentowane zostaną węzłowe punkty genealogii „opowieści” o dobru i złu, skupione na centralnych pojęciach wartościujących, takich jak cnota, powinność, wartość.

Zapleczem teoretycznym są kategorie genealogii i narracji, zapożyczone z koncepcji F. Nietzschego (genealogia moralności), A. MacIntyre’a („nieskończenie długa historia etyki”), Ch. Taylora (etyka w narracji, człowiek jako samointerpretujące się zwierzę).

Strona przedmiotu
1300-OG-CP-ZKP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Strona przedmiotu
2500-OG-CTPDWL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy literackich wyobrażeń diabła w literaturze dawnej (do 1830 r.) i inspiracji demonologią dawną we współczesnej kulturze. Przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych demonologią i służy poszerzeniu wiedzy na jej temat.

Strona przedmiotu
1300-OG-CZIZ-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie uczestnikom – wspaniałych tradycji związanych z rozwojem rodzimego prawa i wymiaru sprawiedliwości, a także obyczajów z tym związanych.

Strona przedmiotu
0800-OG-BEZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przedstawienie i analiza podstawowych zasad i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych, informacji i systemów komputerowych w życiu codziennym, jak i w działalności organizacji. Przedstawione zostanie znaczenie informacji oraz danych w dzisiejszym świecie. Bezpieczeństwo potraktowane zostanie bardzo szeroko a równocześnie w sposób podstawowy. Omówione zostaną różne zagrożenia danych i systemów komputerowych od zagrożeń fizycznych, sprzętowych i programowych, poprzez zagrożenia w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, czy prywatności i ochrony danych osobowych. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno danych prywatnych użytkowników, jak i instytucji i biznesu. Każdy słuchacz znajdzie tu coś dla siebie, gdyż wszyscy skazani jesteśmy na korzystanie z systemów komputerowych, od komputerów osobistych, telefonów komórkowych, poprzez usługi oferowane przez Internet, w tym e-bankowość, e-biznes, e-administracja.

Strona przedmiotu
1000-OG-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi. Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi algorytmami data-miningu oraz wykształcenie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO (IBM SPSS Statistics).

Strona przedmiotu
1500-OG-DKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mężczyźni są dominującymi postaciami w większości opowiadań biblijnych. Ale tylko nieliczni są bohaterami historii, składającej się z tylu epizodów, aby mogły utworzyć jakiś zarys biografii. Taką osobą jest Dawid, którego losy można śledzić w opowieściach zawartych w 1 Sm 16-1 Krl 2. W ich trakcie musi on jako mężczyzna sprostać różnym wyzwaniom wynikającym ze zmian społecznych, religijnych i politycznych, zachodzących w jego narodzie.

Strona przedmiotu
1500-OG-DEK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najpierw zagadnienia wstępne związane z zagadnieniem Dekalogu. Następnie prezentowane są kwestie moralne związane z poszczególnymi przykazaniami z uwzględnieniem ich ważnej roli w realizacji wolności.

Strona przedmiotu
0600-OG-DŻOCh brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zaleceniami zdrowej diety, jak również energetyczną i odżywczą wartością pożywienia. Ważnym elementem zajęć jest budowanie świadomości, że odpowiednio zbilansowana dieta, zapewniona przez odpowiedniej jakości pożywienie, jest obok wysiłku fizycznego podstawowym elementem prewencji chorób cywilizacyjnych.

Wykład obejmuje także praktyczną ocenę samej żywności, również tej modyfikowanej na różne sposoby.

Strona przedmiotu
1300-OG-DP-PK-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzić studenta do problematyki idei państwa ograniczonego tj. takiego którego funkcjonowanie jest zdeterminowane ochroną praw podmiotowych i ograniczone prawnie treścią norm konstytucyjnych. Problematyka przedmiotu przedstawiana jest z perspektywy filozofii politycznej, filozofii prawa z wykorzystaniem socjologicznych aspektów relacji grupa społeczna-jednostka. Wykład ma charakter interdyscyplinarny z przewagą metodologii nauk humanistycznych ale wykorzystujący również swoiste metody prawne.

Strona przedmiotu
1400-OG-DF-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się studentów z zasadami wykonywania dokumentacji fotograficznej badań naukowych, zarówno laboratoryjnych jak i terenowych.

Strona przedmiotu
1500-OG-DML brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Troska o rozwój duchowy młodzieży jest aktualnym wymogiem w procesie wychowania młodego pokolenia. Od początków istnienia Kościoła młodzi ludzie zawsze zajmowali istotne miejsce w zakresie troski rozwój duchowy, co w naturalny sposób równało się z ich formacją i posłaniem do apostolstwa. Dlatego z nadzieją na duchowość młodzieży patrzy także papież Franciszek

Strona przedmiotu
2500-OG-DWC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają ukształtować u studentów świadomość: z jednej strony istnienia ścisłego związku między podstawowymi dla danej duchowości treściami a cechami tekstów powstałych w nurcie tej duchowości, w ich warstwie gramatycznej i leksykalnej; z drugiej strony istnienia możliwości badania i ustalania (na potrzeby naukowego badania, ale także na potrzeby prywatnego rozeznania przynależności odbieranych tekstów) obiektywnej treści tego związku. Możliwość ta zostanie ukazana na podstawie praktycznie ukierunkowanego modelu wieloaspektowej (semantycznej, pragmatycznej i formalnej) analizy. Analiza tekstów różnych duchowości przeprowadzona na podstawie wspólnego modelu pozwala na porównywanie i obiektywne stwierdzanie różnic i podobieństw między nimi. Wykład składa się z części teoretycznej zawierającej przedstawienie modelu analizy i metod jej przeprowadzania, i z części stosowanej ukazującej możliwości aplikacji modelu na materiale tekstów różnych duchowości.

Strona przedmiotu
2500-OG-DIJO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką dwujęzyczności, zarówno w jej wymiarze strukturalnym (zjawiska językowe, jak np. zapożyczenia, kalki), jak i społecznym (znaczenie bilingwizmu dla jednostki i grupy w życiu codziennym).

Strona przedmiotu
1202-OG-K-DCwSB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pokazuje najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne, z zakresu dziejów społeczeństwa, kultury i gospodarki w krajach nadbałtyckich na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
2403-OG-DEK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dziejów edukacji kobiet w Polsce od średniowiecza do początków wieku XX. Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: przemiany roli i funkcji kobiety w społeczeństwie w poszczególnych okresach historycznych oraz ewolucja form wychowania i kształcenia kobiet.

Strona przedmiotu
2403-OG-DWwR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dziejów wychowania w rodzinie od okresu starożytności do początków wieku XX. Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak przemiany roli i funkcji rodziny w poszczególnych okresach historycznych oraz ewolucja ról członków rodziny – ojca, matki, dzieci, dziadków i najbliższych krewnych.

Strona przedmiotu
2800-OG-EZKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie mechanizmów formowania się ekstremalnych zdarzeń przyrodniczych obszarów oraz częstości ich występowania. Straty spowodowane wystąpieniem ekstremalnych zdarzeń i katastrof przyrodniczych. Zapobieganie, prognozowanie i ograniczanie skutków wystąpienia ekstremalnych zdarzeń i katastrof przyrodniczych.

