Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia 2023/24, WNEiZ, komunikacja i psychologia w biznesie (s1), rok 2 11510202-2-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1100-12-K12-BudWiz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć odnosi się do istoty osobistego wizerunku człowieka, jego elementów składowych oraz wpływu osobistych doświadczeń, przekonań oraz samooceny na realizację celów osobistych i zawodowych zgodnych z szeroko pojętą życiową misją.

Celem przedmiotu jest nabycie przez osoby studiujące wiedzy, umiejętności i kompetencji rozwijania swojego wizerunku pozwalającego na realizację życiowych celów oraz na utrzymywanie zdrowych i pozytywnych relacji z otoczeniem.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-EiM-TrIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecność na każdym z warsztatów jest obowiązkowa - osoby z programem ITS-także uczestniczą w zajęciach, itp.

Zakres treści obejmuje następujące zagadnienia: anatomiczno-fizjologiczne podłoże procesów emocjonalnych, rozróżnienie emocji prostych i emocji złożonych, nabywanie wzorców reagowania emocjonalnego w trakcie rozwoju, związek emocji z procesami poznawczymi, wpływ emocji na działalność człowieka, wybrane kategorie i pojęcia używane do charakteryzowania procesów motywacyjnych, specyfika motywacji związanej ze strukturą "ja".

Celem ćwiczeń jest nie tylko zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi w dorobku psychologii koncepcjami i wynikami badań dotyczących procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka, ale wyrobienie w nich postaw pozwalających na dalszą pracę nad rozwojem osobistym.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-FiRoFi brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z rozpoczęciem, finansowaniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-InStUpwB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające zrozumieć istotę przedsiębiorstwa traktowanego jako innowacyjny start-up oraz czynniki jego sukcesu. Ponadto przedstawiane są koncepcje, metody i narzędzia służące zaprojektowaniu działalności gospodarczej mającej na celu uruchomienie innowacyjnego start-upu.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty innowacyjnego start-upu, a także zdobycie umiejętności identyfikowania determinant decydujących o jego sukcesie oraz projektowania dla niego modelu biznesowego i planu działania.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-KoMar brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Komunikacja marketingowa” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji marketingowej w powiązaniu ze współczesnymi problemami gospodarczymi. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania oraz umiejętności opracowania podstawowych założeń komunikacji marketingowej.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-KomMed brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą współpracy z mediami, zwłaszcza w kontekście działań ze służbami PR.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-KriTwRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako uporządkowany proces generowania pomysłów i nowych rozwiązań w konkretnych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego tematu. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania tych procesów w różnych sytuacjach zawodowych.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-MedSpol brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem współczesnych mediów społecznościowych w biznesie. Uczestnicy zajęć poznają typy stosowanych powszechnie mediów społecznościowych, poznają możliwości i strategie ich wykorzystywania w przedsiębiorstwie, a jednocześnie będą mieli okazję w sposób praktyczny zapoznać się z korzyściami, wynikającymi z ich stosowania w bieżącej działalności firmy.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-MBwBiP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Student poznaje możliwości wykorzystywania wyników badań do rozwiązywania konkretnych problemów zachodzących wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-NegWBiz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procesem i technikami negocjacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki negocjacji biznesowych oraz ich znaczenia w procesie rozwiązywania konfliktów. Ważnym aspektem trenowanych w ramach przedmiotu umiejętności są umiejętności dotyczące zarządzania przekazem niewerbalnym, stosowaniem adekwatnych instrumentów komunikacyjnych w kontekście prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-PodStrat brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zarządzania strategicznego, w tym zastosowaniem wybranych metod analizy strategicznej.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-PrZaw brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się i psychologii.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-PrzRLwPZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą przywództwa w instytucjach biznesowych, oraz pokazanie roli lidera w pracy zespołowej.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-PsOsiRIn brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają wprowadzić studenta w podstawową wiedzę dotycząca rodzajów osobowości człowieka i jego różnic psychologicznych. Wykłady oraz upraktycznione konwersatoria są prowadzone z myślą o specjalistach HR, negocjatorach, mediatorach gospodarczych i innych osobach, które wykorzystują wiedzę psychologiczną w biznesie.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-SzWyPu brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Zajęcia są ukierunkowane na działania związane z biznesem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-ZaMark brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka ćwiczeń obejmuje: pojęcie marki, klasyfikacje, siłę marki, a także jej znaczenie dla klientów oraz rolę w procesie zdobywania trwałej przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
1100-12-K12-ZarzProj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne treści kształcenia w ramach tego przedmiotu związane są z pojęciami, obiektami i relacjami, a także funkcjami i metodami występującymi w obszarze zarządzania projektami. W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające zrozumieć istotę procesu planowania i wdrażania projektów oraz występujących w zakresie zarządzania projektami funkcjonalnych, instytucjonalnych i personalnych problemów.

Podstawowym celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania projektami oraz nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod do planowania struktury projektu, jego przebiegu oraz zasobów i kosztów, a także do rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania projektami.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)