Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2023/24 - WMiI - studia niestacjonarne 1052-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24 2023/24Z 2023/24L
1000-ZiAUS brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Zapoznanie się z zasadami kompilacji, instalacji, konfiguracji oraz pielęgnacji serwerów podstawowych usług sieciowych

• Zarządzanie kontami użytkowników oraz monitorowanie zabezpieczeń kont i danych użytkowników systemu UNIX

• Zapoznanie z instalacją i konfiguracją komputera w sieci Internet.

Strona przedmiotu
1000-ZiAPyth brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratoria są połączeniem metody informacyjno-problemowej z praktyczną realizacją algorytmów w postaci programów w języku Python. Takie podejście ma na celu poznanie języka programowania w wyniku rozwiązywania problemów teoretycznych i pozwala na rozwijanie myślenia komputacyjnego.

Strona przedmiotu
1000-ZiMOB1-p brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z "Aplikacji mobilnych I" będą składały się z dwu elementów: prezentacji tworzenia i rozbudowywania krok po kroku zaawansowanej aplikacji na system Android przez prowadzącego zajęcia, oraz pracy własnej studentów nad indywidualnym projektem lub projektami zaliczeniowymi.

Strona przedmiotu
1000-ZiMOB2-p brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest pogłębienie praktycznych umiejętności programowania obiektowego w zakresie projektowania i implementacji aplikacji mobilnych .

Strona przedmiotu
1000-ZiWEB-p brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia serwisów webowych oraz ze sposobami projektowania interfejsów użytkownika przy pomocy technologii webowych.

Strona przedmiotu
1000-ZiBAD brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 26 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-ZiBaD2 brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza/studenta z zaawansowanymi aspektami baz danych, w szczególności zaawansowanymi aspektami języka SQL, optymalizacją oraz budową SZBD.

Strona przedmiotu
1000-ZiBaD-p brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie przedmiotu studenci samodzielnie konstruują aplikację bazodanową wykorzystując wybraną bibliotekę ORM. W trakcie pracy nad aplikacją student będzie musiał zaprojektować całokształt aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem projektu i optymalizacji bazy danych.

Strona przedmiotu
1000-ZiBUK brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technicznymi aspektami budowy współczesnych komputerów.

Strona przedmiotu
1000-ZiIOP brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z metodykami tworzenia oprogramowania. Tworzenie kompleksowych projektów systemów informatycznych, obejmujących między innymi specyfikację, dokumentację i testowanie. Używanie wzorców projektowych.

Strona przedmiotu
1000-ZiANG1

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Strona przedmiotu
1000-ZiANG2

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Strona przedmiotu
1000-ZiMATI

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 72 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie matematyki, obejmującej elementy logiki matematycznej, teorii mnogości, matematyki dyskretnej i algebry liniowej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia, które będą później wykorzystywane na zajęciach informatycznych objętych programem studiów.

Strona przedmiotu
1000-ZiMAT2 brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie matematyki, obejmującej elementy analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i geometrii analitycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia, które będą później wykorzystywane na zajęciach informatycznych objętych programem studiów.

Strona przedmiotu
1000-ZiPAPR brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 34 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie uczestników podstaw algorytmiki i programowania strukturalnego. Omawiane zagadnienia będą prezentowane w oparciu o język C++.

Strona przedmiotu
1000-ZiPFIZ brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom ogólnej wiedzy na temat fizyki, jej podstaw i zasad oraz przybliżenie metodologicznych fundamentów tej nauki.

Strona przedmiotu
1000-ZiPGK

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami grafiki komputerowej zarówno 2D jak i 3D. Dodatkowo uczestnicy zajęć poznają jedną z bibliotek programistycznych umożliwiających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

Strona przedmiotu
1000-ZiPSOP brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs systemów operacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono: algorytmom szeregowania zadań i we/wy na dysk, zastępowania stron i przydziału zasobów; zarządzania procesami i wątkami i ich synchronizowania; zarządzania pamięcią główną i wirtualną; zarządzania wejściem-wyjściem; generowania systemów Linux, Windows.

Laboratorium ma charakter zarazem praktyczny (funkcje i polecenia systemowe, generacja systemu, analiza właściwości systemów operacyjnych) jak i teoretyczny (algorytmy przydziału pamięci podręcznej, głównej i wirtualnej, diagramy Gantta, macierze alokacji zasobów, ciągi odniesień).

Strona przedmiotu
1000-ZiPTO

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień teorii języków formalnych, teorii obliczalności oraz teorii złożoności obliczeniowej

Strona przedmiotu
1000-ZiPEM brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z podstawami elektronicznych układów analogowych oraz z praktyczną stroną metrologii (miernictwem). Omówiono przykładowe rozwiązania realizacji pomiaru różnych wielkości oraz sposoby przetwarzania, analizy i reprezentacji sygnału.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu oraz pracowni.

Strona przedmiotu
1000-ZiPR1-p brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest pogłębienie praktycznych umiejętności programowania obiektowego w języku C++ w zakresie projektowania i programowania aplikacji bazodanowych.

Strona przedmiotu
1000-ZiPR2 brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka. Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wystarczająca wiedzę i umiejętności pozwalające na tworzenie aplikacji w ramach Java SE.

Strona przedmiotu
1000-ZiPR3 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z językiem programowania oraz nauczą się budować i testować proste okienkowe aplikacje bazodanowe oraz nauczą się wykorzystywać język Python do obliczeń naukowych.

Zajęcia e-learningowe wspomagane będą narzędziem Jupyter Notebook

Strona przedmiotu
1000-ZiPPROB brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-ZiPS brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-ZiPRZ

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Programowanie Zespołowe" jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku Niestacjonarnego Studium Informatyki

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przebiega praca w firmie wytwarzającej oprogramowanie. Studenci pracują w zespołach, których zadaniem jest wykonanie "konkretnego zamówienia dla klienta". Wykorzystując posiadaną

wiedzę (matematyczną, komputerową, z innych dziedzin) zespoły wykonują kompletny projekt programu, tworzą jego implementację, testują gotowy program i redagują jego dokumentację. Istotną częścią zadania zleconego zespołowi jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu na zakończenie zajęć.

Strona przedmiotu
1000-ZiEDA brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-ZiDR3D-p brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium: pierwsza część zajęć poświęcona jest konstrukcji oraz kalibracji drukarek 3d,

w drugiej części przedmiotu studenci zapoznają się w trakcie pokazów oraz prostych ćwiczeń praktycznych z środowiskami do tworzenia modeli STL a następnie z wybranymi programami typu Slicer

Po tym następuje indywidualna, monitorowana przez nauczyciela, praca nad wskazanym projektem modelu i wydruku 3d z uwzględnieniem wymogów konfiguracyjnych zależnych od filamentu i kształtu modelu

Strona przedmiotu
1000-ZiSEM1

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do przygotowania pracy inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
1000-ZiSEM2 brak
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do przygotowania pracy inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)