Strona przedmiotu
2402-OG-ESPZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium z zakresu etyki poświęcone sytuacyjnym aspektom zła moralnego, przeznaczone dla studentów różnych kierunków

Strona przedmiotu
2400-OG-FTIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie w problematykę feminizmu, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współczesnego. Jego celem jest oswojenie z najważniejszymi nurtami feminizmu (pierwszej fali, drugiej fali oraz tak zwanego post-feminizmu), podziałem teorii feministycznych (na liberalny, radykalny, socjalistyczny, psychoanalityczny, kulturowy, postmodernistyczny, wielokulturowy itd.), podstawowymi pojęciami feminizmu (dotyczącymi podmiotu, klasy, seksualności, języka itd.) oraz celami, jakie stawiają sobie poszczególni badacze i badaczki. Podkreślając filozoficzną ważność omawianej problematyki w kontekście realnych i aktualnych problemów społecznych i politycznych, proponuję krytycznie przyglądać się omawianym rozwiązaniom biorąc pod uwagę ich przydatność na gruncie polskim. Stąd na wykładzie przeanalizowane zostaną także wybrane przekazy medialne (filmy, reklamy, strony internetowe) pod kątem omawianej problematyki.

Strona przedmiotu
2400-OG-FSAM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładu jest ukazanie i uświadomienie studentom filozoficznego znaczenia fenomenu samotności jako jednego z podstawowych określników ludzkiej egzystencji. Uczestniczący w wykładzie studenci mają szansę zapoznać się i poddać dyskusji historyczne i najnowsze odkrycia filozofii samotności. Dodatkowym atutem wykładu jest oryginalność i nowatorstwo przyjmowanej w nim perspektywy badawczej, która stanowi efekt i rekapitulację samodzielnych, wieloletnich badań filozoficznych prowadzącego, a także impuls i zachętę dla studentów do kontynuowania ich we własnym zakresie. Wykład ma charakter konwencjonalny, aczkolwiek otwarty na interwencje studentów w postaci pytań, wątpliwości, komentarzy i uzupełnień. Odbywa się on przy wsparciu metody prezentacji multimedialnej.

Strona przedmiotu
2400-OG-FILZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ogólnouniwersytecki przedstawiający w sposób przeglądowy filozoficzne ujęcie problemu zła, adresowany także do osób bez przygotowania filozoficznego. Jego celem jest zaznajomienie studentów z możliwościami uprawiania pogłębionej i uogólnionej refleksji na temat zła. Ukazuje zarówno pierwszoplanowe, jak i mniej znane koncepcje, będące rezultatem wysiłku zrozumienia znaczenia i genezy zła oraz sensu ludzkiego cierpienia.

Strona przedmiotu
2400-OG-FRntZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja najważniejszych stanowisk w dyskusji na temat zwierząt pozaludzkich zarówno w historii filozofii, jak i współcześnie, a także ich odniesień do innych dziedzin wiedzy oraz praktyki.

Strona przedmiotu
1300-OG-FPPP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców” obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski z zakresu pomocy publicznej. W szczególności analizowane są pojęcie pomocy, formy i rodzaje pomocy, procedury udzielania pomocy oraz procedury związane z odzyskiwaniem nienależnej pomocy lub dotyczące pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Strona przedmiotu
1400-OG-FDO-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
2600-OG-FEZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami ekologicznymi toksyn i jadów produkowanych przez zwierzęta (głównie kręgowe) oraz ich znaczeniem w życiu człowieka.

Treści wykładów:

Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące jadowitości i toksyczności zwierząt

Różnice pomiędzy jadowitością i toksycznością

Źródła toksyczności/jadowitości u zwierząt

Różnice w składzie i toksyczności jadów, ich przyczyny oraz konsekwencje

Funkcje ekologiczne jadów i toksyn zwierzęcych

Przegląd jadowitych i toksycznych zwierząt kręgowych

Koszty produkcji jadów/toksyn – podłoże i konsekwencje

Znaczenie jadów i toksyn pochodzenia zwierzęcego dla człowieka

Strona przedmiotu
2751-OG-GBE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie „Bałkanów Eurazji” i problemy definicyjne. Zróżnicowanie Bałkanów Eurazji (aspekt etniczno-językowy oraz wyznaniowy) oraz rola dziedzictwa historii: tradycje państwowe, obecność i ciążenie obcej dominacji. Bałkany Zachodnie; trzy państwa „podwyższonego politycznego ryzyka” pozostające poza strukturami euroatlantyckimi (UE i NATO): Serbia, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. Turcja i jej otoczenie geopolityczne; polityka zagraniczna Turcji prez. Erdogana. Kwestia kurdyjska. Poradzieckie Zakaukazie: Gruzja, Armenia i problem Górskiego Karabachu oraz Azerbejdżan. Iran; podstawy irańskiej mocarstwowości regionalnej. Afganistan; cechy szczególne państwa i jego geopolitycznej pozycji. Poradziecka Azja Środkowa: zróżnicowanie wewnętrzne regionu, ewolucja społeczno-gospodarcza i polityczna poszczególnych państw oraz miejsce w porządku międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2400-OG-GHW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejszym tematem wykładu jest globalna historia świata w perspektywie neoweberowskiej teorii władzy. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się o podstawach historii porównawczej, socjologicznej teorii władzy oraz kluczowych przykładach empirycznych działania władzy tj. pierwsze społeczeństwa rolnicze, starożytne imperia, czy rewolucja przemysłowa.

Strona przedmiotu
2403-OG-HCDM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje historię czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce i obejmuje zarówno początki kształtowania się prasy dziecięcej i młodzieżowej, lata największego rozwoju tego rodzaju prasy, jak również ukazuje najważniejsze tendencje występujące po 1980 roku.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-HDIT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu od starożytności po wiek XVII.

Strona przedmiotu
1202-OG-HKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy historii kuchni polskiej jako wiedzy żywieniowej, mód i stylów kulinarnych.

Strona przedmiotu
1202-OG-HNMa brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie głównych wymiarów mobilności społecznej i kulturowej w czasach wczesnej nowożytności (XV-XVIII w.) w perspektywie historycznej. Obejmuje refleksję nad przyczynami oraz przebiegiem procesu przemieszczania się ludności i podróżowania jednostek i grup społecznych, w Polsce i Europie oraz jego globalnego wymiaru. W toku wykładu zostanie nakreślony wszechstronny kontekst tych procesów: ekonomiczny (wyprawy odkrywcze), kulturalny (podróże edukacyjne i naukowe), religijny (pielgrzymki, misje), zdrowotny (podróże kuracyjne), polityczny (emigracja, wypędzenia). Wskazanie zostaną przyczyny oraz długofalowe społeczno-kulturowe konsekwencje powyższych procesów. W kontekście podróży po Europie zostaną wyszczególnione ich typy, warunki oraz specyficzne piśmiennictwo powstające w trakcie ich trwania.

Strona przedmiotu
1202-OG-K-HRB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia związane głownie z historią trzech państw skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. Prezentuje problematykę związaną z polityką, gospodarką, kulturą i religią w tych trzech krajach od średniowiecza aż po XX w.

