Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracje na zajęcia 2022/23, WNEiZ, Logistyka (s1), rok 3 11510203-3-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23 2022/23Z 2022/23L
1100-12-L13-BusPl brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-EGUL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-TSL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką odnoszącą się do funkcjonowania i realizacji obsługi logistycznej współczesnych procesów gospodarczych przez przedsiębiorstwa sektora TSL.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-NeAsB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele AACSB:

1. Student wskazuje różne przyczyny i możliwości rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania.

2. Student stosuje podstawowe techniki negocjacyjne.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu negocjacji biznesowych z wykorzystaniem technik asertywnych. Głównym celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty negocjacji biznesowych i jej praktyczne zastosowanie w budowaniu długofalowych relacji oraz rozwiązywaniu problemów biznesowych na poziomie optymalnym ze szczególnym uwzględnieniem technik asertywnych.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-OPL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody optymalizacji w planowaniu zapasów, produkcji i transportu oraz podejmowaniu wszelkich decyzji logistycznych

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-PiL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot charakteryzuje problemy planistyczne stojące przed menedżerami logistyki w systemach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz prezentuje metody planowania, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-PodPsy brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-L13-PraZaw brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie logistyki.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-PrLog brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje zasady predykcji, metody prognozwania, sposoby oceny prognoz i obszary zastosowań prognozowania w planowaniu logistycznym.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-SemDyp brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dyplomowe opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium dyplomowe to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-Spe brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką odnoszącą się do organizacji i realizacji (obsługi logistycznej) procesów spedycyjnych, z uwzględnieniem istoty spedycji od zadań spedytora, przez charakterystykę aktualnych zagadnień spedycyjnych, obowiązujących norm prawnych fakultatywnych i obligatoryjnych stosowanych w praktyce gospodarczej.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-TraLo brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów kierunku Logistyka. Celem przedmioty jest uświadomienie studentom roli transportu w logistyce oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności obliczania kosztów transportu i projektowania procesu transportowego.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZaInn brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZaMie brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przybliża słuchaczom istotę najważniejszych różnic kulturowych wpływających na zachowania ludzi w biznesie. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w środowisku wielokulturowym.

Strona przedmiotu
1100-12-L13-ZL-ZaZa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów specjalności Zarządzanie logistyką. Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zapasami takich jak: prognozowanie popytu, planowanie zapotrzebowania materiałowego do produkcji, a także analizy rozmieszczenia zapasów w magazynie, analizy wskaźników związanych z gospodarką zapasami. Przedmiot ma na celu również uświadomienie studentowi roli zapasów w przedsiębiorstwie, kosztów generowanych przez zapasy i ich przechowywanie oraz metod ich optymalizacji.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)