Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia sem. letniego 2022/23L - WFAiIS 0851-2022/23L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23 2022/23L
0800-PRAKTNAUCZ-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studencka praktyka przedmiotowo-metodyczna stanowi integralną część kształcenia nauczycielskiego studentów, którzy zamierzają uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki. Celem praktyki jest praktyczne poznanie przez studenta pracy nauczyciela fizyki oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

Strona przedmiotu
0800-ADSERW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działaniem, funkcjami i wbudowanymi narzędziami administracyjnymi serwerowego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Zajęcia prowadzone będą na przykładzie najnowszej jego wersji, czyli Windows Server 2019. Zdobyte umiejętności pozwolą na sprawne zarządzanie i konfigurację maszyn serwerowych zarządzanych przez systemy 
z rodziny Windows Server (nie tylko w jego najnowszej wersji).

Strona przedmiotu
0800-ALGEB2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni liniowych i euklidesowych.

Strona przedmiotu
0800-ALGKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza zagadnienie reprezentacji informacji na poziomie kwantowym i omawia podstawowe algorytmy kwantowe oraz analizę ich złożoności obliczeniowej w porównaniu z odpowiednikami klasycznymi.

Strona przedmiotu
0800-ANMAT2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu obejmuje definicje, własności i podstawowe twierdzenia dotyczące funkcji zmiennej zespolonej, całek wielokrotnych, transformat Fouriera i Laplace’a oraz szeregów trygonometrycznych. Ćwiczenia mają na celu nabycie umiejętności obliczania prostych całek wielokrotnych, wyznaczania transformat dla prostych funkcji oraz wykorzystywania ich własności przy wyznaczaniu transformat bardziej złożonych funkcji.

Strona przedmiotu
0800-ANALIZAR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 2, dodatkowo rozszerzone zostają zagadnienia przedstawiane na zajęciach dla kierunków fizyka, fizyka techniczna oraz astronomia.

Strona przedmiotu
0800-ANSYG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Analiza sygnałów" obejmuje omówienie podstaw matematycznych

wybranych metod analizy i przetwarzania sygnałów znajdujących

zastosowanie w informatyce stosowanej. Z uwagi na sposób przedstawienia

danych w literaturze, omówione zostaną wybrane metody dekompozycji

macierzy, tensorów i szeregów czasowych na składowe. Omówiona zostanie

również wielość możliwych reprezentacji sygnału, zarówno ze względu na

dziedzinę reprezentacji (np., czas, częstotliwość, przestrzeń) jak i na

sposób reprezentacji w danej dziedzinie zależny od wyboru słownika

(m.in., transformata Fouriera, analiza falkowa, analiza EMD, ICA). Sięgniemy

również do najnowocześniejszych metod reprezentacji sygnału, w

szczególności reprezentacji rzadkiej sygnału. Wskazane zostaną

zastosowania omawianych metod, z naciskiem na informatykę stosowaną i

neuroinformatykę.

Strona przedmiotu
0800-ASTROFIZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

drugi z dwóch wykładów poświęconych przeglądowi całej astrofizyki,

obejmuje zagadnienia związane z procesami powstawania gwiazd o masie od 0.1 do 50 mas Słońca, produkcji pierwiastków i energii, transportu energii we wnętrzu gwiazdy, atmosfery gwiazdowe, opis właściwości i głównych procesów fizycznych w gromadach gwiazdowych, Galaktyce, galaktykach normalnych i aktywnych oraz gromad galaktyk, elementarne pojęcia z zakresu kosmologii

Strona przedmiotu
0800-ASWEN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu omawiane są zaganiania związane z emisją źródeł astronomicznych w zakresie wysokich energii. Omawiane są instrumenty i metody pomiarowe oraz procesy fizyczne prowadzące do emisji X i gamma.