Strona przedmiotu
1710-OG-IZND
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje:

- omówienie zagadnień związanych z rosnącym problemem fałszowania produktów leczniczych oraz produktów spożywczych w tym także suplementów diety,

- omówienie metod instrumentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów typu „chemiczny odcisk palca”, wykorzystywanych do wykrywania i oznaczania zafałszowań produktów (głównie leków i suplementów diety);

- analizę szeregu przykładów zafałszowań; problemów związanych z odpowiednim przygotowaniem próbki i doborem właściwej metody.

Strona przedmiotu
2403-OG-IMwPE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z innowacyjnymi metodami edukacyjnymi, jak również z interaktywnymi mediami przydatnymi w procesie nauczania oraz uczenia się . Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym.

Strona przedmiotu
1600-OG-JPIWBK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według danych literaturowych nawet 40% badań klinicznych zawiera błędy lub ich wyniki zostały błędnie zinterpretowane. Podczas seminarium omówione zostaną najczęstsze błędy, zaniedbania i konsekwencje niewłaściwej metodologii.

Zajęcia będą się odbywać stacjonarnie.

Strona przedmiotu
1300-OG-ZP-KS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia nowoczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej, takie jak przyczyny przestępczości, przypisanie sprawcy odpowiedzialności karnej, stosowanie kar kryminalnych i innych środków represji karnej - w świetle poglądów naukowych oraz podstawowych regulacji prawnych XX w.

Strona przedmiotu
2800-OG-KKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej współczesnego klimatu kuli ziemskiej oraz jego zmian od początku powstania Ziemi aż do chwili obecnej oraz spodziewanych zmian w przyszłości. Poznanie metod rekonstrukcji paleoklimatów i metod stosowanych do konstrukcji scenariuszy przyszłego klimatu.

Strona przedmiotu
2500-OG-KOLR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie odmiennego od tradycyjnych ujęć spojrzenia na kulturę rosyjską jako przestrzeń świadomego i celowego działania twórczego kobiety.

Strona przedmiotu
1202-OG-KSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady omawiają prawne podstawy funkcjonowania kobiet przynależących do różnych grup społecznych w różnych krajach Europy; pokazują zagadnienia związane z małżeństwem, wdowieństwem, działalnością zarobkową kobiet; przedstawiają kobiety Żydówki, heretyczki, czarownice, kobiety modlące się, grzeszne, wreszcie ubiór kobiet średniowiecznych ich imiennictwo oraz relacje z duchowieństwem. Pokazują małżeństwa i obyczaje małżeńskie, ale także cudzołóstwo, dzieciobójstwo, prostytucję itp.

Strona przedmiotu
1300-OG-KD-NK-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki konstytucyjnej, parlamentarnej i politycznej wybranych systemów ustrojowych, z uwzględnieniem rysu historycznego, ewolucji i aktualnej sytuacji politycznej (USA, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska). Służyć ma nabyciu przez studenta umiejętności komparatystycznego, ale i holistycznego spojrzenia na nowoczesny konstytucjonalizm, jego elementy składowe i stojące przed nim wyzwania.

Strona przedmiotu
1202-OG-KiJDzK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykłady jest przedstawienie w sposób problemowy historii oraz dziedzictwa kulturowego Królewca od XIII w. do 1945 r.

Strona przedmiotu
0600-OG-KPZC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią; dyskusja na temat toksycznego działania różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku, które mają wpływ na organizmy żywe. Ponadto, celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, możliwości ich neutralizacji.

Strona przedmiotu
0600-OG-KM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z naukowymi podstawami Kuchni Molekularnej. Wykład przedstawia pokrótce związki Chemii i Biologii z wybranymi problemami i zjawiskami spotykanymi podczas przyrządzania potraw. Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o nowej dziedzinie naukowej jaką jest gastronomia molekularna. Poznanie współczesnych metod fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w kuchni w celu zrozumienia zachodzących zjawisk.

Strona przedmiotu
0600-OG-MJiK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje z właściwościami metali i minerałów stosowanych jako materiały jubilerskie i zdobnicze. Prezentowane są różne wyroby jubilerskie oraz słynne klejnoty. Omawiane są czynniki kształtujące cenę materiału i wyrobu. Porównywane są właściwości materiałów naturalnych i syntetycznych. Omawiane jest naśladownictwo kamieni szlachetnych.

Strona przedmiotu
2400-OG-MIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma za zadanie zaznajomić studentów z podstawowymi terminami, koncepcjami, pojęciami i analizami medycyny dokonywanymi przez nauki społeczne i humanistykę. Na zajęciach omówione zostaną teorie i badania z zakresu socjologii zdrowia i choroby, antropologii medycznej, historii medycyny.

Strona przedmiotu
1201-OG-MKAPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień związanych z najważ-niejszymi aspektami archeologii podwodnej i morskiej. Omówione zostaną badania istotne dla archeologii polskiej i światowej, mię-dzy innymi wraki, porty, podwodny krajobraz kulturowy, mosty i osiedla nawodne.

Strona przedmiotu
2500-OG-MWIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zjawiskami z zakresu kultury rosyjskiej XX wieku.

Strona przedmiotu
2400-OG-MwPiE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat sytuacji (problemów i dążeń) współczesnej młodzieży w Polsce i europejskich krajach. Dyskusje i wykłady będą się koncentrować na pytaniu o to kim są współcześni młodzi ludzie, jak się zmieniają i jaką odgrywają rolę w procesach społecznej zmiany. Jako taki kurs będzie okazją nie tylko do określenia specyfiki młodzieży w różnych krajach, lecz również poznawania (rozumienia) społeczeństwa poprzez socjologiczne diagnozy młodzieży

Strona przedmiotu
1500-OG-MSSK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie modelu solidarnego społeczeństwa w oparciu o nauczanie Kościoła. Dokumenty papieskie stanowią stronę w dialogu z światem, w którym upowszechnianie są ideologie pragmatyzmu i liberalizmu. Zdolność człowieka do kształtowania solidarnych relacji stanowi antidotum na poczucie osamotnienia i bezsensu, generujące kolejne patologie społeczne. Zasada solidarności znajduje zastosowanie w obszarach działalności jednostki takich jak polityka, gospodarka i kultura. Humanizacja świata w kontekście solidarnych odniesień odpowiada koncepcji „cywilizacji miłości”.

Strona przedmiotu
1800-OG-MJMWOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Muzykoterapia jako forma terapii muzyką mająca na celu poprawę zdrowia osób chorych w wieku podeszłym.

Strona przedmiotu
1600-OG-MWN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Myślenie wizualne w nauce jest objęcie zainteresowaniem zagadnień związanych ze skuteczną komunikacją i przekazywaniem informacji naukowych.

Zajęcia bedą odbywać się zdalnie.

Strona przedmiotu
1300-OG-NRS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest wpływ najsłynniejszych, najbardziej przełomowych i burzliwych rewolucji na prawo ustrojowe i sądowe państw nowożytnej Europy i świata.

