Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia sem. letniego 2023/24L - WFAiIS 0851-2023/24L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24L
0800-ASLIS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie w teorii i praktyce zaawansowanych aspektów działania i wykorzystania systemu operacyjnego Red Hat Linux/CentOS, który jest szeroko stosowany jako system operacyjny serwerów klasy przemysłowej. Chodzi o poznanie i zrozumienie procesu i metod uruchamiania systemu komputerowego, sposobów zarządzania i konfiguracji interfejsów sieciowych, bezpiecznych metod zarządzania systemem komputerowym, instalacji i konfiguracji szeregu usług sieciowych.

Strona przedmiotu
0800-ALGEB2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni liniowych i euklidesowych.

Strona przedmiotu
0800-ALGKW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza zagadnienie reprezentacji informacji na poziomie kwantowym i omawia podstawowe algorytmy kwantowe oraz analizę ich złożoności obliczeniowej w porównaniu z odpowiednikami klasycznymi.

Strona przedmiotu
0800-ANAFUN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej wykorzystywane w fizyce matematycznej – ze szczególnym uwzględnieniem „hilbertowskiego” ujęcia mechaniki kwantowej.

Strona przedmiotu
0800-ANMAT2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu obejmuje definicje, własności i podstawowe twierdzenia dotyczące funkcji zmiennej zespolonej, całek wielokrotnych, transformat Fouriera i Laplace’a oraz szeregów trygonometrycznych. Ćwiczenia mają na celu nabycie umiejętności obliczania prostych całek wielokrotnych, wyznaczania transformat dla prostych funkcji oraz wykorzystywania ich własności przy wyznaczaniu transformat bardziej złożonych funkcji.

Strona przedmiotu
0800-ANSYG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Analiza sygnałów" obejmuje omówienie podstaw matematycznych

wybranych metod analizy i przetwarzania sygnałów znajdujących

zastosowanie w informatyce stosowanej. Z uwagi na sposób przedstawienia

danych w literaturze, omówione zostaną wybrane metody dekompozycji

macierzy, tensorów i szeregów czasowych na składowe. Omówiona zostanie

również wielość możliwych reprezentacji sygnału, zarówno ze względu na

dziedzinę reprezentacji (np., czas, częstotliwość, przestrzeń) jak i na

sposób reprezentacji w danej dziedzinie zależny od wyboru słownika

(m.in., transformata Fouriera, analiza falkowa, analiza EMD, ICA). Sięgniemy

również do najnowocześniejszych metod reprezentacji sygnału, w

szczególności reprezentacji rzadkiej sygnału. Wskazane zostaną

zastosowania omawianych metod, z naciskiem na informatykę stosowaną i

neuroinformatykę.

Strona przedmiotu
0800-KK-APAZURE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7404-WA-DYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-ASTROFIZ2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

drugi z dwóch wykładów poświęconych przeglądowi całej astrofizyki,

obejmuje zagadnienia związane z procesami powstawania gwiazd o masie od 0.1 do 50 mas Słońca, produkcji pierwiastków i energii, transportu energii we wnętrzu gwiazdy, atmosfery gwiazdowe, opis właściwości i głównych procesów fizycznych w gromadach gwiazdowych, Galaktyce, galaktykach normalnych i aktywnych oraz gromad galaktyk, elementarne pojęcia z zakresu kosmologii

Strona przedmiotu
0800-ASKLA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy Astronomia klasyczna dotyczy podstaw astronomii fundamentalnej. Obejmuje pojęcia układów współrzędnych astronomicznych i ich transformacji, jakościowego oraz matematycznego opisu położenia obiektów na niebie oraz zjawisk, jakie należy uwzględnić w analizie ich obserwacji. Omawiany jest ruch gwiazd i Słońca na niebie, skale i rachuba czasu w ujęciu astronomicznym, miejsce obserwatora w przestrzeni (na Ziemi jako bryle i na orbicie wokół Słońca); efekty zaburzające obserwacje pozycji w różnych układach odniesienia, jak refrakcja, paralaksa, aberracja, precesja i nutacja. Wykład zawiera elementy rachunkowe o charakterze praktycznym,w tym wprowadzenie do narzędzi obliczeniowych (wirtualnych planetariów), języka skryptowego Python i pakietów numerycznych w tym systemie programowania.