Strona przedmiotu
0800-ASKLA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy Astronomia klasyczna dotyczy podstaw astronomii fundamentalnej. Obejmuje pojęcia układów współrzędnych astronomicznych i ich transformacji, jakościowego oraz matematycznego opisu położenia obiektów na niebie oraz zjawisk, jakie należy uwzględnić w analizie ich obserwacji. Omawiany jest ruch gwiazd i Słońca na niebie, skale i rachuba czasu w ujęciu astronomicznym, miejsce obserwatora w przestrzeni (na Ziemi jako bryle i na orbicie wokół Słońca); efekty zaburzające obserwacje pozycji w różnych układach odniesienia, jak refrakcja, paralaksa, aberracja, precesja i nutacja. Wykład zawiera elementy rachunkowe o charakterze praktycznym,w tym wprowadzenie do narzędzi obliczeniowych (wirtualnych planetariów), języka skryptowego Python i pakietów numerycznych w tym systemie programowania.

Strona przedmiotu
0800-ASTROB2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drugi wykład z cyklu astronomii obserwacyjnej. Obejmuje zagadnienia zawiązane ze specyfiką badawczą radioastronomii. Omawiane są zasady działania instrumentów radiowych, techniki odbioru emisji radiowej, metody przetwarzania i prezentacji wyników obserwacji oraz fizyczne podstawy mechanizmów promieniowania w zakresie fal radiowych. Dokonany jest przegląd najważniejszych faktów obserwacyjnych i ich znaczenia dla współczesnej astrofizyki i kosmologii.

Laboratorium: poznanie budowy i działania radioteleskopu oraz podstawowych metod obserwacji astronomicznych, jak i tematyki badań prowadzonych w Katedrze Radioastronomii IA UMK. Student nabywa umiejętności obsługi radioteleskopu 32m oraz wykonuje określoną liczbę ćwiczeń obejmujących elementarne pomiary kalibracyjne i obserwacje niektórych obiektów astronomicznych, zależnie od możliwości prowadzenia obserwacji. Wyniki testów i obserwacji student podsumowuje w raporcie opisującym przebieg obserwacji, wyniki oraz ich dyskusję.

Strona przedmiotu
0800-BAZY1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium ma na celu wykształcenie umiejętności modelowania związków encji, implementacji baz danych opartych na modelu relacyjnym, posługiwania się językiem SQL oraz wykorzystywaniem systemów obiektowo-relacyjnego mapowania..

Strona przedmiotu
0800-BIOFIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oś tematyczna wykładu:

"Biofizyczne podstawy transportu i przesyłania sygnałów w organizmach żywych."

Strona przedmiotu
0800-BEGAL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchacza z podstawową wiedzą dotyczącą budowy, dynamiki oraz własności obserwacyjnych, klasyfikacji, ewolucji oraz modelowania galaktyk.

Strona przedmiotu
0800-AR2CSWIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami systemów wizyjnych oraz przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Materiał zostanie podzielony na następujące bloki tematyczne:

A. Wprowadzenie do systemów wizyjnych

B. Przetwarzanie obrazów: obraz cyfrowy, punktowe metody przetwarzania obrazów, kontekstowe metody przetwarzania obrazów, geometryczne przekształcenia obrazów

C. Analiza i rozpoznawanie obrazów: wyznaczanie cech obrazów, analiza cech, klasyfikacja

D. Rodzaje systemów wizyjnych: systemy w biomedycynie, obserwacji lotniczej i satelitarnej, przemysłowe, nadzoru i bezpieczeństwa, inne rodzaje systemów.

Strona przedmiotu
0800-DOBAZYD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia labolatoryjne z zakresu Dokumentowych Baz Danych, przeprowadzone głównie w oparciu o bazę RavenDB ( https://ravendb.net/ ). Kurs prowadzony jest przez pracowników firmy zajmującą się rozwojem tego systemu bazodanowego.

Strona przedmiotu
0800-DYDFIW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

O ile dydaktyka fizyki jest przedmiotem prowadzonym na wielu polskich uczelniach, nauczyciele fizyki wykazują słabą znajomość najnowszych osiągnięć fizyki, astronomii, kosmologii, biofizyki.