Strona przedmiotu
1300-OG-NS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie dotyczyć najważniejszych spraw rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Uwaga zostanie zwrócona zarówno na sprawy o fundamentalnym znaczeniu ustrojowym (np. Marbury v. Madison, Bush v. Gore), jak i sprawy istotne społecznie, odzwierciedlające zmiany światopoglądowe społeczeństwa Stanów Zjednoczonych w kwestiach segregacji rasowej, dopuszczalności przerywania ciąży, czy też małżeństw osób tej samej płci (Brown v. Board of Education, Roe v. Wade, Obergefell v. Hodges)

Strona przedmiotu
0800-OG-NTS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ten (30h) ma charakter prowadzonego w dużym tempie, intensywnego wykładu humanistycznego poświęconego roli nauki i techniki we współczesnym społeczeństwie.

Przedstawiona jest krótko metoda naukowa, historyczny rozwój nauki, rola doświadczeń i przełomów w rozumieniu świata. Dyskutowane jest pojęcie "scientific literacy". Omawiane jest współczesna struktura nauki, system „peer review”, systemy finansowania badań, korzyści z patentów. Omawiane są dawne i najnowsze odkrycia i wynalazki, kontrowersje w nauce, rola przypadku w nauce. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami i anegdotami, przerywany dialogami ze studentami, celem wykładu jest uświadomienie słuchaczom jak wiele zawdzięczają naukom ścisłym i jak rozwój technologii, zwłaszcza informatycznych, od badań podstawowych zależy. Studenci – przyszli fachowcy, powinni nauczyć się jak sprawić, by nauka i technika były bardziej zrozumiała dla przeciętnego obywatela.

Strona przedmiotu
1500-OG-NSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każdy człowiek żyje w określonych warunkach i strukturach społecznych, politycznych, gospodarczych i religijnych. Autorzy biblijni podejmowali w swoich orędziach problem relacji pomiędzy poszczególnym człowiekiem a społecznością. Społeczeństwo jest splotem relacji międzyosobowych, tworem wtórnym wobec pojedynczego człowieka, mającego prymat nad społecznością, która składa się z poszczególnych jednostek. Do rozwoju jednostka potrzebuje różnorodnych środków materialnych i duchowych. Autorzy biblijni w swoim nauczaniu starali się wskazywać, jak powinny funkcjonować struktury społeczne, aby gwarantowały rozwój jednostek, jego podmiotowość i osobowy rozwój. Struktury społeczne Izraela ulegały ewolucji, a często przybierały też formy przekraczające normy właściwej relacji społeczeństwa i jednostki opartej na Prawie Bożym. Ten skomplikowany proces chcemy ukazać w niniejszym wykładzie

Strona przedmiotu
1600-OG-NMM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Naukowych map myśli jest objęcie zainteresowaniem zagadnień związanych ze skutecznym zrozumieniem i zapamiętaniem treści, przedstawiając je za pomocą słów i obrazów.

Zajęcia będą odbywać się zdalnie.

Strona przedmiotu
1300-OG-PSP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Obejmuje podstawowe zagadnienia, zasady i instytucje z zakresu egzekucji sądowej.

Strona przedmiotu
1300-OG-NW-PS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego państwa i społeczeństwa Republiki Federalnej Niemiec.

Prezentuje w zarysie geografię i gospodarkę Niemiec, najważniejsze problemy społeczne oraz zarys ustroju politycznego RFN, łącznie z systemem partyjnym.

Strona przedmiotu
2403-OG-NTTME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest próbą spojrzenia na nowe trendy i zjawiska mające miejsce w edukacji, w kontekście rozwoju mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
0600-OG-NTBK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi chemii kosmetyków oraz nowymi trendami obecnymi w branży. Zdobyta wiedza umożliwi krytyczną ocenę informacji na temat produktów kosmetycznych.

Strona przedmiotu
1300-OG-OK-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczyć będzie prawnych zagadnień ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem niedozwolonych form współpracy między przedsiębiorcami.

Strona przedmiotu
1202-OG-OCR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje ramy czasowe 160 – 641 n.e. Pokazuje jakie przemiany w okresie późnego pryncypatu znamionowały nadejście nowej epoki, tj. późnego cesarstwa. Druga część wykładu jest poświęcona historia cesarstwa w latach 337 – 641 n.e. Tu położony zostanie nacisk na wyjaśnienie przyczyn dla których cesarstwo na Zachodzie upadło, zaś na Wschodzie przetrwało. Omówiona też zostanie historia polityczna Cesarstwa Wschodniego w VI i na pocz. VII wieku jak również takie aspekty jak jego administracja, armia oraz przemiany społeczne.

Strona przedmiotu
1201-OG-JSHA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy na temat początków i rozwoju budownictwa i architektury od pradziejów do okresu wczesnośredniwiecznego. Zaznajomienie z rozwojem architektury w epoce kamienia (paleolit, neolit), epoce brązu i epoce żelaza w Europie i Polsce.

Strona przedmiotu
1500-OG-OiO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecnie bardzo wiele małżeństw przeżywa trudności, niejednokrotnie prowadzące do rozbicia związku. Często trudności te są wynikiem braku znajomości podstawowych reguł wzajemnego współżycia, nieznajomości sposobu postrzegania świata przez drugą płeć, nierealnymi oczekiwaniami dotyczącymi związku. Niniejszy wykład ma za zadanie przedstawić te problemy w odniesieniu do elementarnych praw funkcjonowania związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, które to – w nawiązaniu do terminologii stworzonej przez Marka Gungora – określono mianem „fizyki relacyjnej”. Dzięki temu, poprzez interakcję ze słuchaczami i nacisk na praktyczną recepcję materiału, zajęcia pełnić będą rolę nie tylko informacyjną, ale i profilaktyczną.

Strona przedmiotu
2403-OG-OE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest uświadomienie alternatywnych form kształcenia i samokształcenia z użyciem technologii informacyjnej w oparciu o filozofię otwartości oraz przygotowanie do uczestniczenia w wybranych formach otwartej edukacji.

Strona przedmiotu
2751-OG-PDSZD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak rozumieć świat reżimów politycznych: podstawowe siatki kategorii teoretycznych.

Casusy ewolucji reżimów politycznych.

W stronę totalnej inwigilacji?

Między jedwabnym totalitaryzmem a populistycznym autorytaryzmem?

Strona przedmiotu
1300-OG-PP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są doktrynalno-konstytucyjne elementy koncepcji państwa prawa (w jego anglosaskiej tradycji rule of law oraz kontynentalnej wersji, ze szczególnym naciskiem na niemiecką tradycję Rechtstaat), zagadnienia transformacji z materialnej koncepcji państwa prawa w kierunku formalnym, kryzys założeń państwa prawa w latach 30-tych XX w., ożywienie doktryn niepozytywistycznych, prawa i wolności obywatelskie w globalnych i regionalnych systemach ochrony po II Wojnie Światowej. Szczególny nacisk zostanie położony na ewolucję i potencjalną przyszłość gwarancji państwa prawa: powołanie i rozwój sądów administracyjnych (Francja, kraje niemieckie, Polska), konstytucyjnych (dylematy strażnika konstytucji w wybranych koncepcjach I poł. XX w., praktyka wybranych krajów europejskich w XX w. i w pierwszych dekadach XXI w.), organów typu ombudsman i ewolucji ich pozycji prawnej.