Strona przedmiotu
0800-ASTROB2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drugi wykład z cyklu astronomii obserwacyjnej. Obejmuje zagadnienia zawiązane ze specyfiką badawczą radioastronomii. Omawiane są zasady działania instrumentów radiowych, techniki odbioru emisji radiowej, metody przetwarzania i prezentacji wyników obserwacji oraz fizyczne podstawy mechanizmów promieniowania w zakresie fal radiowych. Dokonany jest przegląd najważniejszych faktów obserwacyjnych i ich znaczenia dla współczesnej astrofizyki i kosmologii.

Laboratorium: poznanie budowy i działania radioteleskopu oraz podstawowych metod obserwacji astronomicznych, jak i tematyki badań prowadzonych w Katedrze Radioastronomii IA UMK. Student nabywa umiejętności obsługi radioteleskopu 32m oraz wykonuje określoną liczbę ćwiczeń obejmujących elementarne pomiary kalibracyjne i obserwacje niektórych obiektów astronomicznych, zależnie od możliwości prowadzenia obserwacji. Wyniki testów i obserwacji student podsumowuje w raporcie opisującym przebieg obserwacji, wyniki oraz ich dyskusję.

Strona przedmiotu
0800-PA-ATMOLPHY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest poszerzeniu wiedzy z mechaniki kwantowej układów wieloelektronowych. Składają się na niego zagadnienia związane z podstawami dotyczącymi opisu układów atomowych i molekularnych.

Strona przedmiotu
0800-AUTONA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu automatyki napędów elektrycznych wyposażonych w silniki prądu stałego i przemiennego.

Wykład obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem i właściwościami silników elektrycznych.

Omówione zostaną metody syntezy układów regulacji stosowanych w napędach elektrycznych.

W ramach laboratorium studenci przeprowadzą proces syntezy i analizy algorytmów sterowania wielkościami elektrycznymi i mechanicznymi dla silnika prądu stałego i przemiennego.

Strona przedmiotu
0800-BAZY1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium ma na celu wykształcenie umiejętności modelowania związków encji, implementacji baz danych opartych na modelu relacyjnym, posługiwania się językiem SQL oraz wykorzystywaniem systemów obiektowo-relacyjnego mapowania..

Strona przedmiotu
0800-BIOFIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oś tematyczna wykładu:

"Biofizyczne podstawy transportu i przesyłania sygnałów w organizmach żywych."

Strona przedmiotu
0800-BIOMBD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z przeszukiwaniem i łączeniem ze sobą informacji z internetowych baz danych biologicznych i medycznych, takich jak bazy danych sekwencji genomowych i białkowych, baza danych struktur białkowych, baza danych chorób i lekarstw.

Strona przedmiotu
0800-PA-BIOPHY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-BEGAL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchacza z podstawową wiedzą dotyczącą budowy, dynamiki oraz własności obserwacyjnych, klasyfikacji, ewolucji oraz modelowania galaktyk.

Strona przedmiotu
0800-AR2CSWIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami systemów wizyjnych oraz przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Materiał zostanie podzielony na następujące bloki tematyczne:

A. Wprowadzenie do systemów wizyjnych

B. Przetwarzanie obrazów: obraz cyfrowy, punktowe metody przetwarzania obrazów, kontekstowe metody przetwarzania obrazów, geometryczne przekształcenia obrazów

C. Analiza i rozpoznawanie obrazów: wyznaczanie cech obrazów, analiza cech, klasyfikacja

D. Rodzaje systemów wizyjnych: systemy w biomedycynie, obserwacji lotniczej i satelitarnej, przemysłowe, nadzoru i bezpieczeństwa, inne rodzaje systemów.

Strona przedmiotu
0800-PA-DIPSEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-DOBAZYD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia labolatoryjne z zakresu Dokumentowych Baz Danych, przeprowadzone głównie w oparciu o bazę RavenDB ( https://ravendb.net/ ). Kurs prowadzony jest przez pracowników firmy zajmującą się rozwojem tego systemu bazodanowego.