Celem wykładu jest zapełnienie tej luki, oraz dostarczenie potencjalnym nauczycielom umiejętności prostego wyjaśniania zagadnień dość trudnych.

Strona przedmiotu
0800-DYKOGNI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie do nowoczesnych, interaktywnych i interdyscyplinarnych metod dydaktycznych, wykorzystujących uprzednią wiedzę uczniów, zasoby internetowe oraz proste doświadczenia i pokazy, również ad-hoc. Zadaniem wykładu jest wykształcenie przeświadczenia studenta (przyszłego nauczyciela), że wybrany zawód jest pasjonujący, społecznie odpowiedzialny, oraz że student potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach pedagogicznych.

Na przykładzie fizyki zostaną omówione zagadnienia interdyscyplinarne, oraz wskazane metodologie.

Strona przedmiotu
0800-ELINKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zbiory stanów klasycznych i kwantowych, qubity i kula Blocha.

Zasada nieoznaczoności, sformułowanie Maasen-Uffink. Bazy wzajemnie nieobciążone.

Mechanika kwantowa układów złożonych i otwartych. Twierdzenia o podnoszeniu. Teoria kanałów kwantowych i pomiarów uogólnionych. SIC POVMy. Układy optyczne w dziedzinie polaryzacji. Twierdzenie o nieklonowaniu, protokóœ BB84. Przestrzeń parametrów ukrytych, Nierówności Bella, niesygnałowanie. Teleportacja kwantowa, lokalne filtracje. Miary splątania, kryteria splątania. Algorytm Shora faktoryzacji.

Strona przedmiotu
0800-ELEGRUP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza podstawowe pojęcia z teorii grup skończonych i grup Liego oraz ich reprezentacji. Obie kategorie grup znajdują ważne zastosowania w fizyce. Kluczowym zagadnieniem jest teoria reprezentacji, która pozwala "reprezentować" elementy grupy przez operatory liniowe działające w pewnej przestrzeni liniowej (np. przestrzeni Hilberta).

Grupy skończone analizowane są na przykładzie grupy permutacji. Ponieważ każda grupa skończona jest podgrupą grupy permutacji, przykład ten pozwala w pełni zaprezentować elementy teorii reprezentacji dla grup skończonych.

Wykład w detaliczny sposób analizuje dwie ważne grupy Liego: grupę obrotów SO(3) oraz grupę unitarną SU(2). Podaje pełna klasyfikację unitarnych reprezentacji nieredukowalnych.

Istotnym elementem w teorii grup ciągłych jest pojęcie algebry Liego. Pokazuję detaliczna analizę algebr su(2) =so(3) oraz so(2,1).

Na zakończenie analizuję grupy Lorentza oraz Poincare.

Strona przedmiotu
0800-FAM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej budowy atomów i cząsteczek, struktury ich poziomów energetycznych oraz widm absorpcyjnych i emisyjnych, oraz przedstawienie podstaw spektroskopii atomowej i molekularnej jako narzędzia do badania struktury i widm atomów i cząsteczek.

Strona przedmiotu
0800-FCST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi akademicki kurs z podstaw fizyki ciała stałego, podczas którego studenci poznają najważniejsze zagadnienia z tej gałęzi fizyki współczesnej. Oprócz strony teoretycznej poszczególnych zagadnień przedstawione zostają też najważniejsze zastosowania praktyczne.

Strona przedmiotu
0800-FIZINF-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przeprowadzenia studenta przez kilka zagadnień fizyki klasycznej zgodnie ze schematem:

- postawienie problemu i przedstawienie kryjącej się za nim idei fizycznej

- równanie

- rozwiązanie analityczne dla prostych przypadków

- metoda numeryczna rozwiązywania równania w ogólnym przypadku

- pokaz doświadczeń + konkurs na porównanie zgodności wyników eksperymentalnych z obliczonymi numerycznie i analitycznie

Kontekstem dla wykładu są gry oparte na fizyce (czyli niemal wszystkie współczesne).