Strona przedmiotu
1300-OG-PA-RF-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku farmaceutycznego na każdym etapie obrotu lekiem, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem obrotu nim.

Strona przedmiotu
2500-OG-PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Strona przedmiotu
0600-OG-PFS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z szeroko rozumianą Chemią pojazdów samochodowych. Wykład przedstawia pokrótce związki z Chemii z wybranymi problemami dręczącymi użytkowników aut, od wyboru kosmetyków do pielęgnacji do wyboru paliwa.

Strona przedmiotu
1000-OG-PMAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw współczesnej matematyki w sposób poglądowy, nie wymagający od słuchaczy głębszego przygotowania matematycznego. Równolegle przedstawianie założeń matematyki teoriomnogościowej i matematyki konstruktywnej pozwala przedstawić liczne dylematy i różne sposoby ich rozstrzygnięcia.

Strona przedmiotu
2751-OG-PUKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwoju kinematografii światowej w XX w., a także ukazanie ich związku z tendencjami i zjawiskami zachodzącymi w świecie polityki. Przedmiotem analizy pozostaje w szczególności kino europejskie, jak i amerykańskie. Jej zasadniczym celem jest natomiast zwrócenie uwagi słuchaczy na stałą obecność i zarazem zmienność problematyki politycznej w kinematografii, a także jej znaczne, warunkowane kulturowo i społecznie, zróżnicowanie.

Strona przedmiotu
1202-OG-PZPXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918-1945 oraz relacji bilateralnych Polski z jej sąsiadami i wielkimi mocarstwami, m.in. z Francją, Japonią, Stanami Zjednoczonymi czy Wielką Brytanią. Realizowane zajęcia przeprowadzone będą w perspektywie problemowej z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk historycznych oraz ich przyczyn i skutków. Głównym zadaniem prowadzącego będzie wykształcenie zdolności zrozumienia polskiej polityki zagranicznej w XX w. na tle zachodzących w Europie i na świecie zmian politycznych.

Strona przedmiotu
2600-OG-PRGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi porostów czyli grzybów zlichenizowanych; a w szczególności z ich definicją, taksonomią, biologią, ontogenezą oraz znaczeniem dla człowieka i rolą biowskaźnikową w środowisku przyrodniczym. Celem wykładu jest przedstawienie charakterystyki tej ciekawej grupy ekologicznej grzybów o specyficznej strategii pokarmowej, polegającej na korzystaniu przez grzyby z produktów fotosyntezy ich samożywnego partnera – glonów. Zakłada się również zapoznanie słuchaczy z miejscami występowania porostów, identyfikacją taksonomiczną oraz ich znaczeniem bioindykatorowym zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także jako potencjalnego źródła substancji farmakologicznie czynnych. W ramach wykładu planowane jest również wyjście w teren - zapoznanie studentów z miejscami występowania porostów.

Strona przedmiotu
1000-OG-PPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem składu tekstu LaTeX. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów matematycznych w LaTeX-u (prac magisterskich, referatów seminaryjnych itp.).

Strona przedmiotu
1300-OG-PO-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa o odpadach. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa o odpadach. Prawo o odpadach, jako część prawa ochrony środowiska, zakorzenione jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo o odpadach służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Strona przedmiotu
1300-OG-PCZ-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką uwarunkowań prawnych zjawiska epidemii i chorób zakaźnych jako istotnego zagrożenia zdrowia publicznego. W trakcie wykładu omówiona zostanie podstawowa siatka terminologiczna związana z tytułowym zagadnieniem, kompetencje państwa oraz pozycja jednostki w sytuacji zagrożenia epidemicznego, ze szczególnym naciskiem na ograniczenia praw i wolności osobistych oraz instrumentów prawnych pozostających w dyspozycji instytucji publicznych.

Strona przedmiotu
2500-OG-PWID brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z duchowością prawosławną, specyfiką Kościoła prawosławnego w Rosji.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-PP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
2403-OG-POE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przygotowania projektu oferty edukacyjnej, uwzględniającego aspekty merytoryczne, jak i organizacyjne.

Strona przedmiotu
1100-OG-PUEdK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy UE, a także kompetencji w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne. Jego celem jest przekazanie wiedzy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego studenta, niezależnie od studiowanego przez niego kierunku studiów. Jest realizowany z założeniem, że wiedza o projektach i funduszach UE nie jest „wiedzą tajemną”, a przygotowanie projektu jest możliwe nawet dla laika, który z ekonomią i zarządzaniem nie ma nic wspólnego.

Strona przedmiotu
2751-OG-PKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do podstaw wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej oraz zapoznanie ich z psychologicznymi mechanizmami związanymi z karaniem, szczególnie w postaci uwięzienia.

Strona przedmiotu
2404-OG-PMSWCP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się na psychicznych mechanizmach ludzkiej moralności. Zorganizowany wokół pięciu pytań, na które stara się odpowiedzieć współczesna psychologia moralności:

1. Czy jesteśmy predysponowani do przestrzegania jednej uniwersalnej reguły moralnej czy też istnieje więcej niż jeden mentalnych systemów moralnych?

2. W jaki sposób dokonujemy oceny moralnej? Jaka jest rola emocji i świadomości w tym procesie?

3. Jakie są źródła i funkcja ludzkiej moralności?

4. Jakie czynniki decydują o tym, że ludzie postępują zgodnie lub niezgodnie z daną regułą moralną?

5. Jakie są konsekwencje różnic w zakresie moralności dla indywidualnych decyzji i życia społecznego?

Strona przedmiotu
1500-OG-RNWK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poruszenie najbardziej nurtujących kwestii dotyczących relacji nauki i wiary, zarówno z punktu widzenia teologii, jak i współczesnego przyrodoznawstwa i fizyki. W ramach zajęć zostaną również przedstawione źródła konfliktu pomiędzy tymi dziedzinami oraz możliwe drogi dialogu.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-RMGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są poznaniu różnych aspektów religii i mitologii starożytnych Greków i Rzymian.

Strona przedmiotu
1500-OG-RDJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: sytuacja rodziny w świecie współczesnym, zaangażowanie papieża na rzecz rodziny, papieska teologia ciała w oparciu o analizę opisu stworzenia człowieka z Księgo Rodzaju, małżeństwo jako fundament rodziny, społeczna podmiotowość rodziny, jej zadania, zasady społeczne w życiu rodziny, duszpasterstwo rodzin.

Strona przedmiotu
2403-OG-RUS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy oraz umiejętności społecznych niezbędnych w pracy w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-MOC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- komunikacja w zespole pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność.

Dzięki temu zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy i tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
1300-OG-RS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom tradycji praw antycznych związanych z ewolucją współcześnie uznawanych wartości: równości wobec prawa i sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
1202-OG-RzC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych etapów kształtowania się instytucji „rzymskiej cesarzowej” na podstawie wybranych przykładów żon cesarzy z I-III wieku n.e. i wyjaśnienie trudności w interpretacji źródeł starożytnych odnoszących się do tej problematyki. Chronologicznie wykład obejmuje historię Cesarstwa od Oktawiana Augusta do Septymiusza Sewera.

