Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia sem. zimowego 2022/23Z - WFAiIS 0851-2022/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
0800-PA-AMATH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-AR2APD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych. Celem wykładu jest przedstawienie problemów występujących podczas całego procesu pozyskiwania i przetwarzania. Wykład obejmuje 30 godzin na którym przedstawiane są i porównywane poszczególne rozwiązania.

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej. Przeprowadzane są na komputerach wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na zbudowanie modelu układu oraz analizę zachowań. Zajęcia obejmują 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
0800-ALGEB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Algebra 1 stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu algebry ze szczególnym uwzględnieniem tych problemów, które są potrzebne w dalszym toku studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych przez WFAiIS. Wiedza ta jest wykorzystywana w ramach innych przedmiotów prezentujących podstawy fizyki i astronomii, a także automatyki i metod numerycznych.

Strona przedmiotu
0800-ALGOSD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia szereg zagadnień dotyczących różnych sposobów reprezentacji danych, konstrukcji algorytmów i analizę wybranych algorytmów. Prezentowane są także zagadnienia związane ze złożonością obliczeniową i ich analizą.

Strona przedmiotu
0800-ALGOR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl zajęć (wykład, ćwiczenia i laboratorium) poświęcone bardziej zaawansowanej części algorytmów ale także struktur danych.

Poruszane są też ważne aspekty związane ze złożonością obliczeniową.

Strona przedmiotu
0800-ALGLICZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Sito Eratostenesa

2. Liczby pierwsze Gaussa i Eisensteina

3. Algorytm Euklidesa, równanie Bezout

4. Algorytmy rozkładu na czynniki pierwsze

5. Algorytmy sprawdzania pierwszości

6. Algorytm szybkiego potęgowania

7. Algorytmy wyznaczania logarytmu dyskretnego

8. Kryptosystem El-Gamal i RSA

9. Kryptoanaliza przez analizę częstości

10. Wykonywanie działań na krzywych eliptycznych

11. Kryptosystem El-Gamal na krzywych eliptycznych

Strona przedmiotu
0800-COMSPEC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składać będzie się z trzech części:

- w części prowadzonej przez dr hab. Bogusławską zapoznamy się wstępnie z najważniejszymi metodami współczesnej teorii układów wielooelektronowych (teoria HF, DFT) (5 h)

- w części prowadzonej przez dr hab. Żuchowskiego omówione zostaną szczegółowo istotne wyprowadzenia, takie jak, metoda drugiej kwantyzacji, rachunek zaburzeń, teoria CC) (10 h)

- w części prowadzonej przez dr hab. Tecmera będą praktyczne ćwiczenia komputerowe które omawiają powyższe metody (45 h)

Strona przedmiotu
0800-ANMAT1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej potrzebne w dalszym toku studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych przez WFAiIS. Główny nacisk położony jest na te zagadnienia, które są istotne dla zrozumienia zagadnień omawianych w ramach przedmiotów prezentujących podstawy fizyki, astronomii, automatyki i metod numerycznych. Istotą przedmiotu jest intuicyjna prezentacja koncepcji matematycznych i oraz metod realizacji wybranych operacji matematycznych, zwłaszcza rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

Strona przedmiotu
0800-ANALIZAR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 1.

Strona przedmiotu
0800-ASCHEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówiona zostanie historia badań procesów chemicznych w przestrzeni kosmicznej oraz ewolucja fizyko-chemiczna w kosmosie prowadząca od powstania pierwszych pierwiastków do powstawania złożonych cząsteczek. Poprzez własną pracę z fachową literaturą student pozna też najnowsze wyniki badań z kluczowych instrumentów, np. uzyskane interferometrem ALMA.

Strona przedmiotu
0800-PA-ASCHEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-ASTROFIZ1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

pierwszy z dwóch przedmiotów poświęconych przeglądowi całej astrofizyki, obejmuje zagadnienia fizyczne związane z budową i ewolucją układu słonecznego, zrozumienie procesów zachodzących przy tworzeniu planet i Słońca, procesów zachodzących w atmosferze i wnętrzu Słońca

Strona przedmiotu
0800-ASTROB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszy kurs z serii Astronomia obserwacyjna poświęcony historii, metodologii i technice prowadzenia obserwacji astronomicznych w widzialnym zakresie widma elektromagnetycznego. Szczególny nacisk kładzie się na opis metod fotometrycznej i spektroskopowej oraz na ich znaczeniu dla astrofizyki gwiazdowej. W ramach laboratorium prezentowane są techniki obserwacyjne z wykorzystaniem instrumentarium optycznego Centrum Astronomii UMK.

Strona przedmiotu
0800-ASTROG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia podstawowe zagadnienia astronomii. Przeznaczony jest dla studentów astronomii, fizyki i innych kierunków.

Strona przedmiotu
0800-ASPOGAL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ten obejmuje szeroką klasę problemów związanych z obiektami wypełniającymi Wszechświat jako całość. Prezentuje on tzw. punkt widzenia obserwatora, a więc nacisk położony jest na zagadnienia klasyfikacji obiektów według ich własności i omówienie własności poszczególnych klas. Główna idea całego wykładu jest taka, aby przedstawić ewolucję Wszechświata w ujęciu całościowym, oraz omówić obecnie najważniejsze tematy badawcze zawarte w szeroko rozumianej tematyce Astronomii Pozagalaktycznej.

Strona przedmiotu
0800-BAZY2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i technologiami niezbędnymi do projektowania, implementowania i wykorzystywania systemu bazy danych, w szczególności z:

- funkcjami i strukturą systemów baz danych

- relacyjnym modelem danych oraz relacyjnymi bazami danych.