Strona przedmiotu
0800-FZLAS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu:

- fizyki laserów, działania poszczególnych typów laserów,

- właściwości światła laserowego,

- nowoczesnej optyki, w tym elementów optyki nieliniowej,

- materiałów i układów optyki laserowej,

- wybranych zastosowań laserów,

- wskazanie kryteriów wyboru określonego typu lasera do określonych zadań.

Wykład wspomagany jest prezentacjami w Power Point. Szczegółowe wyjaśnienia są przeprowadzane klasycznie, na tablicy. Studenci mają prawo żądać wyjaśnień w trakcie wykładu. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań związanych z wykładem.

Strona przedmiotu
0800-FIZKW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z fizyki kwantowej II jest:

• przedstawienie podstawowych zastosowań formalizmu mechaniki kwantowej do przybliżonego opisu rzeczywistych układów wielocząstkowych takich jak atomy, cząsteczki i ciało stałe

• prezentacja najprostszych przybliżonych metod badań układów atomowo-molekularnych.

• uświadomienie komplikacji, które pojawiają się przy kwantowo- mechanicznym opisie wielu ciał.

W celu zrozumienia treści wykładu i swobodnego operowania pojęciami na ćwiczeniach konieczna jest znajomość materiału zawartego w ramach wykładu fizyka kwantowa I.

Strona przedmiotu
0800-FOG3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią trzecią z czterech części cyklu "Fizyka ogólna" i poświęcony są wybranym zagadnieniom fizyki drgań i fal oraz optyki geometrycznej i falowej. Rozpoczynają się od opisu ruchu harmonicznego z uwzględnieniem drgań mechanicznych (w tym tłumionych i wymuszonych) i elektrycznych. Kolejnym zagadnieniem są fale, kolejno: mechaniczne (wraz z dyfrakcją i interferencją), akustyczne i elektromagnetyczne. Omówienie tych ostatnich, rozbudowane o elementy fizyki relatywistycznej, pozwala przejść do głównego obiektu zainteresowania zajęć. Jest nim światło, przedstawione zarówno za pomocą narzędzi optyki geometrycznej (podstawowe prawa, elementy i układy optyczne), jak i od strony optyki falowej (dyfrakcja, interferencja, polaryzacja).

Strona przedmiotu
0800-FOG4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs "Fizyka ogólna 4 - fizyka materii" stanowi czwartą część kursu omawiającego podstawy fizyki. Omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące struktury materii opisywane w języku fizyki klasycznej (fenomenologicznej), statystycznej i kwantowej. Studenci poznają podstawowe pojęcia dotyczące fizyki ośrodków ciągłych, termodynamiki i fizyki statystycznej, fizyki kwantowej, jądrowej i cząstek elementarnych. Zajęcia zapoznają studenta z metodami analizy własności materii, w szczególności z rolą obserwacji i eksperymentu, z istotą tworzenia modelu badanego zjawiska, oraz znaczeniem formułowania ogólnych wniosków (praw).

Strona przedmiotu
0800-FAR-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu obejmuje podstawowe zjawiska oraz prawa fizyczne z zakresu termodynamiki oraz elektryczności i magnetyzmu . Ćwiczenia mają na celu nabycie umiejętności wykorzystania poznanych praw i modeli do rozwiązywania problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
0800-FUPL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje metody poszukiwań planet pozasłonecznych. Zapoznaje sie z teorią powstawania i ewolucji układów planetarnych.

Strona przedmiotu
0800-3D-OGL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest OpenGL, czyli popularny interfejs programistyczny służący do tworzenia aplikacji z grafiką 3D.

W ostatnich latach został on całkowicie zreformowany w efekcie czego większość książek i materiałów na jego temat stała się nieaktualna. Kurs adresowany jest zarówno dla początkujących programistów grafiki 3D jak i dla tych którzy chcieliby "przesiąść się" na nową wersję OpenGL'a.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)