Strona przedmiotu
0800-DOZY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie przedstawić jakościowy i ilościowy opis promieniowania jonizującego, sposoby jego oddziaływania z materią i charakterystyki intensywności tego oddziaływania. Zaprezentowane zostaną metody określania dawek promieniowania, także z uwzględnieniem skutków biologicznych dla organizmów żywych. Omówione zostaną podstawowe elementy fizyki jądrowej wraz z najważniejszymi zastosowaniami promieniowania jonizującego i energii jądrowej. Na tym tle określone zostaną główne cele i metody dozymetrii. Rozwiązywanie zadań rachunkowych w ramach ćwiczeń ma na celu utrwalenie i przećwiczenie praktycznego wykorzystania wiedzy prezentowanej na wykładzie.

Strona przedmiotu
0800-DYDFIZ-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu, w dużej mierze prowadzonego w formie interaktywnej, jest przygotowanie studenta/ studentka do praktycznego podjęcia zawodu nauczyciela fizyki w szkole ponadpodstawowej. Student/ studentka otrzyma podstawowe wiadomości w zakresie organizacji. metodologii, praktyki działania w szkole.

Strona przedmiotu
0800-DYDFIW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

O ile dydaktyka fizyki jest przedmiotem prowadzonym na wielu polskich uczelniach, nauczyciele fizyki wykazują słabą znajomość najnowszych osiągnięć fizyki, astronomii, kosmologii, biofizyki.

Celem wykładu jest zapełnienie tej luki, oraz dostarczenie potencjalnym nauczycielom umiejętności prostego wyjaśniania zagadnień dość trudnych.

Strona przedmiotu
0800-DYKOGNI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie do nowoczesnych, interaktywnych i interdyscyplinarnych metod dydaktycznych, wykorzystujących uprzednią wiedzę uczniów, zasoby internetowe oraz proste doświadczenia i pokazy, również ad-hoc. Zadaniem wykładu jest wykształcenie przeświadczenia studenta (przyszłego nauczyciela), że wybrany zawód jest pasjonujący, społecznie odpowiedzialny, oraz że student potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach pedagogicznych.

Na przykładzie fizyki zostaną omówione zagadnienia interdyscyplinarne, oraz wskazane metodologie.

Strona przedmiotu
0800-ELTECH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw elektrotechniki, praw i teorii dotyczących obwodów elektrycznych, metod rozwiązywania obwodów prądu przemiennego i stałego, ogólnej teorii sieci liniowych, analizy i syntezy obwodów elektrycznych oraz podstawowych układów elektronicznych.

Dodatkowym celem jest wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu obwodów elektrycznych oraz znajomości zasad działania podstawowych obwodów elektrycznych.

Strona przedmiotu
0800-ELINKW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zbiory stanów klasycznych i kwantowych, qubity i kula Blocha.

Zasada nieoznaczoności, sformułowanie Maasen-Uffink. Bazy wzajemnie nieobciążone.

Mechanika kwantowa układów złożonych i otwartych. Twierdzenia o podnoszeniu. Teoria kanałów kwantowych i pomiarów uogólnionych. SIC POVMy. Układy optyczne w dziedzinie polaryzacji. Twierdzenie o nieklonowaniu, protokóœ BB84. Przestrzeń parametrów ukrytych, Nierówności Bella, niesygnałowanie. Teleportacja kwantowa, lokalne filtracje. Miary splątania, kryteria splątania. Algorytm Shora faktoryzacji.

Strona przedmiotu
0800-M-EXNAN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony prezentacji zagadnień dotyczących nanotechnologii i nanonauki, dwóch niezwykle szybko rozwijających się dziedzin nauki. Szczególny nacisk będzie położony na badania układów nanostruktur technikami optycznymi.

Strona przedmiotu
0800-FAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej budowy atomów i cząsteczek, struktury ich poziomów energetycznych oraz widm absorpcyjnych i emisyjnych, oraz przedstawienie podstaw spektroskopii atomowej i molekularnej jako narzędzia do badania struktury i widm atomów i cząsteczek.

Strona przedmiotu
0800-FCST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi akademicki kurs z podstaw fizyki ciała stałego, podczas którego studenci poznają najważniejsze zagadnienia z tej gałęzi fizyki współczesnej. Oprócz strony teoretycznej poszczególnych zagadnień przedstawione zostają też najważniejsze zastosowania praktyczne.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)