- językiem zapytań do relacyjnych baz danych

- projektowaniem baz danych

- programowaniem serwerów baz danych

Wymagania: Zaliczone Systemy operacyjne, Algorytmy i struktury danych oraz Sieci komputerowe

Strona przedmiotu
0800-BIOINMO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom algorytmów stosowanych w bioinformatyce. Dowiedzą się oni, do czego potrzebne są bazy danych w genetyce i jakie jest ich praktyczne zastosowanie. Zostaną także wprowadzeni do tematyki komputerowych symulacji dynamiki białek i projektowania leków.

Strona przedmiotu
0800-BEGW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe procesy zachodzące we wnętrzach gwiazd oraz schemat ewolucji gwiazdy pojedynczej w zależności od jej masy.

Strona przedmiotu
0800-CATVAS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the basics of the theory of cataclysmic variable stars from photometric and spectroscopic observations to evolution and up-to-date models.

Strona przedmiotu
0800-PA-CELMECH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-CUDA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

NVIDIA wprowadziła technologię CUDA umożliwiającą wykorzystanie procesorów graficznych do prowadzenia równoległych obliczeń ogólnego przeznaczenia na procesorach graficznych. Celem kursu jest wprowadzenie do programowania procesorów graficznych w języku CUDA C.

Strona przedmiotu
0800-PA-ELFIELD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-ELDKLAS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje wielkości opisujących pole elektromagnetyczne oraz jego żródła. Równania Maxwella w postaci całkowej oraz różniczkowej. Nieciągłości pola. Metody rozwiązywania równań Maxwella. Relatywistyczne sformułowanie elektrodynamiki. Modele czasoprzestrzeni. Teoria potencjału. Teoria promieniowania.

Strona przedmiotu
0800-ELEMAG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest uzupełnienie wiadomości dotyczących pola elektromagnetycznego zdobytych w czasie kursu z podstaw fizyki. W szczególności omówione zostaną podstawowe aspekty oddziaływania pól statycznych i dynamicznych z ośrodkami materialnymi w ujęciu elektrodynamiki klasycznej oraz pola wytwarzane przez ładunki w ruchu.

Strona przedmiotu
0800-ENERGEL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z Energoelektroniki jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i właściwości przyrządów półprzewodnikowych oraz topologii przekształtników energoelektronicznych i metod modulacji wykorzystywanych w przekształtnikach typu: DC/DC, AC/DC, DC/AC, AC/DC/AC, AC/AC.

Omówione zostaną struktury i metody sterowania wybranymi rodzajami przekształtników.

Przeprowadzona zostanie analiza wybranych obwodów energoelektronicznych.

Strona przedmiotu
0800-FATGW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

student poznaje podstawowe procesy zachodzące w atmosferach gwiazdowych mające wpływ na obserwowane widma gwiazd. Omówione zostaną procesy atomowe oraz hydrodynamiczne, matematyczny opis przepływu promieniowania przez plazmę, odpowiednie metody numeryczne oraz programy komputerowe obliczające modele atmosfer gwiazd.

Strona przedmiotu
0800-FIZINF-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu fizyki dla informatyki stosowanej przedstawiona zostanie scena zdarzeń: opis Wszechświata w skali makro i mikro. Na tej podstawie będą przypomniane podstawowe jednostki i rzędy wielkości opisu zjawisk fizycznych. Pokazane zostanie znaczenie fizyki dla rozwoju techniki i technologii oraz przypomniane podstawowe prawa: mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, optyki, termodynamiki. Wprowadzone będą główne pojęcia mechaniki kwantowej.

Omówiona będzie budowa materii w zakresie wymaganym do zrozumienia działania tranzystora i zapisu magnetycznego. Przedstawione zostaną sposoby zapisu informacji (dyski magnetyczne, pamięci FLASH), przesyłania informacji (światłowody), wizualizacji informacji (ekrany LCD i LED). Podkreślona zostanie rola eksperymentów symulacyjnych w nauce i technice.

Strona przedmiotu
0800-FIZJAD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z Podstawy fizyki jądrowej jest:

przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- historii fizyki jądrowej;

- głównych teorii opisujących jądro atomowe;

- zasad rządzących przemianami i reakcjami jądrowymi;

- podstawowych teorii oddziaływania promieniowania jądrowego z materią;

- budowy i zasad działania urządzeń wykorzystywanych w eksperymentach w dziedzinie fizyki jądrowej;

- wybranych zastosowań promieniotwórczości i reakcji jądrowych.

Strona przedmiotu
0800-FIZKW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i metodami fizyki kwantowej oraz rozwiązaniami dla kilku najprostszych układów modelowych.

Po zaliczeniu przedmiotu słuchacze mają ogólną wiedzę o kwantowej strukturze materii, umiejętność posługiwania się podstawowym formalizmem mechaniki kwantowej. Są przygotowani do rozumienia bardziej szczegółowych zajęć, np. z fizyki atomowo-molekularnej i fizyki ciała stałego.

Strona przedmiotu
0800-FOG1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z Fizyki Ogólnej 1 jest:

* przekazanie podstawowej wiedzy:

- na temat metody opisu zjawiska ruchu w mechanice klasycznej (niutonowskiej),

- na temat podstawowych praw dotyczących ruchu cząstki (punktu materialnego), układu punktów materialnych i bryły sztywnej i ich matematycznego sformułowania,

- na temat wybranych rodzajów ruchów odgrywających ważną rolę w świecie zjawisk mechanicznych,

- na temat zasad zachowania wielkości mechanicznych,

* wykształcenie umiejętności praktycznego analizowania zachowania prostych układów mechanicznych poddanych działaniu sił i momentów sił

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)