Strona przedmiotu
1600-OG-SP2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seksualność Polaków zmienia się istotnie na przestrzeni lat. Obserwujemy pewne trendy u kobiet i mężczyzn i to w każdej grupie wiekowej. Zmiany dotyczą wieku inicjacji seksualnej, liczby partnerów i częstości stosunków a także satysfakcji z życia seksualnego.

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w Bydgoszczy.

Strona przedmiotu
2500-OG-SSBLM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za posługiwanie się przez człowieka językiem naturalnym oraz przyswajania języka rodzimego przez dziecko, poczynając od momentu narodzin aż do uzyskania przez nie umiejętności komunikacyjnych pozwalających na sprawne porozumienie z otoczeniem w języku ojczystym (wiek wczesnoszkolny). Na wykładzie omawiane są też wybrane zaburzenia rozwoju mowy oraz czynniki warunkujące rozwój mowy i ich wpływ na sprawność komunikacyjną człowieka w późniejszym życiu.

Zajęcia są ubogacone przez wykorzystanie licznych materiałów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych innego typu (m.in. neuroanatomicznego modelu mózgu człowieka).

Strona przedmiotu
1300-OG-SUS-FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3) interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Strona przedmiotu
1300-OG-SUS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Składki na ubezpieczenia społeczne” poświęcony jest problematyce dotyczącej jednego z rodzajów danin publicznych – składkom na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na to, że niemal całe społeczeństwo ma bezpośrednie lub pośrednie związki z problematyką ubezpieczeń społecznych, poznanie podstawowych pojęć, regulacji, instytucji i mechanizmów dotyczących składek jest konieczne do właściwej oceny konsekwencji różnych regulacji z tego zakresu.

Po zakończeniu wykładu student m.in.:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

2) rozróżnia poszczególne rodzaje składek,

3)interpretuje przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) rozwiązuje "problemy" składkowe płatników składek,

5) zna elementy konstrukcyjne składek.

Strona przedmiotu
2800-OG-SLIFE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i zajęć w terenie jest zaprezentowanie osobliwości województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot ma dwudzielny charakter. Na wykładzie zaprezentowana zostanie charakterystyka regionu, jego atrakcje turystyczne oraz przykłady produktów turystycznych, jak również omówiona zostanie strategia marketingu terytorialnego regionu. Na zajęciach terenowych uczestnicy zajęć zapoznają się z przykładami wykorzystania walorów przyrodniczych dla turystyki aktywnej (spływ kajakowy rzeką Drwęcą) oraz z kreowaniem produktów turystyki miejskiej i przemysłowej w Bydgoszczy.

Strona przedmiotu
1500-OG-SBR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie Biblii jako źródła nieustających inspiracji dla współczesnych ludzi – nie tylko wierzących. W ramach zajęć zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące antropologii biblijnej, instytucji małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza motyw miłości między dwojgiem ludzi różnej płci.

Strona przedmiotu
1300-OG-SDI-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jego przedmiotem jest wykazanie różnic istniejących pomiędzy prowadzeniem działalności przez osobę fizyczną indywidualnie, a w innych formach, np. spółki cywilnej. Wnikliwie przedstawione zostaną konstrukcje spółek handlowych funkcjonujących w prawie polskim dla przedstawienia ich specyfiki i odmienności, jak również inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
1300-OG-SRRP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom zagadnień i kontrowersji związanych z relacją państwo-religia. Jak pokazała debata między J. Habermasem a J. Ratzingerem, zrozumienie tej relacji jest istotne dla pojmowania sensu współczesnej demokracji. W ramach zajęć student powinien poznać koncepcje i teorie na temat stosunków między państwem a religią, modele relacji państwo-związki wyznaniowe, a także dysponować wiedzą na temat konsekwencji jakie niesie wybór określonego modelu dla ustroju państwa. Wykład ma pomóc zrozumieć jak pojmowanie znaczenia sfery religijnej wiąże się z określoną formą państwa, a także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób religia może koegzystować z demokracją.

Strona przedmiotu
0600-OG-SdO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodami statystycznymi i interpretacja danych analitycznych.

Strona przedmiotu
1600-OG-SZCSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Nabycie wiedzy z zakresu problematyki stresu i strategii radzenia sobie ze stresem

2. Zapoznanie się z testami badającymi stres

3. Opracowanie własnego profilu wrażliwości na stres i poznanie technik radzenia sobie ze stresem, które

można zastosować zarówno w życiu prywatnych jak i zawodowym

4. Nabycie praktycznych i skutecznych umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach społecznych i

zawodowych

5. Profilaktyka wyczerpania emocjonalnego w pracy zawodowej obciążonej sytuacjami stresogennymi.

Zajęcia bedą odbywać się stacjonarnie w Bydgoszczy.

Strona przedmiotu
2500-OG-SSMENP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest charakterystyce różnych aspektów funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce. Choć mniejszości narodowe i etniczne stanowią mniej niż 5% populacji naszego kraju, ich życie społeczne i kulturowe jest bogate. Podczas zajęć studenci poznają sytuację językową badanych grup, ich problemy społeczne, a także sytuację prawną i stosunki z polską większością

Strona przedmiotu
2400-OG-SARG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony sztuce argumentacji, czyli umiejętności budowania i oceniania poprawnych argumentów. Umiejętność taka jest przydatna w niemal każdej sferze aktywności społecznej, stanowi niezbędny składnik działalności publicznej, naukowej, medialnej, ale także życia codziennego. Na wykładzie uwaga skupiona będzie nie na sile perswazyjnej argumentacji, czyli na jej wymiarze manipulacyjnym, lecz na racjonalności argumentacji, czyli właśnie na jej poprawności. Argument poprawny może mieć bowiem małą siłę perswazyjną i odwrotnie: argument o sporej sile perswazyjnej może być niepoprawny. Na wykładzie dominować będą kwestie teoretyczne, ale zostaną poprzeplatane użytecznymi poradami praktycznymi.

Strona przedmiotu
1402-OG-SzN-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają poznać podstawowe zasady fotografowania i filmowania Natury.

Strona przedmiotu
2600-OG-SPC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat i pasożyty człowieka – nie tylko dla turystów w proponowanym zakresie 15h dedykowany jest studentom różnych kierunków w celu zapoznania ich z tematyką pasożytów o medycznym znaczeniu. W ramach wykładów oprócz prezentacji zagrożeń parazytologicznych obecnych w różnych rejonach świata skonfrontowane zostaną obiegowe informacje o pasożytach z naukową wiedzą o tych organizmach i ich wpływie na zdrowie i życie ludzi.

Zestawienie faktów oraz mitów powtarzanych w środkach przekazu na temat organizmów pasożytniczych pozwoli słuchaczom na świadome podejmowanie decyzji w obliczu potencjalnych i realnych problemów zdrowotnych.

