Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
2600-OG-WOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy biologicznej o tym, co i w jaki sposób umożliwia nam wrodzoną skłonność do rozmnażania, co jest podstawą naszego istnienia. Zakres i sposób podawanej wiedzy umożliwia jej zrozumienie nie tylko studentom kierunków biologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów kształcenia. W trakcie wykładów, wiedza popularnonaukowa jest poddana konfrontacji z rzetelną wiedzą naukową. Możliwe są dyskusje, podczas których studenci mają okazję do skonfrontowania własnych poglądów w odniesieniu do faktów naukowych, przy czym wartość nadrzędna jest jasno sprecyzowana – jest nią biologia.

Głównym założeniem wykładu jest to, aby każdy biorący w nim udział student, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju człowieka, zainteresowania naukowe, czy światopogląd i związane z nim normy etyczne, potrafił rozróżnić trzy podstawowe kwestie: wiedza, wiara i mit.

Strona przedmiotu
0600-OG-WoW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z jednym najważniejszych związków chemicznych występujących na Ziemi. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynujących właściwości wody od Wielkiego Wybuchu, aż do dnia dzisiejszego. Zostaną także przedstawione unikatowe właściwości wody i jej znaczenie dla otaczającej przyrody. Omówione zostaną także techniki badania właściwości wody oraz jej pozytywne/negatywne znaczenie w technologii i przemyśle. W końcowej części wykładu zostaną podjęte kontrowersyjne tematy, takie jak „żywa woda, „woda plazmowana”, „pamięć wody”, czy „homeopatia”.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-WP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
1100-OG-ZarzWlKar brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem kariery zawodowej w perspektywie całożyciowego procesu podejmowania decyzji. Jego celem jest poznanie wymagań współczesnego rynku pracy, zdiagnozowanie i uświadomienie uczestnikom ich potencjału w zakresie kompetencji osobistych, merytorycznych i społecznych, poznanie skutecznych narzędzi zarządzania karierą. Zajęcia przygotowują studentów do dobrego startu na rynku pracy.

Strona przedmiotu
9000-OG-BK-RK-ZZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności liderskie niezbędne do efektywnego zarządzania projektem i zespołem. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli rozwijać szereg kompetencji: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności. Wszystkie te aspekty będą rozwijane w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży, często na stanowiskach menadżerskich.

Strona przedmiotu
1710-OG-ZNNI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia związane z dziedziną nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania różnego rodzaju nanostruktur (jak nanocząstki nieorganiczne czy materiały węglowe) w farmacji i kosmetologii.

Strona przedmiotu
0800-OG-ZDONA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poznanie najważniejszych odkryć fizyki XX i XXI wieku, oraz ich licznych zastosowań; w medycynie, naukach o Ziemi, kosmologii, chemii. Omówione zostaną, w poszczególnych tematach: i) przesłanki odkrycia, ii) droga rozwojowa, iii) sylwetki odkrywców, iv) sens fizyczny i uproszczony opis matematyczny, v) zastosowania praktyczne, vi) możliwe dalsze linie rozwojowe nauk przyrodniczych w kontekście zastosowań fizyki.

Korzystamy z osiągnięć fizyki współczesnej w każdej chwili - konsultując informacje w internecie, włączając i-phone, podgrzewając potrawy w kuchence mikrofalowej. Warto wiedzieć, jak efektywnie te urządzenia wykorzystywać. To jest główny cel wykładu - zapewnić słuchaczom komfort rozumienia współczesnej techniki.

Wykład jest oparty na projekcie UE "Physics is Fun" prof. G. Karwasza, licznych artykułach popularno-naukowych i stronach internetowych autora, oraz książce G. Karwasz "Toruński po-ręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna"

Strona przedmiotu
1800-OG-ZIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia odgrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnym postrzeganiu problemów związanych ze zdrowiem i jego ochroną. W ramach wykładu studenci zapoznają się z treściami, które pozwolą im zrozumieć: dlaczego do lekarzy czekamy w długich kolejkach; jak ważna dla naszego zdrowia jest medycyna; ile wydajemy na leczenie i czy wydając więcej bylibyśmy zdrowsi.

Strona przedmiotu
2400-OG-ZKMA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład koncentruje się na wyzwaniu katastrofy klimatycznej i analizie retoryki debaty na temat planaetarnego kryzysu środowiskowego (antropocenu). Dlaczego zmiana klimatyczna to największe wyzwanie egzystencjalne XXI stulecia? Jakie będą konsekwencje destabilizacji hydrosfery, utraty żyznych gleb i wielkiego szóstego wymierania? Jak przeprowadzić bojkot marazmu i denializmu? Jak powinna wyglądać klimatyczna korekta kapitalizmu? Co nowego oferuje nam ekologiczna ekonomia dewzrostu? Wykład został przygotowany jako wprowadzenie dla studentów różnych kierunków.

Strona przedmiotu
1202-OG-ZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z pojęciem geopolityki i procesów geopolitycznych zachodzących na świecie w przeszłości i współcześnie. Na tym tle zaprezentowane będzie miejsce Polski i wpływ jaki na jej losy w ujęciu historycznym i obecnie miało położenie i układ sił w regionie i na świecie.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)