Strona przedmiotu
2400-OG-ŚŚI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zawsze w jakiś sposób rozumiemy już całość naszego doświadczenia i odnosimy się do świata w jakiś, określony sposób. Odniesienie do świata jest podstawową relacją w jakiej człowiek pozostaje od początku do końca swojego życia. Wykład prezentuje naturalne i „fabrykowane” formy światopoglądu oraz odpowiada na pytanie o różnice pomiędzy światopoglądem, światoobrazem i ideologią. Punktem wyjścia (i celem) jest jednak pojęcie świata i jego możliwe sposoby rozumienia: jako całości możliwego doświadczenia, jako struktury określającej sposób bycia człowieka, jako idei rozumu itp.

Strona przedmiotu
1000-OG-ICT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Strona przedmiotu
1300-OG-TFPOS-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien mieć orientację w najbardziej ogólnych mechanizmach prawa ochrony środowiska. Powinien znać aksjologię, ewolucję aksjologii oraz kierunki zmian na przyszłość. Powinien nabyć umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej na określonym poziomie ogólności do konkretnych sytuacji i konkretnych stanów faktycznych. Oczekuje się, aby umiał on zauważyć zasadniczo podstawowe i niezmienialne założenia prawa ochrony środowiska. Powinien znać mechanizmy, iż współczesne regulacje prawne nie dotyczą tego, czy naruszać środowisko poprzez oddziaływanie na nie i pozyskiwanie jego zasobów, ale jak oddziaływać na środowisko. Prawo ochrony środowiska, jak każda dziedzina prawa, zakorzeniona jest w określonych podstawach aksjologicznych. Student powinien nabyć umiejętność dostrzegania wartości, którym prawo ochrony środowiska służy, jak również dostrzegania konfliktu pomiędzy różnymi wartościami i powinien nabyć umiejętność rozwiązywania tych konfliktów.

Strona przedmiotu
0800-OG-TWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Myślą przewodnią tego wykładu niech będzie zdanie prof. Krzysztofa Ernsta, autora książki “Fizyka sportu”: żaden sportowiec nie żałował że uczył się fizyki a fizyk że uprawiał sport. Nasz wykład idzie dalej i prócz samej fizyki i rozumienia jej wykład ten skupi się również na fenomenie społecznym sportu, zmieniającym nasze codzienne zwyczaje (żywienie, rozrywka). Wykład adresowany jest do nie-fizyków, odnajdzie się w nim zarówno student nauk przyrodniczych, matematyk jak i humanista. Gościnnie do prowadzących wykład fizyków (prof. Żuchowski i prof. Karwasz) dołączy socjolog - prof. Dominik Antonowicz.

Strona przedmiotu
2400-OG-TikZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pakietem TikZ służącym do przygotowania grafiki wykorzystywanej w pracach naukowych.

Strona przedmiotu
1500-OG-TAEW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od pierwszych wieków istnienia Kościoła starano się zachować pamięć o miejscach, które były areną wydarzeń biblijnych. Zainteresowanie miejscami ewangelicznymi istnieje praktycznie od chwili narodzin chrześcijaństwa. Następował proces odkrywania, opisywania i zabezpieczania miejsc świętych Palestyny. Ich autentyczność poparta jest świadectwami historycznymi i naukowymi argumentami. Uwaga skupia się na miejscach wspomnianych w Ewangeliach i związanych z działalnością Jezusa Chrystusa.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-TSA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
2403-OG-UŹFwP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dziejów emancypacji kobiet w Polsce od II połowy XIX do połowy wieku XX.

Strona przedmiotu
1300-OG-UHM-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze szczególnymi problemami umów handlowych w kontraktach zagranicznych. Omówione zostaną typowe klauzule kontraktowe oraz praktyki związane z zawieraniem i wykonywaniem takich umów.

Strona przedmiotu
0600-OG-UPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z odkryciami/wynalazkami, których rola w życiu codziennym jest znacząca i niezaprzeczalna. Uwaga zostanie skupiona głównie na „przypadkowych” odkryciach/wynalazkach, których nierzadko dokonano w dramatycznych okolicznościach. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynującego wpływu „przypadkowości” na rozwój cywilizacji ludzkiej, rozwój pełen „ślepych uliczek” oraz „katastrof”. Jak się okazuje „uczenie się na błędach” niesie też pozytywne aspekty. Zostaną także przedstawione przykłady „pecha”, dzięki któremu wybitne uczone oraz uczeni zostali zapomniani. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na tle epoki, której dotyczą. Duży nacisk zostanie położony też na podstawy naukowe badanych zagadnień.

Strona przedmiotu
1202-OG-K-WŚ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje zagadnienia związane z genezą, kształtowaniem się i organizacją państw położonych we wschodniej strefie Morza Bałtyckiego. Ukazuje przebieg procesów społecznych, gospodarczych oraz związanych z rozwojem wierzeń.

Strona przedmiotu
2600-OG-WTCZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omówi obecne w żywności związki chemiczne, które mogą wpływać na zdrowie człowieka. Omówione zostaną różne klasy ksenobiotyków. Studenci będą krytycznie interpretować dane ze źródeł naukowych i popularnych mediów.

Strona przedmiotu
1400-OG-W3D-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z możliwościami programu komputerowego Autodesk 3D Studio Max i wykorzystanie tych umiejętności w procesie wizualizacji architektury w 3D.

Strona przedmiotu
1100-OG-WFKpK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu ,,Własna firma- krok po kroku’’ jest zapoznanie studentów z procedurami zakładania działalności gospodarczej. Treści prezentowane na przedmiocie pozwolą wykształcić umiejętność utworzenia własnej firmy i jej rozwoju.

Strona przedmiotu
2400-OG-WZHPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony wnioskowaniom zawodnym, swoistym meandrom myślenia, bezdrożom, na które zbacza nasz refleksyjny umysł. Prowadzi na nie wiele ścieżek: 1) automatyzm lub przyzwyczajenie (mechanizmy psychologiczne, m.in. heurystyki), 2) trudności pojęciowe lub zwodniczość intuicji (paradoksy, antynomie), 3) nieostrożność lub ignorancja (sofizmaty rozumiane jako nieświadome błędy argumentacyjne), 4) sofistyka lub wyrafinowanie (sofizmaty rozumiane jako świadome błędy argumentacyjne o intencji perswazyjnej). Wykład stanowi szerokie, gdyż interdyscyplinarne, omówienie tych ścieżek, osadzone w ogólnych, przystępnie przedstawionych ramach teoretycznych, głównie psychologicznych – koncepcja dwóch systemów myślenia: szybkiego (automatycznego, peryferyjnego, nieświadomego, niewymagającego wysiłku ani skupienia uwagi) oraz wolnego (analitycznego, centralnego, świadomego, wymagającego wysiłku, skupienia uwagi).

Strona przedmiotu
2500-OG-K-WKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii europejskiej kultury muzycznej w XX i XXI wieku. Poszczególne zagadnienia dotyczące rozwoju teorii, koncepcji, ośrodków, szkół i stylów muzycznych ukazywane są w kontekście specyfiki kulturowej każdej epoki, z uwzględnieniem różnic w zakresie tradycji narodowej, historii społecznej, artystycznej. religijnej, politycznej, a także antropologii kultury.

Strona przedmiotu
1400-OG-WSzA-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma celu zapoznanie uczestników z wybranymi zjawiskami podejmowanymi we współczesnej sztuce krajów Afryki Subsaharyskiej (oraz artystów stamtąd pochodzących tworzących poza granicami krajów), dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu, globalizacji. Za pośrednictwem metod dydaktycznych podjęta zostanie próba przełamania stereotypów, które utrwaliły wyobrażenie o Afryce jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej. Prezentując wybrane zagadnienia społeczne znajdujące oddźwięk w sztuce współczesnej, podjęta zostanie dyskusja nad celami i rolą działań artystycznych służących przełamywaniu barier i uprzedzeń, także przez ukazanie kontrastu między sztuką afrykańską a zjawiskami społecznymi także w Polsce oraz poszukiwanie uniwersaliów; podjęta zostanie dyskusja o stereotypach kulturowych, w celu wyrobienia postaw tolerancji społecznej, zachowań proekologicznych, otwarcia na dorobek kultur pozaeuropejskich, świadomości ras i kultur.

Strona przedmiotu
0600-OG-BioWZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wytwarzania materiałów przeznaczonych dla potrzeb medycznych, charakterystyki ich struktury, a także wyboru odpowiednich badań, np. materiałowych, fizykochemicznych, biologicznych. Szczególnie ważnym elementem wykładu będzie omówienie problemów związanych z zależnością struktury i właściwości fizykochemicznych wytwarzanych biomateriałów, a ich aktywnością biologiczną. Omówione zostaną również problemy związane z perspektywami rozwoju biomateriałów oraz ich wykorzystania w medycynie.

Strona przedmiotu
0800-OG-WDW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

każdy z pięciu wykładowców astronomii omówi jeden z bloków tematycznych, powiązanych z prowadzonymi przez niego badaniami:

Ziemia i sfera niebieska, Układ Słoneczny

Słońce i gwiazdy

Pozasłoneczne układy planetarne, poszukiwanie życia pozaziemskiego

Obserwacje od fal radiowych do gamma

Droga Mleczna, galaktyki, struktura Wszechświata

Strona przedmiotu
2600-OG-WOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy biologicznej o tym, co i w jaki sposób umożliwia nam wrodzoną skłonność do rozmnażania, co jest podstawą naszego istnienia. Zakres i sposób podawanej wiedzy umożliwia jej zrozumienie nie tylko studentom kierunków biologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów kształcenia. W trakcie wykładów, wiedza popularnonaukowa jest poddana konfrontacji z rzetelną wiedzą naukową. Możliwe są dyskusje, podczas których studenci mają okazję do skonfrontowania własnych poglądów w odniesieniu do faktów naukowych, przy czym wartość nadrzędna jest jasno sprecyzowana – jest nią biologia.

Głównym założeniem wykładu jest to, aby każdy biorący w nim udział student, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju człowieka, zainteresowania naukowe, czy światopogląd i związane z nim normy etyczne, potrafił rozróżnić trzy podstawowe kwestie: wiedza, wiara i mit.

Strona przedmiotu
0600-OG-WoW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z jednym najważniejszych związków chemicznych występujących na Ziemi. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynujących właściwości wody od Wielkiego Wybuchu, aż do dnia dzisiejszego. Zostaną także przedstawione unikatowe właściwości wody i jej znaczenie dla otaczającej przyrody. Omówione zostaną także techniki badania właściwości wody oraz jej pozytywne/negatywne znaczenie w technologii i przemyśle. W końcowej części wykładu zostaną podjęte kontrowersyjne tematy, takie jak „żywa woda, „woda plazmowana”, „pamięć wody”, czy „homeopatia”.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-WP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
1100-OG-ZarzWlKar brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem kariery zawodowej w perspektywie całożyciowego procesu podejmowania decyzji. Jego celem jest poznanie wymagań współczesnego rynku pracy, zdiagnozowanie i uświadomienie uczestnikom ich potencjału w zakresie kompetencji osobistych, merytorycznych i społecznych, poznanie skutecznych narzędzi zarządzania karierą. Zajęcia przygotowują studentów do dobrego startu na rynku pracy.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-ZZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności liderskie niezbędne do efektywnego zarządzania projektem i zespołem. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli rozwijać szereg kompetencji: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności. Wszystkie te aspekty będą rozwijane w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży, często na stanowiskach menadżerskich.

Strona przedmiotu
1710-OG-ZNNI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia związane z dziedziną nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania różnego rodzaju nanostruktur (jak nanocząstki nieorganiczne czy materiały węglowe) w farmacji i kosmetologii.

Strona przedmiotu
0800-OG-ZDONA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poznanie najważniejszych odkryć fizyki XX i XXI wieku, oraz ich licznych zastosowań; w medycynie, naukach o Ziemi, kosmologii, chemii. Omówione zostaną, w poszczególnych tematach: i) przesłanki odkrycia, ii) droga rozwojowa, iii) sylwetki odkrywców, iv) sens fizyczny i uproszczony opis matematyczny, v) zastosowania praktyczne, vi) możliwe dalsze linie rozwojowe nauk przyrodniczych w kontekście zastosowań fizyki.

Korzystamy z osiągnięć fizyki współczesnej w każdej chwili - konsultując informacje w internecie, włączając i-phone, podgrzewając potrawy w kuchence mikrofalowej. Warto wiedzieć, jak efektywnie te urządzenia wykorzystywać. To jest główny cel wykładu - zapewnić słuchaczom komfort rozumienia współczesnej techniki.

Wykład jest oparty na projekcie UE "Physics is Fun" prof. G. Karwasza, licznych artykułach popularno-naukowych i stronach internetowych autora, oraz książce G. Karwasz "Toruński po-ręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna"

Strona przedmiotu
1800-OG-ZIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia odgrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnym postrzeganiu problemów związanych ze zdrowiem i jego ochroną. W ramach wykładu studenci zapoznają się z treściami, które pozwolą im zrozumieć: dlaczego do lekarzy czekamy w długich kolejkach; jak ważna dla naszego zdrowia jest medycyna; ile wydajemy na leczenie i czy wydając więcej bylibyśmy zdrowsi.

Strona przedmiotu
2400-OG-ZKMA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład koncentruje się na wyzwaniu katastrofy klimatycznej i analizie retoryki debaty na temat planaetarnego kryzysu środowiskowego (antropocenu). Dlaczego zmiana klimatyczna to największe wyzwanie egzystencjalne XXI stulecia? Jakie będą konsekwencje destabilizacji hydrosfery, utraty żyznych gleb i wielkiego szóstego wymierania? Jak przeprowadzić bojkot marazmu i denializmu? Jak powinna wyglądać klimatyczna korekta kapitalizmu? Co nowego oferuje nam ekologiczna ekonomia dewzrostu? Wykład został przygotowany jako wprowadzenie dla studentów różnych kierunków.

Strona przedmiotu
1202-OG-ZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z pojęciem geopolityki i procesów geopolitycznych zachodzących na świecie w przeszłości i współcześnie. Na tym tle zaprezentowane będzie miejsce Polski i wpływ jaki na jej losy w ujęciu historycznym i obecnie miało położenie i układ sił w regionie i na świecie.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)